صور الصفحة
PDF
النشر الإلكتروني

A

INTO

THE SCRIPTURE DOCTRINE

CONCERNING

THE PERSON OF CHRIST;

TO WHICH ARE ANNEXED

A BRIEF REVIEW OF THE CONTROVERSY
BET W EEN BISHOP HORSLEY AND

DR. PRIESTLEY,

AND

A SUMMARY OF THE VARIOUS OPINIONS
ENTERTAINED BY CHRISTIANS

UPON THIS SUBJECT.

BY THOMAS BELSHAM,

MINISTER OF THE CHAPEL IN ESSEX STREET.

C6

Quid ergo Athenis et Hierosolymis: quid Academiæ et Ecclesiæ ?--Viderint
qui stoicum Platonicum et dialecticum christianismum protulerunt. Nobis, curiositate
opus non est post Christum Jesum, nec inquisitione post evangelium.”

Tertullian.

THE SECOND EDITION, CORRECTED.

LONDON:

PRINTED FOR THE UNITARIAN SOCIETY ;

AND SOLD BY ROWLAND HUNTER, SUCCESSOR TO J. JOHNSON,

ST. PAUL'S CHURCHYARD; AND DAVID EATON, 187, HOLBORN.

« السابقةمتابعة »