صور الصفحة
PDF
النشر الإلكتروني
[merged small][merged small][ocr errors][ocr errors][merged small][merged small][ocr errors]

1

|

[merged small][merged small][ocr errors]
[graphic]

MARIA

Published by John Robinson, Paternoster Rww, 0c1! 1.1818.

[blocks in formation]

SELECTED FROM THE BEST ENGLISH WRITERS,

AND DISPOSED UNDER PROPER HEADS,

WITH A VIEW TO FACILITATE THE

IMPROVEMENT OF YOUTH IN READING AND SPEAKING.

TO WHICH ARE PREFIXED

TWO ESSAYS:

I. ON ELOCUTION.
II. ON READING WORKS OF TASTE:

BY WILLIAM ENFIELD, LL. D.

Oculos, paulum tellure moratos,
Sustulit ad proceres; expectatoque resolvit
Ora sono ; nec abcst facundis gratia dictis,.... Ovid.

Stereotype Edition.

LONDON,

STEREOTYPED BY ANDREW WILSON,
FOR C. AND J. RIVINGTON; J. SCATCHERD; J. NUNN; LONGMAN,
HURST, REES, ORME, AND BROWN; T. CADELL, LDWIN,
CRADOCK, AND JOY; BOOSEY AND SONS, HARVEY AND CO.; JOHN
RICHARDSON; G. AND W. B. WHITAKER, JAMES RICHARDSON ;
HARDING AND CO. ; AND SIMPKIN AND MARSHALL.

1823.,

LOTECA .

« السابقةمتابعة »