صور الصفحة
PDF
النشر الإلكتروني

AMERICAN MONTHLY

M A G A ZINE.

Scribimus inclusi, numeros ille, hic pede liber,
Grande aliquid, quod pulmo animi prælargus anhelat.

Persius, 1. 14

NEW SERIES.-VOL. I.

BOSTON:
OTIS, BROADERS, & CO., 147 WASHINGTON STREET.

NEW-YORK:
GEORGE DEARBORN, 35 GOLD STREET.

1836.

| THE NEW YOER PUBLIC LIBRAR:1

ASTOR, LENOX AND TILDEN FOUNDATIS

1907

SCATCHERD & ADAMS,

PRINTERS,

30 Gold Street,

INDEX.

PAGE.

69

Antiquities of North America, .

Altar of Ammon, . . . . . .

.
.

90

Anecdote from a Private Journal, ..

. . 77

A day in the Life of a Persian Jew, .

378
A Forenoon's Cruise in the Chinese Sea

. . 286

A Leaf from my Journal, .

147

A Legend of Mount St. Michel,

179

Alston the Painter, . .

435

A Visit to the Clerk of the Weather,

483
An Indian Treaty Scene, .

465
A Tale of Diablerie, .

57

A short account of Youssouf Bey,

389

A Queen's Farewell,

277

A Deer Hunt, . . . . . . . .

401

A Plan of Life, . . . . . .

. 65

Aphorisms of Goethe, . . . . . . . 448

C.

Cervantes and his Writings, . . . . . . 342

Comments on Travel,

. . . . . . 488 and 587

Critical hints, . .

. . . . . . 502

Critical Notices.—Alnwick Castle,

108
Analysis of Female Beauty,

202
American Antiquities, .

310
Address before the Pilgrims' Society of Plymouth, · 420
Anthon's Sallust, .

. .

625

.

Bulwer's Works, . . . . . 423

Class Poem at Harvard, . . . .

107

Corinne, . . . . . . 529

Corrected Proofs, . . . . .

629

Dearborn's Byron, .

419

201 and 526

Herbert Wendall, . . . . .

414
Humphrey Clinker, .

419
Henry IV. of Germany, .

318
Holiness, or the Legend of St. George, . . 104
Judge Story's Memorial of Marshall, . . 100
La Somnambula, . . . . . 316
Life on the Lakes, . . . . .

414

« السابقةمتابعة »