صور الصفحة
PDF
النشر الإلكتروني

15

20

* To you (th? all-envy'd gift of Heaven)
Th' indulgent gods, unalk'd, have given
A form complete in every part,
And, to enjoy that gift, the art.

+ What could a tender mother's care
Wish better, to her favourite heir,
Than wit, and fame, and lucky hours,
A stock of health, and golden showers,
And graceful fluency of speech,
Precepts before unknown to teach?

I Amidst thy various ebbs of fear;
And gleaming hope, and black despair,
Yet let thy friend this truth impart,
A truth I tell with bleeding heart,
(In justice for your labours paft)
| That every day shall be your
That
every hour

you

life renew Is to your injur'd country due.

In spight of fears, of mercy spight, My genius still must rail, and write.

25

last;

30

Di tibi formam, Di tibi divitias dederant, artemque fruendi.

+ Quid voveat dulci nutricula majus alumno, Quam fapere, & fari posset quæ fentiat, & cui Gratia, fama, valetudo contingat abunde,

non deficiente crumena?
| Inter spem, curamque, timores inter & iras.

l| Omnem crede diem tibi diluxisse supremum. Me pinguem, & nitidum bene curata cute vises, Cum ridere voles Epicuri de grege porcum.

Halte

B b 2

Hafte to thy Twickenham's safe retreat,
And mingle with the grumbling great :
There, half devour'd by spleen, you 'll find
The rhyming bubbler of mankind;
There (objects of our mutual hate)
We'll ridicule both church and state.

[merged small][ocr errors][merged small]

OF THE

SECOND VOLUM E.

An Essay on Satire, occafioned by the death

of Mr. POPE; in Three Parts. Part I.

Page 1 PART II.

9 PART III.

16 ESSAY on MAN, in Four Epistles. Epistle I. Of the nature and state of man with respect to the universe,

27 EPISTLE II. Of the nature and state of man with

respect to himself, as an individual, 40 EPISTLE III. Of the nature and state of man with respect to fociety,

54 EPISTLE IV. Of the nature and ftate of man with

respect to happiness, The UNIVERSAL PRAYER,

MORAL ESSAYS. EPISTLE I. Of the knowledge and characters of Men,

93 EPISTLE II. Of the characters of WOMEN, EPISTLE III. Of the use of RICHES, EPISTLE IV. Of the use of RICHES,

134 EPISTLE V. To Mr. Addison, occasioned by his Dialogues on MEDALS, 144

PROLOGUE

67 87

105 117

PROLOGUE to the Satires, in an Epifle to Dr.
ARBUTHNOT,

148 SATIRES and E PISTLES of HORACE

imitated. The Second Book of the Satires of Horace, SAT. I. 170 The Second Book of the Satires of Horace, SAT. II. 180 The First Book of the Epistles of Horace, Ep. I. 192 The First Book of the Epistles of Horace, EP. VI. 203 The Second Book of the Epistles of Horace, EP. I. 211 The Second Book of the Epistles of Horace, Ep. II. 238 SATIRES of Dr. John Donne, verfified. SATIRE II.

260 SATIRE IV.

269 EPILOGUE to the SATIRES. DIALOGUE I.

289 DIALOGUE II.

296 IMITATIONS of HORACE. The First Book of the Epistles of Horace, Ep. VII. 309 The Second Book of the Satires of Horace, Sat. VI. 314 Book IV. ODE I. of Horace,

319 Book IV. ODE IX. of Horace,

323 MISCELLANIES. On receiving from the Right Honcurable the Lady

FRANCES SHIRLEY, a standish and two pens, 327 To Robert Earl of Oxford and Mortimer, 329 To James CRAGGS, Esq; Secretary of State, 331 To Mr. JERVAS, with Mr. Dryden's Translation of FRESNOY's Art of Painting,

332 Το

338

To Miss BLOUNT, with the Works of VOITURE, 335
To the fame, on her leaving the town after the Co-

RONATION,
The Basset TABLE, an Eclogue,

340 Verbatim from Boileau,

34 5 Answer to a Question of Mrs. Howe,

ib. Occasioned by some verses of his Grace the Duke of BUCKINGHAM,

346 A prologue to a play for Mr. Dennis's benefit in

1733, when he was old, blind, and in great
distress, a little before his death,

ib. MACER, a character,

347 To Mr. John MOORE, author of the celebrated Worm-Powder,

349 SONG, by a person of quality, 1733,

351 On a certain LADY at COURT,

352 On his Grotto at Twickenham, composed of Marbles, Spars, Gems, Ores, and Minerals,

353 To Mrs. M. B. on her birth-day,

354 To Mr. Thon is SOUTHERN, on his birth-day, 1742,

355 EPIT A PH S. I. On CHARLES Earl of DORSET, in the

church of Withyam in Sussex, II. On Sir WILLIAM TRUMBAL,

357 HII. On the Hon. SIMON HARCOURT, only fon

of Lord Chancellor HARCOURT: at the
church of Stanton Harcourt in Oxford-

356

Thire, 1720,

358

IV. On James CRAGGS, Esq; in Westminsterabbey,

ib.

« السابقةمتابعة »