صور الصفحة
PDF
النشر الإلكتروني
[blocks in formation]

The Maternity of the Blessed Virgin Mary.

SECOND SUNDAY IN OCTOBER.-Greater Double.

The Purity of the Blessed Virgin Mary.

THIRD SUNDAY IN OCTOBER.-Greater Double.
All as in Vesper Book, p. 310.

M M

[blocks in formation]

Feast of the Most Holy Redeemer.

XXIII.-Greater double.

All as in the Vesper Book, p. 316.

St. Raphael the Archangel.

XXIV.-Greater double.

All as in the Vesper Book, p. 317.

St. Boniface, Pope and Confessor.

XXV,-Double.

Collect, Da, quæsumus, p. 352.

St. Evaristus, Pope and Martyr.

XXVI.-Double.

Collect, Infirmitatem, p. 342.

Of the Holy Relics.

FOURTH SUNDAY OF OCTOBER.

All from the Common of many Martyrs, p. 345, except
Collect.

Auge in nobis, Domine, resurrectionis fidem, qui in sanctorum tuorum reliquis mirabilia operaris: et fac nos immortalis gloriæ participes, cujus in eorum cineribus pignora veneramur. Per Dominum, &c. Amen.

O Lord, who workest wonders in the relics of thy saints, increase in us the faith of the resurrection, and make us partakers of that immortal glory, the pledge of which we venerate in their ashes. Through our Lord, &c. Amen.

St. Siricius, Pope and Confessor.

XXXI.-Double.

In the Hymn the third verse is changed.
Collect.

Deus, qui beatum Siricium confessorem, atque pontificem ecclesiasticæ disciplinæ propagatorem eximium effecisti, da Ecclesiæ tuæ, ejus institutis proficere, et meritis adjuvari. Per Dominum, &c. Amen.

O God, who madest blessed Siricius thy confessor and bishop a wonderful propagator of Ecclesiastical discipline, grant to the Church both to benefit by his laws and to be aided by his merits. Through our Lord, &c. Amen.

Feasts of November.

The Patronage of the Blessed Virgin Mary.

SECOND SUNDAY.-Greater double.

All as on Feasts of B. M. V. Ant. at the Magnificat ends with Tuum patrocinium.

St. Nicolaus I., Pope and Confessor.

XIII.-Double.

Collect, Da, quæsumus, p. 352.

St. Deusdedit, Pope and Confessor.

XIV.-Double.

In the Hymn the third verse is changed. Collect, Da, quæsumus, p. 352.

St. Pontianus, Pope and Martyr.

[blocks in formation]

MARCH.

St. Cataldus, Bishop and Confessor.

N.B. The Friday Offices of Lent will be found in their place in the Vesper Book, pp. 168-187.

VIII.-Double.

Collect, Da, quæsumus, p. 352.

St. Cuthbert, Bishop and Confessor.

XX.-Double.

Collect, Da, quæsumus, p. 352.

St. Frigidianus, Bishop and Confessor.

XXII.-Double.

Collect.

Sancti Frigidiani confessoris O Lord, we beseech thee that we tui atque pontificis, quæsumus, Domine, precibus adjuvemur, ut cujus merita celebramus, ejus continuum salutis sentiamus auxilium. Per Dominum, &c. Amen.

may be continually aided by the prayers of St. Frigidianus thy confessor and bishop, that as we celebrate his merits, so we may experience the help of his constant intercession. Through our Lord, &c. Amen.

St. Rupert, Bishop and Confessor.

[blocks in formation]

O God, the lover of chastity, grant,

« السابقةمتابعة »