صور الصفحة
PDF
النشر الإلكتروني

BREVIARIUM

CLAROMONTENSE.

PARS AUTUMNALIS.

CLAROMONTENSE,

ILLUSTRISSIMI AC REVERENDISSIMI IN CHRISTO PATRIS

DD. CAROLI-ANTONII-HENRICI

DUVALK DE DAMPIERRE,
CLAROMONTENSIS EPISCOPI, AUTORITATE,

AC EJUSDEM ECCLESIE CAPITULI CONSENSU,
DENUÒ EDITUM.

[merged small][merged small][graphic][merged small][graphic][subsumed]

CLAROMON-FERRANDI,

EX TYPIS P. LANDRIOT, REGIS, DD. EPISCOPI, CLERIQUE
TYPOGRAPHI, NEC NON BIBLIOPOLE.

M.D. CCC. XX.

« السابقةمتابعة »