صور الصفحة
PDF
[ocr errors][ocr errors][ocr errors]

Xx 2 CHAUST,

57) Media vox Firuzag notat Jaspidem Ergo tertiae vocis significationem ignorapersicam, vulgo Turchesam, vel, Turke- bat. Unde habuerit primae notitiam, ut sium. De caeteris autem mihi non constat. aeris verteret, nescio. Forte vertitex Ex Meninskio intelligo vocem tertiam conječtura. dehneg er dehenegesse gemmam similem 58) Sic hdloci. infrap.est subwachsch Smaragdo. De prima! voce Beram ni- Charnab. hic tamen habet Schik. Charbab. hil invenio. Schikardus vertit. Ibidem quid infra habuerit, nescio. ibi enim deefodiuae aeris et fodinae Turkisiatque ... ... rant hae Schedae.

CHAUST, autet CHOST, ut ait ol Lobab, est inter Andarab et Tho

[ocr errors]

TABvLA VIGESIMA TERTIA

EXHIBENS –

ZABLESTAN ET AL GUR.
NOTA E MARGINAL ES,

[ocr errors]

ol Gur est nomen, ut ait ol Lobab, urbibus aut regionibus in montibus

Chorasanicis. Estol Gur principatus magnus in montibus plerumque habitatis, hortisque et fontibus et rivis excultis; regiomunita, inexpugnabilis. Obit eam territorium Haratae, dein Ribath (feu excubitorium) Kerwan, dein Gare

stan; verbo ambit eam Chorafana tribus a plagis, quapropter etiam ol Gaur in

[ocr errors]

Tab. XXIII. exhibens Zableftan et al Gur. 349 .

interdum autem fruftraneus alicui fabor evadit aquarum fubterranearum obumdatione aut alio quodam cafu. Interdum etiam incidit aliquis in vinam aliquam, et alter aliquis in ipfàm eandem venam, fed alio in loco. qui tunc ambo incipiunt fodere. Obtinet autem inter eos ea confuetudo, üt qui praeverterit alterum et promtitudine laborum obtinuerit prae altero χ££ua quoddam, illud £gjux ipfi cedat. Propterea, quando ita fecum contendunt de praevertentia, laborantet efficiunt quae diaboli nequeant efficere. Jam, fi contingat, ut aliquis alterum praevertat, periere omnes fumtus, quos hic, pofterior, fecit. Si vero pares funt celeritate, et fimul eodem tempore ad aliquem locum perveniant. , communiter poffident. Tamdiu autem fodiunt, quamdiu lucernae ardent Quod fi vero exftin&ae fuerint, non audent ulterius progredi, quia, qui in ta!ibus lecis eft ni&u oculi citius moritur. Hac ratione videas aliquem, qui mane poffidebat millies millia numum, vefpere omnium rerum inopem; alium contra, qui mane nihil habebat, vefpere tam divitem, ut numero nequeant ejus opes comprehendi. - Inde fuit, pergit idem ol Lobab, ol Bangahirenfis poeta, vulgo fub nomine Kaul eßh Schaeri (feu di&um poëtae) notus. .

BIRUZKUH, ut ait ol Mofchtarek, notat montem, caerüleum, et eft arx munita, fedes regni 'l Gurenfis, ol Gur autem eft regio inter Harat et Gaznah, quam olim obtinebant principes de familia Sam, reges ol Guri. Montium olGur metropolis, ait Saidi filius, eft Firuzkuh, fitae in grad. longit. et latit.im tabula commemoratis.

IKERDKUH notat montem rotundum. Nam Kerd fignificat rotundum, et Kuh montem.

GAZNAH eft territorii *1 Bamijanenfis. hortos non habet; eft emporium et domicilium mercaturae Indicae. Abeft a Bamejan fere o&o diaetis, Eft ibi celebris pyla, quam commemorat Abu 't Rihan in al Canun, et colloeat ad gr. long. 92. min. 4o. latit. 35. Confèntit cum eo '! Athwal. Fere quadraginta parafangis, ait ol Azivicus, abeft Gaznah a Boft, primo termino

Segeftanae. • Inter diftri&tus Gaznae, ait ol Lobab, eft Bafak. Gaznah. vero eft urbs in prima India. Gaznah, ait Abu '1 Magdi fMaufeleofis in Movil el Ertejabi, eft ürbs in ora Chorafanae, et primo terrarum Indicarum initio, ut adeo duas hafce ' Xx 3 regio

i

35o - Abilfedae Geographia.

- - - j - - - - - - regiones, Indiam et Chorâfùnam, quafi lines difpefcat, vehemens ibi fri

gus eft.

MIMAND eft, ut ait ol Mofchtarek, oppidum aliquod Gatnenfe, de quo „omen habet Abu 'l Hafàni Ali, filius Mohammadi , *l Minandenfis, Wazirus Mahmudi, filii Soboktekini. Sed eft etiam Mimand aliquis pagus in Fares. ` Dixit mihi aliquis de hac pofteriore Perfica Mimand, qui eum vidit, quod fit qppidum parvum, mrüro deftitutum, abundans arboribus] juglandibus et pomis, &: malis atmenis, et uvis; quod bibat e canalibus, quod abfit a Gur duas diaetas, in orientem; quod fita fit in oriente Schiravae occidentale ad duas itidem inde

, diaetas.

ol BAMEJAN eft urbs, ut ait filius Haukali, fub fe multas alias urbes et

praeturas habens. Tales funt Cabol, Bahra, *) Farwan, Gaznah, Banghir.

ib.cem diaetis abeft a Balch. Apud eam decurrit magnus, fluvius qui in Garefan *) incurrit, Barpijan quoniam in monte eft condita, hortos non habet, - fed fruâus eo aliunde advehuntur. Bamejan, ait ol Lobab, eft urbs inter Balch „. Gainah, cum arce validiffima; fed, ipfa urbs' parva eft. Bamejan, ait ol Mohallebenfis, abeft a Gaznah et Sahma *) in feptentrionem ad 45 parafangas. * Ab aliquo montium ejus, ait Saidi filius, defcendit aliquis fluviorum, Gihunum

[ocr errors]

BANGHIR eft in Bamejanenfe jurisdi&ione, ut ait filius Haukali, immonte fita, cujus incolae maximam pártem nihil aliud agunt, quam ut noxiis et `Releribus alios incommodent et affligant. Banghir, ait ol Lobab, eft urbs in • . „A&\ibus Balchae,ubi eft mons argenti. Ex eo tam vile ibi eft argentum, ut ne qui

[ocr errors]

áem fafciculum olerum minoris emant quam drachma. Forum ibi cribri inftar

«,£oratum eft. ol Canun appellat Schab (feu praecipitium) Banghir, et poftŠ appofuiffet allatos long. et lat. gradus, ait, ibi etiam argentum reperiri.

59) Sch. Schik. Bahar, Farawa (aut gaún. dubie enim fcriptum erat) 6o) Sic in Leidenfe; etiam in Viennen- [. íé'faiïe concludo, quin in Sch. Schik. notatum video, quod Seb. Tengnagel Gariftam fcripferit. schikardus Azftan reddit. nempe legít pun<to a Gain ia proximum

KABOL

Re promoto. Mihi videtur 'Gorfcheftan. legendum effe.

6i) Sic eft in Leid. videtur Sahma nomen loci effe. Schikardus non habuit in fuo, aut dubius quomodo verterer, praeteriit, nihil habet quam : a Gaznah ad boream 4o (fic) paraf.

KABOL ait filius Haukali, pertinet ad Bainejanenfem jurisdi&ionem; incolunt eam Moflemi pariter, atque Indi pagani. Indi putant regem fuum, feu Schahum, legitime non poffè creari, nifi diademate in hac urbe, Kabol, religetur, quamvis inde multum abfit. Eft eadem urbs fimul emporium Indorum Kabol, ait ol Lobab, eft tra&tus Indicus fat notus, a quo plures eruditorum nomen habent. Kabol, ait ol Camun, eft fedes regum, olim Turcarum, deinceps Brachmanorum. Myrobalani Cabolenfes inde nomen habent, non quod ibi proveniant, fed, quod mercatores eo tendentes una cum aliis rebus eas afferant. ' Erat olim praefidium aliquod limitaneum Moflemicum contra Indos. Ab ejus occidente eft urbs Gaznah. ,^

[merged small][ocr errors][ocr errors]

Thoaretum eft fecundum Haukali filium provincia multas comprehendens. urbes, fed ad Balcham tamen accenfetur, quemadmodum Balcha ad Chorafanam. Thochareftan, ait ol Lobab, eft tra&us magnus multas urbes comprehendens, ultra Balchae fluvium, qui eft Gihun (feu Oxus.) Eft Thochareffan ad fuperiorem Gihuni partem. Bädtachfchan aütem eft fupra Thochareftan terris Turcarum contermina. A Badvachfchan ad Balcham funt 1 3 diaetae, et ad Thajekan iter fèptidui. - \ • d. In extremis Thochareftanae, ait ol Lobab, eft urbs Chowarezmica, Jaftal, a qua dictus eft Abu Nafri, filius Abi 'l Fathi, *l Jaftalenfis, Amirus ille ^ Chorafinae, cujus frequens eft memoria in rebus ejus provinciae, et bellis, quae ipfum et Karatekinum in agro Balchenfe interceffèrunt.

\ - ' ^ SEMEN

62) Affeman 786. Tochareftan, Syris Plinius in Serica, Ptolemaeus in Ba&triana Tachuriftan - populi, Tochari, quos ponit. ' • - •* * * ; ' i . v, i, 3 „ > .

\,

« السابقةمتابعة »