صور الصفحة
PDF
النشر الإلكتروني

PASTER.

TO...........

Certificate of Undertaker. I (or we! hereby certify that the accompanying dead body of

........... (if a minor, give parent's name also), consigned to..............address..............State of............... has been prepared by me (or us) strictly in accordance with the rules of the State Board of Health for transportation by railway, and in conformity with said rules, as printed on the back of this permit.

..........Shipping Undertaker. Residence......................................

Rule 65. The following shall be the form for the abatement of nuisances after they nave been declared such by the local board of health having jurisdiction: Office of the............ County (or City) Board of Health.

....................... Ky., 19...

......., owner (or occupant) of.... Under the authority conferred upon this board by section 2057 of the Kentucky Statutes, you are hereby notified that, after examination. the board has decided that a nuisance dangerous to the public health (or source of filth or cause of sickness) exists on the above-described premises, as follows: ............. and, under the express power and authority conferred by the said statute, you are hereby ordered to remove the same within--hours (days) after the service of this notice, which time this board has decided is a reasonable time for the removal of said nuisance (source of filth, or cause of sickness), and you are warned that if you shall fail or neglect so to do, that the law provides that you shall be fined not less than ten nor more than one hundred dollars, and that each day's continuance of such nuisance (or source of filth, or cause of sickness) shall be a separate offense.

Done by the................County (or City) Board of Health, at a meeting held at..................., Ky., at ................o'clock, a. m. (p. m., ....................19.., a quorum of said board being present and voting.

Secretary and Health Officer............County.

And said notice shall be prepared in duplicate, and one copy shall be served on the owner or occupant of the property containing the nuisance, or source of filth, or cause of sickness, and one retained by the health officer, sheriff or constable serving said notice, who shall note thereon the exact hour and day, and the manner in which and upon whom it has been served, and when so served and noted, said

copy shall be prima facie evidence that a nuisance exists on such premises as Such notice recites.

PUBLICITY FOR RULES.

Rule 66. Each local board of health shall procure the publication of such of the foregoing rules from time to time as Will meet indications and eniergencies that may arise, and as will best promote and protect the public health.

EN FORCEMENT.

The rules and regulations made by the State Board of Health and adopted by the various local boards, in accordance—with powers given by the act creating the State and local boards of health, etc., are laws to be obeyed by every individual in the State. All prosecutions for violations of the statute law, or the rules of local boards of health, should be instituted by the several county or prosecuting attorneys of this State upon information of such local boards. The above rules and regulations are hereby adopted, and all rules and regulations heretofore promulgated by circular. card or pamphlets, or through newspaper publications, in conflict with the foregoing, are hereby revoked. By Order of the Board. J. M. MATHEWS, M. D., President. J. N. McCORMACK, M. D., Secretary.

ADA R COUNTY.

County Referee, Dr. U. L. Taylor.

-- - | A.
- Basis of Certificat
Name P. O. * Date of Certificate - Diplo: Practice
Atkinson, E. B. . . . . . . . . . . | Cane Valley. . . . . . . . . . . . . August 10, 1896. . . . . . . . . . | Kentucky School of Medicine. . . . . ... . . 1896
Bingham, W. W. . . . . . . . . . Fry . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . October 3, 1893. . . . . . . . . . . Thirty-two years practice. . . . . . . . . . . .
Blair, William . . . . . . . . . . . . Glen's Fork. . . . . . . . . . . . . October 3, 1893. . . . . . . . . . . Med. Dept. University of Louisville. ... 1875
Cartwright, Walker F. . . . . Columbia . . . . . . . . . . . . . . October 3, 1893. . . . . - - - - - - Med. Dept. University of Louisville. . . 1878
Gabbert, Z. T. . . . . . . . . . . . Casey Creek. . . . . . . . . . . . October 3, 1893. . . . . . . . . . . Med. Dept. University of Louisville... 1881
Gose, J. C. . . . . . . . . . . . . . . . | Knifley . . . . . . . . . . . . . . . . . August 13, 1894. . . . . . . . . . Med. Dept. University of Louisville. . . 1894
Grissom, W. R. . . . . . . . . . . | Columbia . . . . . . . . . . . . . . . October 3, 1893. . . . . . . . . . . Med. Dept. University of Tennessee . . 1886
Grissom, W. T. . . . . . . . . . . | Bliss . . . . . . . . . . . . . . . . . . October 3, 1893. . . . . . . . . . . Med. Dept. University of Nashville. . . 1878
|
|

Hancock, Nathan M. . . . . . | Cane Valley. . . . . . . . . . . . . October 3, 1893. . . . . . . . . . . Med. Dept. University of Louisville. ... 1893
Hindman, R. Y. . . . . . . . . . Columbia . . . . . . . . . . . . . . September 4, 1902. . . . . . . . Med. Lept. University of Louisville... 1902
Kelsay, S. H. . . . . . . . . . . . . Casey Creek. . . . . . . . . . . . August 13, 1904. . . . . . . . . Med. Dept. Kentucky University. . . . . . 1904
Miller, S. P. . . . . . . . . . . . . . Columbia . . . . . . . . . . . . . . October 3, 1893. . . . . . . . . . . Med. Dept. University of Louisville. . . 1888
Nell, Lawrence C. . . . . . . . . Gradyville . . . . . . . . . . . . . . December 4, 1894. . . . . . . . . Kentucky School of Medicine. . . . . . . . 1891
Perryman, R. H. . . . . . . . . . Purdy . . . . . . . . . . . . . . . . . . October 3, 1893. . . . . . . . . . . Thirty years practice. . . . . . . . . . . . . . . .
Russell, Charles M. . . . . . . Columbia . . . . . . . . . . . . . . October 21, 1895. . . . . . . . . . Med. Dept. University of Louisville... 1891
Sallee, E. T. . . . . . . . . . . . . Columbia . . . . . . . . . . . . . . October 3, 1893. . . . . . . . . . . Med. Dept. University of Louisville. . . 1878
Simpson, G. T. . . . . . . . . . . . Elroy . . . . . . . . . . . . . . . . . . October 3, 1893. . . . . . . . . . . Med. Dept. University of Louisville... 1878 :
Taylor, S. A. . . . . . . . . . . . . Grady V11 le . . . . . . . . . . . . . . October 3, 1893. . . . . . . . . . . Kentucky School of Medicine. . . . . . . . 1890
Taylor, U. L. . . . . . . . . . . . . Columbia . . . . . . . . . . . . . . . October 3, 1893. . . . . . . . . . . Med. Dept. University of Louisville. . . 1875
Wolford, James R. . . . . . . . Montpelier . . . . . . . . . . . . . | October 3, 1893. . . . . . . . . . . Med. Dept. University of Louisville. . . 1889

ALLEN COUNTY.

County Referee, Dr. A. L. Wagoner.

Alexander, John F. . . . . . . . Mt. Aerial. . . . . . . . . . . . . . . October 3, 1893. . . . . . . . . . . Med. Dept. Vanderbilt University. ... 1879
Bunch, L. B. . . . . . . . . . . . . . New Roe. . . . . . . . . . . . . . . . October 3, 1893. . . . . . . . . . . Med. Dept. Vanderbilt University. . . . 1889
Davidson, W. B. . . . . . . . . . . Cedar Springs. . . . . . . . . . . October 3, 1893. . . . . . . . . . . Forty-two years practice. . . . . . . . . . . . .
Dixon, A. J. . . . . . . . . . . . . . . Trammell . . . . . . . . . . . . . . October 3, 1893. . . . . . . . . . . Med. Dept. University of Tennessee... 1892
Holland, C. W. . . . . . . . . . . . Halifax . . . . . . . . . . . . . . . . April 23, 1898. . . . . . . . . . . . Med. Dept. University of Tennessee... 1896
House, J. B. . . . . . . . . . . . . . | Scottsville - . . . . . . . . . . . . . April 9, 1894. . . . . . . . . . . . . Med. Dept. Vanderbilt University. ... 1894 %
Meredith, H. M. . . . . . . . . . . Petroleum . . . . . . . . . . . . . . October 3, 1893. . . . . . . . . . . Med. Dept. University of Tennessee. . 1901 >
Meredith, W. E. . . . . . . . . . Scottsville . . . . . . . . . . . . . October 3, 1893. . . . . . . . . . . Med. Dept. University of Tennessee. . 1893 :
Pace, J. E. . . . . . . . . . . . . . . Gainesville . . . . . . . . . . . . . | September 19, 1901. . . . . . . Hospital College of Medicine. . . . . . . . . 1889 &
Prewitt, S. S. . . . . . . . . . . . . Halfway . . . . . . . . . . . . . . . . October 3, 1893. . . . . . . . . . . Med. Dept. University of Tennessee. . 1886 g
-
Ray, William B. . . . . . . . . . Scottsville . . . . . . . . . . . . . . October 3, 1893. . . . . . . . . . . Med. Dept. University of Tennessee... 1892 #
Siddens, Fred . . . . . . . . . . . . Holland . . . . . . . . . . . . . . . . April 12, 1902. . . . . . . . . . . . Barnes Medical College. . . . . . . . . . . . . . 1902 Ü
Smith, Henry Clay . . . . . . . . Allen Springs. . . . . . . . . . . December 15, 1894. . . . . . . . Med. Dept. Vanderbilt University.... 1889 o
Stovalle, Charles J. . . . . . . Scottsville . . . . . . . . . . . . . October 3, 1893. . . . . . . . . . . Kentucky School of Medicine. . . . . . . . . 1891 *
Wagoner, A. L. . . . . . . . . . . Scottsville . . . . . . . . . . . . . February 3, 1896. . . . . . . . . Med. Dept. Wanderbilt University. . . . 1894 :
E.
Whitney, Marcellus. . . . . . . Gainesville . . . . . . . . . . . . . October 3, 1893. . . . . . . . . . . Med. Dept. Vanderbilt University. . . . 1880 P.
Willoughby, W. E. . . . . . . . Holland . . . . . . . . . . . . . . . . January 9, 1894. . . . . . . . . . Louisville Medical College. . . . . . . . . . . 1893 S
- :
ANDERSON COUNTY. County Referee, Dr. C. A. Leathers. 3
- - - - - - - - - - - - ---------------- ~
*>
Adams, W. E. . . . . . . . . . . . . Stinnett . . . . . . . . .* * * * * * * * May 10, 1894. . . . . . . . . . . . . Med. Dept. University of Louisville. ... 1889 :
Davis, Geo. E. . . . . . . . . . . . . Lawrenceburg . . . . . . . . . . October 3, 1893. . . . . . . . . . . | Bellevue Hospital Medical College. ... 1889 5.
Kavanaugh, C. W. . . . . . . . . Lawrenceburg . . . . . . . . . . October 3, 1893. . . . . . . . . . . Med. Dept. University of Louisville. . . 1885
Leathers, C. A. . . . . . . . . . . . Lawrenceburg . . . . . . . . . . October 3, 1893. . . . . . . . . . . Med. Dept. University of Louisville... 1882
Lillard, G. D. . . . . . . . . . . . . Lawrenceburg . . . . . . . . . . October 3, 1893. . . . . . . . . . . Med. Dept. University of Louisville, ... 1893
Milton, R. L. . . . . . . . . . . . . . | Fox Creek . . . . . . . . . . . . . October 3, 1893. . . . . . . . . . . | Kentucky School of Medicine. . . . . . . ., 1893
Nichols, Wm. P. . . . . . . . . . . Van Buren. . . . . . . . . . . . . . December 23, 1903. . . . . . . . Hospital College of Medicine. . . . . . . . . 1903
Paynter, C. M. . . . . . . . . . . . Lawrenceburg . . . . . . . . . . . October 3, 1893. . . . . . . . . . . Med. Dept. University of Louisville... 1881 t?
Pindar, L. O. . . . . . * - - - - - - - Tyrone . . . . . . . . . . . . . . . . | October 3, 1893........... Medical College of Ohio. . . . . . . . . . . . . . 1891 &n
Simpson, Sidnev . . . . . . . . . . | Wandyke . . . . . . . . . . . . . . . July 29, 1905. . . . . . . . . . . . . Hospital College of Medicine. . . . . . . . . 1905

« السابقةمتابعة »