صور الصفحة
PDF
النشر الإلكتروني

Recordare, Iesu pie!

Quod sum causa tuae viae:
Ne me perdas illa die!

Quaerens me sedisti lassus,
Redemisti, crucem passus:

Tantus labor non sit cassus!

Iustae iudex ultionis,

Donum fac remissionis
Ante diem rationis.

Ingemisco tanquam reus,
Culpa rubet vultus meus:
Supplicanti parce Deus!

Qui Mariam absolvisti,
Qui latronem exaudisti,
Mihi quoque spem dedisti.

Preces meae non sunt dignae,
Sed tu, bone, fac benigne,
Ne perenni cremer igne.

Inter oves locum praesta,
Et ab hoedis me sequestra,
Statuens in parte dextra.

Confutatis maledictis,
Flammis acribus addictis,
Voca me cum benedictis.

Oro supplex et acclinis
Cor contritum quasi cinis:
Gere curam mei finis.

Thomas de Celano.

[ocr errors]

Frommer Jesu, denk in Gnaden,
Ziel einst war ich Deinen Pfaden:
Wende jenes Tags den Schaden.

Sanfst Du doch für mich zur Erden,
Trugft für mich am Kreuz Beschwerden:
Laß dieß Leid nicht unnüß werden.
Richter du gerechter Rache,
Uebe Gnad in meiner Sache,
Eh der Rache Tag erwache.

Als ein Sünder seufz ich lange,
Röthlich färbt mir Schuld die Wange:
Schone, Herr Gott, fleh ich bange.
Ledig sprachest Du Marieen,
Selbst dem Schächer ward verziehen:
Hoffnung ist auch mir verliehen!

Zwar unwürdig ist mein Flehen,
Doch laß Gnade mild ergehen
Vor des ewgen Feuers Wehen.
Zu den Schafen laß mich fahren,
Ferne von der Böcke Scharen
Dir zur Rechten Raum gewahren.
Wenn die Bösen dann zur Linken
In die heißen Flammen sinken,
Laß mir ewge Freude winken.
Mit zerknirschtem Herzen wende
Ich im Staub zu dir die Hände:
Gönne mir ein selig Ende!

[ocr errors]

S. Augustini Antidotum contra tyrannidem peccati.

Quid Tyranne, quid minaris?
Quid usquam poenarum est,
Quidquid tandém machinaris,
Hoc amanti parum est.
Dulce mihi cruciari,

Parva vis doloris est:

„Malo mori quam foedari,“
Maior vis amoris est.

Para rogos, quamvis truces,
Et quidquid flagrorum est,
Adde ferrum, adde cruces:
Nil adhuc amanti est.
Dulce mihi cruciari,

Parva vis doloris est.

Malo mori quam foedari,"

Maior vis amoris est.

Nimis blandus dolor ille,
Una mors, quam brevis est!

Cruciatus amo mille,

Omnis poena levis est.

Dulce mihi sauciari,

Parva vis doloris est:
„Malo mori quam foedari,“
Maior vis amoris est.

Des h. Augustinus

Gegengift wider die Tyrannei der Sünde.

Zwingherr, eitel ist dein Dreuen:
Was die Welt an Strafen kennt,
Was du heut ersinnst von Neuem
Wirkt nichts, wo die Liebe brennt.
Süß sind Marter mir und Bande,
Keiner Schmerzen hab ich Acht:
„Lieber Tod als Sündenschande",
Größer ist der Liebe Macht.

Grause Scheiterhaufen schichte,
Geißle, stäupe mich aufs Blut,
Kreuz und Eisen, Bleigewichte,
Nichts erschreckt den Liebesmuth.
Süß find Marter mir und Bande;
Keiner Schmerzen hab ich Acht:
„Lieber Tod als Sündenschande",
Größer ist der Liebe Macht.

Allzusüß sind diese Qualen,
Schön der kurze Todesschmerz,
Kreuzestod zu tausendmalen.
Trüge gern ein liebend Herz.
Mir ist wohl im Wundenbrande,
Keiner Schmerzen hab ich Acht:
„Lieber Tod als Sündenschande",
Größer ist der Liebe Macht.

wwwww

De Angelo Custode.

Angelice Patrone,
Beate spiritus,

Custos et tutor bone

Mi date coelitus!

Tuo grates amori
Mens gestit dicere,
Quo sine nolim mori

Nec ausim vivere.

O comes et antistes
Vitae individuus,

A me ne longe distes,
Sis dux assiduus;
Me protege, tuere,
Accende, dirige,

Instruere, docere

Me doctor satage.

Infirmum me conforta,
Sustenta debilem,

In manibus me porta,
Ne fors ad lapidem
Pedes meos offendam,
Sed recto tramite

Da, facilis ascendam

Culmen iustitiae.

« السابقةمتابعة »