صور الصفحة
PDF
النشر الإلكتروني

Orbi tubas excitasti
Sacri Evangelii,

Per quas mundum suscitasti,
Mortuumque praeparasti
Ad fulgorem praemii.
Nostrum roborasti pectus,
Homo quo ceu scuto tectus

Spiritu lethiferum

Debellaret spiritum.

Huic ergo inclinemur
Salva gens Spiritui,
Huius dona demiremur,

Sanctitatem veneremur
In amore cernui.

Geminemus: Sanctus, Sanctus!

Effundamus corde planctus

Coram patre gratiae

Memori miseriae.

Ad te gratiarum fontem
Nostra currit anima:
Firma spiritum insontem,
Animumque lava sontem
Exundante gratia.

Praesulum inspira mentes,
Mundi dirige potentes,
Sacra sit communitas,

Mera pax et unitas.

Denn Du warst es, der ertönen
Ließ die Botschaft Deines Worts,
Wecktest mit der Tuba Dröhnen
Neue Kraft den Erdensöhnen
Zum Erwerb des ewgen Horts.
Hast das Herz uns stark gebildet,
Daß der Mensch durch Dich beschildet,
Und von Dir, o Geist, bewacht
Ringe mit dem Geist der Nacht.

Vor dem heilgen Geist denn senke
Dich aufs Knie, befreite Schar,
Freu dich köstlicher Geschenke,
Seiner Heiligung gedenke,
Bring dein Herz ihm knieend dar.
Laßt uns Heilig, Heilig! sagen,
Aus den Herzen gießt die Klagen
Vor dem Vater aller Huld,
Der uns mild erläßt die Schuld.

Denn zu Dir, dem Quell der Gnaden,
Flüchtet unsre Seele bang:

Stärke, die nicht schuldbeladen,
Laß die Schuldgen rein sich baden
In der Gnaden Ueberschwang.
Heilge Du der Großen Geister,
Lenke Du der Erde Meister,
Heilige Gemeinschaft gieb,

Frieden und der Eintracht Trieb.

Omnium repurga pectus
A fermento saeculi,

Cedat Satan carne tectus,
Operosae quisque rectus
Corde subsit fidei,

Et primaevo sub ardore, Mutuoque sub amore Totus grex fidelium Colligatur ovium.

Alle Herzen auch befreie
Von dem Sauerteig der Zeit,
Eh ste Satanslust entweihe;
In den Guten neu gedeihe
Thätgen Glaubens Emfigkeit.
Und in diesem ersten Triebe,
Und in gegenseitger Liebe
Sei vereint die treue Schar
Aller Gläubgen immerdar.

Hymnus in die Corporis Christi.

Pange lingua gloriosi
Corporis mysterium
Sanguinisque pretiosi,
Quem in mundi pretium
Fructus ventris generosi,
Rex effudit gentium.

Nobis datus, nobis natus
Ex intacta virgine,

Et in mundo conversatus
Sparso verbi semine,

Sui moras incolatus

Miro clausit ordine.

In supremae nocte coenae
Recumbens cum fratribus
Observata lege plene
Cibis in legalibus,

Cibum turbae duodenae

Se dat suis manibus.

Verbum caro, panem verum

Verbo carnem efficit,

Fitque sanguis Christi merum;

Etsi sensus deficit,

Ad firmandum cor sincerum

Sola fides sufficit.

« السابقةمتابعة »