صور الصفحة
PDF
[ocr errors][ocr errors][ocr errors][ocr errors][ocr errors][ocr errors][ocr errors]

- Tab. XXVII. exhibens Latus mundi auftrale, &c. 35 3 - \ * TABULA VIGESIMA SEPTIMA*),

[ocr errors][merged small][ocr errors][ocr errors]

S, incipimus, ait filius Saidi, ab occidente terrarum Nigrorum, primi nobis occurrunt nudi et fine ordine vagantes Mauri, beftiarum inftar. Deinceps horum urbes aliquot commemorat, quorum nomina quum effent obfcura atque barbara, noluimus commemorare. Poft haec affert laudatus au&or de fluviis Nili, ejusque fcaturiginibus et lacubus, quae jam in libri principio ex eo ex. hibuimus. In Nigrorum terris eft metropolis ot Tekrur, ait Saidi filius, quae eft ad utramque Nili ripam, ad gr. long. 17 (aut 57.) lat. 1 3 (aut 18.) 35 min. Sunt ait, duae Tecrurorum partes; una urbana, altera nomas. on Nubah (feu Nubienfium) terrae funt ab oriente Nili, quorum urbs capitalis eft Dwaikalah. terrae '} Baga, (feu Bagajenfium) funt inter mare erythraeum et inter mare(*) Nili. dirimuntur a Nubienfibus per validos montes. E regione Nubiae, ad ripam Nili occidentem funt terrae '. Zagawah, - Terrae 'l Habschi (feu Habeffinorum) attingunt mare, earumque litus refpicit ex adverfo Arabiae felici. habent illi, Habeffini, multas urbes, et ipforum ditio pertingit usque ad finum Barbaricum, nihil apud eos palmarüm. Abeft Adana tribus curfibus a Zeilaa. haec autem jacet illi ad occidentem nonnihil auftralem. ' .

*. La

65) Nam tabulas XXV. et XXVI, at a (*) Omnes ingentes fluvii ab Arabibus Gravio jam dudum editas, praeterii. maria appellantur.

2δύfcbinge *{Taga3im V. (I5, Y y

Latitudo caudae maris Indici, ait Saidi filius, a continente M'ia, usque ad continentem Barbariae, continet o&to curfus. Mons ol Mandab dividit máre magnum Indicum a mari Rubro, quod ex illo, Indico, Qrtum eft parvum, ad duódecim milliaria latum ab oriente in occidentem, nonnihil fpieiiiiiô lem. Mare ibi tam anguftum fit, ut poffit quis alterum ex a!tera continen

te cernere. Dicunt alii, maris latitudinem effe zoo fagittarumja&um. Hunc lo

cum nominant itineratores Babal Mandab. (feu Mandabi portam) Eit ad gr. 68 ; long. latit. 1 1. gr. cum aliquot minutis. Per hanc portam debent neceffàriò introire et exire naves. Reli&ta porta 'I Mandab incipit mare fe in an<plius diffundere et augeri fenfim atque fenfim, ut fpatium ejus apud urbem Awan hanc inter et Tahamam Jamanicam fit 6o miliarum. Eft autem Awan ad longit. 68 gr. latit. 1 3 ; gr. urbs celebris ab Habeffinis Moslemis culta. Coelo fudo apparet inde 'l Ganah (feu ala) nomen id eft, excelfo monti in mari. Abifta Äwan ad infulam Dablak ufque funt infulae parvae partim Arabiae felicis domino, partim domino Dahlak parentes, quarum maxima eft et cele, berrima infula Kamran, habitata, propinqua Zabidae, in oriente Awanae feptentrionali. Inter emporia celebria eft, Alafekah, empörium Zabidae, a qua quadraginta miliaribus abeft.

urbs GANAH, fedes regis terrarum Ganenfium, qui contendit de ßir. pe'l Hafani, filii Ali, fan&iffimorum hominum, effe. Ad hanc Ganam conten3unt mercatores occidentales Segelmafeni, per continentem rebus omnibus in. opem, et deferta vafta , verfus auftrum Occidentis (aut Africae) fita, quinqüaginta fere dierum itinere; unde aliud nihil quam fulvum aurum petunt $. bet Ganah, fecundum Saidi filium, etiam Nilum, qui eft gemellüs Niíí Aegvptiaci, et effunditur in Oceanum apud grad. long. io;, lat. 14. quo iíí èjus oftium et Ganam intercedere quatuor gradus fere. Utramqùe ejus Niii ripam obtinet Ganah, fic ut unam quidem geminae hujus urbis partem Moslemii, alteram vero Kaferi habitent.

BARISA urbs, ait filius Saidi, eft inter celeberrimas terrarum Tocruren. fium, in feptentrionali latere Nili Ganenfis. Nullus ibi panis reperitur, niG parum quid apud principes, Scd cbenus ibi multa eft, ct goifipium åíùí,

[ocr errors]
[ocr errors]

'KUKU eft fedes domini iftorum tra&uum, ut ait Saidi filius. Is eft infidelis, (aut Kafer). Habet ab oriente fuo Moslemos Ganenfes, ab oriente Moslemos Kanamenfes. Habet fluvium, qui de ipfà fluvius Kuku appellatur, cujus in orientali ripa jacet. . Kuku, ait Saidi filius, incidit intra aequâtorem et initium primi climatis. Sed ol Azizicus ipfi decem gradus dat latitudinis, et perhibet, ejus incolas Moslemos effè. SOFALAT o. ZANGI (feu Sofalah Zangitarum) eft in auftrali plaga. aequatoris. Commemoratam itaque latitudinem tenendum, non feptentrionalem, fed auftralem effe. Incolae funt Moslemi, et, ut ait Saidi filius, plurimum vi&us acquirunt auro et ferro; veftimenta praebent tergora pardalium. Equos ibi aon permanere poffè vivos, tradit ol Mafudi: propterea copias eo. rum effè tantum pedeftres, quae pugnent fuper bobus. Diftinguit fe haec Sofalah fuo nomine a Sofalah Indica. • urbs BARBARA eft capitalis terrarum Barbarorum, ut ait Saidi filius. Plurima eorum pars Islamismo eft addi&ta. propterea non reperiuntur in regioni

bus Moslemicis barbara illinc mancipia **).
ZAGAWAH, ut ait Saidi filius, capitalis Zagawitarum, eft ad grad. Iong.
5 5. latit. 14. Incolae Islamismum profeffi fe fubdiderunt regi Kanameníi.

In hujus auftro funt vici Zagawitarum et Bagawitarum, per illud fpatium porre&i, quod eft ad curvaturam Nili. Sunt quidem una atque eadem gens, verum

tamén Bagajenfes (aut Bagawitae) funt habitu corporis et adfpe&u pulchrio

res, quam Zagawitae. A Donkolah, ait ol Azizicus, funt viginti diaetae ad
Zagawah, in pun&um occidentis. *.
DONKOLAH eft, ut ait Saidi filius, Nubiae capitalis. In ejus auftre

atque occidente funt vici Zangorum Nubienfium, quorum capitalis eft Kufchah, ultra aequatorem. Nubienfes funt Chriftiani. In occidente et fepten

trione Donkolae funt urbes eorum, quarum in libris fit mentio.
GARMI eft urbs a plurimis au&oribus commemorata, qui vel itinera-
ria vel indices longitudinum atque latitudinum ediderunt, qui eam fedem re-
giam Habeffinorum atque metropolin appellant.
- Y y 2 MAKDE-

66) Non enim licet Moslemis manci- berantur quando Chriftiani fiunt aut folum pium habere Moslemum, quemadmodum Europaeum contingunt. Ita mihi faltem mancipia Batavórum Indorum eo ipfo li- narratum eß,

[ocr errors]
[merged small][ocr errors][ocr errors]
[ocr errors]
[ocr errors]

ibi fructus qui nostris plane non cenveniunt, sunt mala granata, prunace

TABVLA 67) Sie in Leid. Schik Chira, vel Chai- „vid. Leon. Afric. f. 514. et Nub. f. 28.

[ocr errors]
« السابقةمتابعة »