صور الصفحة
PDF
النشر الإلكتروني

Let Great Britain imitate the example of the Chaldean King; and send forth to all the world, her TESTIMONY concerning the True God. She also reigns over many nations which " worship idols of wood and stone;" and she ought in like manner, to declare to them the signs and WONDERS of the Almighty.” And, in this design every individual will concur, of every church, family, and name, whose heart has been penetrated with just apprehensions of the Mast High God ; having known his judgments and experienced his mercy, :

THE END.

Kirby Hall,
Boroughbridge.

Feb. 16, 1811.

G. SIDNEY, Printer, Northumberland-street, Strand.

1

WORKS

ON THL

CIVILIZATION OF THE EAST.

Sold chiefly by Mess. CADELL & DAVIES, Strand, London.

BEING

The COMPOSITIONS which gained the Prizes, or were present

ed to the UNIVERSITIES in competition for the Prizes, instituted by Dr. BUCHANAN.

Published in 1805.

1. A GREEK ODE, on the Subject TENEZON ONE, “Let

there be Light." Ode Græca Præmio dignata quod donavit Academiæ Cantabrigiensi Vir Reverendus CLAUDIUS BUCHANAN, A. B. Coll. Regin. Cantab. et Vice-Præpositus Collegii Bengalensis in India Orientali. Auctore G. PRYME, A. B. Trin. Coll.

2. A GREEK ODE, on the Subject TENEZON ONE,Let

there be Light.Ode Præmio a Reverendo Viro CLAUDIO BUCHANAN, S.T. P. Etonensibus Proposito dignata. Auctore T. RENNELL, Coll. Reg. Eton. Alumn.

3. COLLEGIUM BENGALENSE : Carmen cui Præ

mium BUCHANAN ÆUM a Senatu Academiæ Glasguensis adjudicatum est. ALEXANDRO Mac ARTHUR, Auctore,

4. COLLEGIUM BENGALENSE : Carmen præmio a

Reverendo Viro CLAUDIO BUCHANAN, S.T.P.
Etonensibus Proposito dignatum. Auctore G. P.
RICHARDS, Coll. Reg. Eton. Alumn.

5. VATICINIUM GANGIS : Indiam Res Imperii an

tiqui lapsas indignatam, Ganges ex latebris vocat,--Collegium Bengalense monstrat ---lætiora multa vaticinatur ex Collegio condito oritura. A THOMA Brown, M. D.--Presented to the University of Edinburgh in 1805 : published in 1808. .

6. ODE in COLLEGIUM BENGALENSE: Premio

dignata quod Alumnis Collegiorum Aberdonensium proposuit Vir Reverendus CLAUDIUS BUCHANAN, Collegii Bengalensis Præfectus Vicarius. Auctore ALEXANDRO ADAMSON, A. M. Coll. Marischal. Aberd. Alumno.---Published in 1808.

7. A POEM on the RESTORATION of LEARNING

in the EAST; which obtained Dr. BUCHANAN'S Prize. By CHARLES GRANT, Esq. M. A. Fellow of Magdalen College, Cambridge. Printed at the University Press, 1805. Price 3s. 6d.

8. A POEM on the RESTORATION of LEARNING

in the EAST ; by the Rev. FRANCIS WRANGHAM,
M. A. F. R. S. of Trinity College, Cambridge.---
Printed at the University Press, 1805. Price
Bs. 6d.

9. The RENOVATION of INDIA, a Poem. By

THOMAS BROWN, M. D. Presented to the University of Edinburgh in 1895 : published in 1808. In one volume, small 8vo. Price 6s.

Published in 1806.

10. An ESSAY on the best Means of CIVILIZING the

Subjects of the BRITISH EMPIRE in INDIA, and of diffusing the Light of the Christian Religion throughout the Eastern World; to which the University of Glasgow adjudged Dr. BUCHANAN's Prize. By John MITCHELL, A. M. In one vol. 4to. Price 15$. in boards.

11. A DISSERTATION on the best Means of CIVIL

IZING the Subjects of the BRITISH EMPIRE in INDIA, and of diffusing the Light of the Christian Religion throughout the Eastern World; which obtained Dr. BUCHANAN's Prize. By the Rev. Wm. COCKBURN, A. M. Fellow of St. John's College, and Christian Advocate in the University of Cambridge. Printed at the University Press. 4to. Price 3s. 6d.

.12. A DISSERTATION on the best Means of CIVIL

IZING the Subjects of the BRITISH EMPIRE in INDIA, and of diffusing the Light of the Christian Religion throughout the Eastern World.

« السابقةمتابعة »