صور الصفحة
PDF
النشر الإلكتروني

THE

LONDON ENCYCLOPÆDIA.

VOL. VIII.

ELASTICITY TO EZRA.

זיין

J. Haddon, Printer, Castle Street, Londou

[merged small][merged small][ocr errors][merged small][merged small][merged small]

SCIENCE, ART, LITERATURE, AND PRACTICAL MECHANICS,

COMPRISING A

POPULAR VIEW OF THE PRESENT STATE OF KNOWLEDGE.

ILLUSTRATED BY

NUMEROUS ENGRAVINGS, A GENERAL ATLAS,

AND APPROPRIATE DIAGRAMS.

Ste oportet ad librum, presertim miscellanei generis, legendum accedere lectorem, ut solet ad conviviam conviva
evih Cosvivator anpititur omnibus satisfacere ; et tamen si quid apponitur, quod hujus aut illius palato non
respeadent, et hic et ille urbane dissimulant, et alia fercula probant, ne quid contristent convivatorem.

Erasmus
A reader should sit down to a book, especially of the miscellaneous kind, as a well-behaved visitor does to a ban-
qaet. The master of the feast exerts himself to satisfy his guests, but if, after all his care and pains, something should
appear on the table that does not suit this or that person's taste, they politely pass it over without notice, and commend
other dishes, that they may not distress a kind host.

Translation.

BY THE ORIGINAL EDITOR OF THE ENCYCLOPÆDIA METROPOLITANA,

ASSISTED BY EMINENT PROFESSIONAL AND OTHER GENTLEMEN.

IN TWENTY-TWO VOLUMES.

VOL. VIII.

LONDON:

PRINTED FOR THOMAS TEGG, 73, CHEAPSIDE;

VOLD BY N. HAILES, PICCADILLY; E. WILSON, ROYAL EXCHANGE; J. MASON, CITY ROAD ;

BOWDERY & KERBY, OXFORD STREET :
RIFFIN & co. GLASGOW : J. CUMMING, DUBLIN : M. BAUDRY, PARIS: F. FLEISCHER, LEIPSIC :
AND WHIPPLE & LAWRENCE, SALEM, NORTH AMERICA.

1829.

« السابقةمتابعة »