صور الصفحة
PDF
[ocr errors][ocr errors][ocr errors][ocr errors]
[ocr errors][merged small][ocr errors]
[ocr errors]

aegri, qui ex legitima purgationc deberent, secundum Hippocratem levari, insgniter lacduntur. Sic tcfte Hclmontio ct experientia, qui antea sanus crat, alaF 2 - CCT,

[ocr errors][ocr errors][ocr errors]

eineun

[ocr errors][ocr errors][ocr errors][ocr errors][ocr errors]
[ocr errors][ocr errors][ocr errors]

wird es in weniger Zeit mit einer Goldfarbe überzogen: zieht man es aber nicht

gleich wider heraus, so verwandelt sich die Goldfarbe in eine heßliche Schwärze.

Bey dem Dorfe Paracuellos de la Ribera, eine Meile von CalatayUd, in dem Königreiche Aragon habe ich eine gleiche Quelle gesehen.

[merged small][ocr errors][ocr errors][ocr errors]
[ocr errors]

bedeckt. Dies giebt besonders im Frühling und Sommer allenthalben einen reißen:

« السابقةمتابعة »