YouTube Gmail Drive »
  1 - 6 6 Februari 1875 een rapport bij de regeering in, vergezeld van een ontwerp eener....
" Februari 1875 een rapport bij de regeering in, vergezeld van een ontwerp eener algemeene verordening tot uitvoering van art. 62 van het reglement op het beleid der regeering van Nederlandsch-Indi... "
De Indische gids - 59
1879
-

Tijdschrift voor Nederlandsch Indi, 61

1865
...wij het noodig die explikatie hier letterlijk over te nemen : No. 377. Woeste gronden. Explikntie van art. 62 van het reglement op het beleid der regeering van NI (Staatsbl. 1855, n0. 2.) Artikel 62 van het reglement op het beleid der regeering, bepaalt oa dat...
-

Tijdschrift voor Nederlandsch Indi

1871
...algemeen nut te belasten. Art. 17. Overeenkomsten tot verhuur van gronden, krachtens het derde lid van art. 62 van het Reglement op het beleid der Regeering van Nederlandsch-Indi aangegaan, worden door den Gouverneur-Generaal op aanzoek der huurders vervangen door afstand in erfpacht...
-

Catalogus van de boeken en kaarten bevattende de bibliotheek van het ...

Netherlands. Departement van Zaken Overzee. Bibliotheek - 1884
...Idem op Bllton. Batavia 1876. MXCIII. Idem in Menado. Batavia 1876. MCCXXV. Gewijzigd ontwerp eener Algemeene Verordening tot uitvoering van art. 62 van het Reglement op het Beleid der Regering van Ned. Indi en tot verdere voorziening in de agrarische aangelegenheden in de Gouvernementslauden...
-

De geschiedenis van Nederland in onzen tijd: 1862-1872

Jan Anthony de Bruyne - 1896
...hoofdzaak de oplossing der koloniale quaestie werd verkregen. De eerste was het wetsontwerp tot aanvulling van art. 62 van het reglement op het beleid der regeering van Nederlandsen Indi, gewoonlijk bekend als de agrarische wet. Het werd bij Koninklijke Boodschap van...
-

De geschiedenis van Nederland in onzen tijd: 1872-1883

Jan Anthony de Bruyne - 1899
...diende den l stcn Februari 1875 een rapport bij de regeering in, vergezeld van een ontwerp eener algemeene verordening tot uitvoering van art. 62 van...verdere voorziening in de agrarische aangelegenheden", strekkende om de bepalingen omtrent agrarische aangelegenheden, in verschillende verordeningen voorkomende,...
-

Winkler Prins' gellustreerde encyclopaedie, 1

Antony Winkler Prins, Henri Zondervan - 1914
...door de Nederlandsche Regeering uitgevaardigde wet van den 9den April 1870, Stbl. 55, tot aanvulling van art. 62 van het Reglement op het beleid der Regeering van Nederlandsch-Indi". Zij had ten doel een oplossing te geven aan het toen bij uitnernendheid belangrijke koloniale vraagstuk,...
-
  1. PDF