صور الصفحة
PDF
النشر الإلكتروني

Hymnus ad laudes.

Aeterna coeli gloria,
Beata spes mortalium,
Celsi tonantis unice
Castaeque proles virginis.

Da dexteram surgentibus,
Exsurgat ut mens sobria
Flagrans, et in laudem Dei
Gratas rependat debitas.

Ortus refulget Lucifer
Sparsamque lucem nuntiat,
Cadit caligo noctium:
Lux sancta nos illuminet,

Manensque nostris sensibus
Noctem repellat saeculi,
Omnique fine temporis

Purgata servet pectora.

Quaesita iam primum fides

Radicet altis sensibus,

Secunda spes congaudeat,

Quo maior exstat caritas.

S. Ambrosius.

Morgenlied.

Des Himmels ewge Kron und Zier,
Uns Hoffnungsstern auf Erden hier,
Dem Gott, der in den Wettern groß,
Geboren aus der Jungfrau Schooß.

Beim Aufstehn reich uns mild die Hand,
Daß rein der Geist zu dir gewandt
Zu Deinem Preise sich erschwingt,
Dir würdgen Dankes Opfer bringt.

Schon glänzt der Morgenstern in Pracht
Und meldet daß der Tag erwacht,
Die Finsterniss versinkt in Nichts
Erleucht uns, Stral des heilgen Lichts.

In unsern Sinnen wohne gern,
So bleibt die Nacht der Weltluft fern,
Und bis zum Schluß der Zeitlichkeit
Die lautre Brust von Schuld befreit.

Bei deinem Scheine wurzle fest

Der Glaube, der von Gott nicht läßt; Gieb uns der Hoffnung Freudigkeit Und Liebesüberschwenglichkeit.

Hymnus ad Matutinum.

Rerum creator optime,
Rectorque noster aspice,
Nos a quiete noxia
Mersos sopore libera.

Te sancte Christe, poscimus,
Ignosce tu criminibus,
Ad confitendum surgimus
Morasque noctis rumpimus.

Mentes manusque tollimus,
Propheta sicut noctibus
Nobis gerendum praecipit,
Paulusque gestis censuit.

Vides malum quod gessimus,
Occulta nostra pandimus,
Preces gementes fundimus,
Demitte quod peccavimus.

S. Ambrosius.

Morgenlied.

Allgütger Schöpfer aller Welt,
Schau, Lenker, her vom Himmelszelt,
Heb von uns trägen Schlummers Last,
Erweck uns aus zu langer Raft.

Wir flehen, Christ, um deine Huld, Vergieb uns ́unsrer Sünden Schuld, Die wir bekennen in der Nacht, Wenn wir vom Schlafe sind erwacht.

Sieh Herz und Hand zu dir gekehrt Bei Nacht, wie der Prophet gelehrt, Der so zu thun uns giebt den Rath, Und wie es Paulus selber that.

Dir sind all unsre Sünden fund,
Und gern gesteht sie unser Mund.
Mit Seufzen flehen wir dich an:
Erlaß uns, Herr, was wir gethan.

[ocr errors]

7

Hymnus matutinus.

Ales diei nuntius

Lucem propinquam praecinit;

Nos excitator mentium

Iam Christus ad vitam vocat.

Auferte, clamat, lectulos,

Aegro sopore desides,

Castique recti ac sobrii

Vigilate iam sum proximus.

Iesum ciamus vocibus

Flentes, precantes, sobrii:

Intenta supplicatio

Dormire cor mundum vetat.

Tu Christe, somnum discute;
Tu rumpe noctis vincula,
Tu solve peccatum vetus,
Novumque lumen ingere.

Aurelius Prudentius Clemens.

« السابقةمتابعة »