صور الصفحة
PDF
النشر الإلكتروني

HYMNS

ON THE

Joys and Glories of Paradisę.

CHIEFLY MEDIEVAL,

ON THE

Joys and Glories

OF

Paradise.

TRANSLATED OR EDITED BY

THE REV. J. M. NEALE, D.D.
Warden of Sackville College.

SECOND EDITION.

ICA-BODY

D

London:

J. T. HAYES, 5, LYALL PLACE, EATON SQUARE.

147.9.91.

This Ceté was never made with hand,

Bot thurgh the myght and witt of GOD alle-weldand: This ceté contenes alle heven-ryke,

Bot nane wate properly to what it es lyke:

We fynd wryten that it es fayre and bryght,
Bot na man kan deseryve it ryght;

Ffor swa wyse clerk was never of lyve

That the fairnes of it couth properly descryve:
Bot alle-if I kan noght descryve that stede,
Yhit wille I ymagyne, on myn awen hede,
Ffor to gyf it a descripcion;

Ffor I have thare-to gret affeccyon;

And gret comforth and solace it es to me
To thynk and speke of that fayr Ceté;
That travaille may greve me nathyng,
Ffor thare-in have I gret lykyng.

Prikke of Conscience, 8865.

TO THE

EX-SUPERIOR

OF

S. MARGARET'S CONVENT,

THESE HYMNS,

BEARING REFERENCE TO THAT HOME

OF WHICH

EVERY RELIGIOUS HOUSE

IS THE FAINT TYPE,

ARE AFFECTIONATELY DEDICATED.

« السابقةمتابعة »