صور الصفحة
PDF
النشر الإلكتروني

THE

ECLECTIC REVIEW,

MDCCCXXXVI.

JANUARY-JUNE.

THIRD SERIES.

VOL. XV.

Φιλοσοφίαν δε ου την Στωικήν λέγω, ουδε την Πλατωνικήν, και την Επι-
κουρείον τε και 'Αριστοτελικήν άλλ' όσα είρηται παρ' εκάστη των αιρισίων

σούτων καλώς, δικαιοσύνης μετά ευσεβούς επιστήμης εκδιδάσκοντα, τούτο
και σύμπαν το 'ΕΚΑΕ' κΤΙΚΟΝ φιλοσοφίαν φήμι.

CLEM. ALEX. Strom. L. 1.

LONDON:

JACKSON AND WALFORD,

18, ST. PAUL'S CHURCH-YARD.

1836.

G. WOODFALL, ANGEL COURT, SKINNER STREET, LONDON.

CONTENTS.

PAGE

478

.

87

ANTIQUITIES of Athens, measured and delineated by J. Stuart and N. Revett 430
Architectural Antiquities of Rome, measured, &c., by A. Desgodetz

176
Argument drawn from Scripture, to prove the Ministry of the Gospel ought to be
entirely gratuitous

286

Backwoods of Canada; being Letters from the Wife of an Emigrant Officer 158

Ball's Holy Scripture the Test of Truth

181

Barton's (Bernard and Lucy) Reliquary

Bates's Doctrines of Friends

18]

Beattie's Scotland

177

Biblical Keepsake; with Descriptions by Rev. T. H. Horne

237

Copley's History of Slavery, and its Abolition

325

Scripture Biography

470

Cowper's Works, his Life and Letters. Edited by Rev. T. S. Grimshawe

265

with a Life of the Author by the Editor, Robert Southey, Esq. 265

Cox's, Rev. Dr., (and the Rev. Dr. Hoby's,) Baptists in America

480

Crewdson's Beacon to the Society of Friends

181

Dale's Poetical Works

212

Dissent, Anti-monarchical and Democratical in its Tendency

177 ,

Dissent exploded; by Parrhesiastes

ib.

Drew's Chronological Charts .

51

Edmonds's Life and Times of General Washington

22?

Elucidations of Interesting Passages in the Sacred Volume

English Scriptures, the, their first Reception, &c. .

433

First Book of Geometry

300

Fisher's Juvenile Scrap Book

90

Forster's Life of John Jebb, D.D., F.R.s., Bishop of Limerick, &c. .

454

Francour's Lineal Drawing, and Introduction to Geometry

300

Fundamental Reform of the Church Establishment

165

Gardiner's Narrative of a Journey to the Zoolu Country

504

Girl's Week-Day Book

428

Gobat's Journal of a Three Years' Residence in Abyssinia

123

Groves's Liberty of the Ministry in the Church of Christ.

286

Guide from the Church of Rome to the Church of Christ

513

Gurwood's Despatches of Field-Marshal the Duke of Wellington

305

General Orders of Field-Marshal the Duke of Wellington

304

Hall's Congregational Reform, according to the Liturgy of the Church of England 97

Hampden's Inaugural Lecture, read before the University of Oxford .

308

Hancock's Defence of the Doctrines of Immediate Revelation and Universal and

Saving Light

181

Hanna's Notes of a Visit to some parts of Haïti

409

Henningsen's most striking Events of a Twelvemonth's Campaign with Zumala-

carregui

472

Hargrove's Reasons for Retiring from the Established Church

411

Hind's Sonnets, and other short Poems

212

Holland's Cruciana

237

Houlditch's Hymns, adapted to the Comprehension of Young Minds

261

Howe's Works, with Life by Calamy

353

Introductory Remarks to a Narrative of the Irruption of the Kafir Hordes into the

Eastern Province of the Cape of Good Hope

77

Juvenile Forget-me-not

Kempthorne's Church-regulating Principle, a National Safeguard, &c.

97

Knowles's Critical and Facsimile Pronouncing and Explanatory Dictionary

303

Lee's Dissent Unscriptural and Unjustifiable, demonstrated in a Second Letter to

Dr. J. Pye Smith

97

[ocr errors]

90

« السابقةمتابعة »