De Indische gids, المجلد 1،الجزء 1

الغلاف الأمامي
J. H. de Bussy, 1879

ما يقوله الناس - كتابة مراجعة

لم نعثر على أي مراجعات في الأماكن المعتادة.

المحتوى

طبعات أخرى - عرض جميع المقتطفات

عبارات ومصطلحات مألوفة

مقاطع مشهورة

الصفحة 708 - De regering maakt ook de noodige verordeningen omtrent de scholen der Inlanders. De regering geeft aan de Inlanders gelegenheid om op de Nederlandsche scholen onderwezen te worden.
الصفحة 260 - Grond, door inlanders in erfelijk individueel gebruik bezeten , wordt op aanvraag van den rechtmatigen bezitter aan dezen in eigendom afgestaan, onder de noodige beperkingen , bij algemeene verordening te stellen en in den eigendomsbrief uit te drukken, ten aanzien van de verplichtingen jegens den lande en de gemeente, en van de bevoegdheid tot verkoop aan niet-inlanders.
الصفحة 166 - Javaansche bevolking uitgevaardigd , komt hierop neder : »0m de Inlandsche bevolking tegen alle willekeur »te beschermen, haar lot te verbeteren, haar het » genot van eigendom en de vruchten van harer han«denarbeid te verzekeren, en haar, zoowel als alle «andere onderdanen des Konings, in de gelukkige » gevolgen zijner vaderlijke Regering te doen deelen...
الصفحة 262 - Regeerings-reglement van 1854, en uitvloeisel was van de agrarische wetgeving van 1870, bepaalde "dat gebruiks regt op grond niet vatbaar is voor vervreemding door inlanders aan niet-inlanders, zoodat alle overeenkomsten, die zoodanige vervreemding, regtsstreeks of zijdelings, ten doel hebben, van regtswege nietig zijn".
الصفحة 153 - Dat ook, zoo lang deze kennis niet zal zijn verkregen, het onmogelijk is, van gouvernementswege die velden, naar een billijken maatstaf, onder de ingezetenen van elke dessa te verdeelen , en de betaling, door elk hunner persoonlijk verschuldigd, te regelen; Dat deze regeling dan ook, tot nu toe, alleenlijk in naam, niet in wezenlijkheid bestaan heeft...
الصفحة 372 - Zehetmayr, analogisch vergleichendes Wörterbuch über das Gesammtgebiet der indogermanischen Sprachen. Auf Grund strenger Etymologie, mit besonderer Berücksichtigung des Lateinischen, Griechischen, Deutschen, Slavischen und Sanskrit.
الصفحة 153 - ... dat het volslagen gebrek aan kennis van de ware uitgestrektheid, gesteldheid en vruchtbaarheid der velden in bijna alle residentiën, een regelmatigen en alzoo billijken aanslag ondoenlijk...
الصفحة 814 - Abstract of the Reports of the Surveys and of other Geographical Operations in India for 1869-70.
الصفحة 59 - Februari 1875 een rapport bij de regeering in, vergezeld van een „ontwerp eener algemeene verordening tot uitvoering van art. 62 van het reglement op het beleid der regeering van Nederlandsch-Indië...
الصفحة 160 - ... voornemen die aan te kleven , krachtig ons vermogen die te handhaven. Eene naauwkeurige waarneming der maatschappelijke pligten, in overeenstemming met de algemeene en bijzondere Wetten en Voorschriften, is de ligte en billijke voorwaarde, op welke Zijne Majesteit deszelfs vaderlijke bescherming...

معلومات المراجع