صور الصفحة
PDF
النشر الإلكتروني
[merged small][merged small][ocr errors][merged small][merged small][merged small]

Φιλοσοφίαν δε ου την Στωικών λίγω, ουδε την Πλατωνικήν, και την Επι-
κουρείον τε και Αριστοτελικήν· αλλ' όσα είρηται παρ' εκάστη των αιρισίων
τούτων καλώς, δικαιοσύνης μετά ευσεβούς επιστήμης εκδιδάσκοντα, τούτο
σύμπαν το 'ΕΚΛΕΚΤΙΚΟΝ φιλοσοφίαν φήμι.

Clem. Alex. Strom. L. 1.

LONDON:

JACKSON AND WALFORD,

18, ST. PAUL'S CHURCH-YARD.

1835.

G. WOODFALL. ANOIL COURT, SKINNER STRKET, LONDON.

PAGE

[ocr errors]
[ocr errors]

Christian Keepsake, The, for 1836 .

340

Church, The; a Dialogue between John Brown and William Mason

157

Colton's Tour of the American Lakes, and among the Indians of the N. W.

ritory : : :

Condensed Commentary and Family Exposition of the Holy Bible . . . 832

Conder's Dictionary of Geography .

217

.

Italy · · · · · · · · · · · · 221

Dick's Dissertation on Church Polity . . . . . . . . 157

Delamotte's Characters of Trees . . . . . .

304

. . .

Forget-me-Not, The . i . . . . . . . . 491

Friendship's Offering, The . . . . . . . . . . 491

Grecian Sculpture, comprising a Series of Engravings of the most celebrated spe-

cimens of ancient art · . · · · · · · · · · · 432

Harding's Elementary Art . . . . . . . . . . . 316

Harris's Great Teacher . . . . . . . . . . . . 460

Hetherington's Fulness of Time . .

. 349

Hoppus's Ireland's Misery and Remedy, &c., a Discourse delivered before the

London Association of Congregational Ministers, &c. .

Horne's Protestant Memorial, for the Commemoration, on the 4th day of October,

1835, of the Third Centenary of the Reformation . . . . .

Hoskins's Travels in Ethiopia . .

509

Howard's Remarks on the erroneous Opinions entertained respecting the Catholic*

Religion . . . . . . .

Innes's Letter to lord Glenelg, Secretary of State for the Colonies .
Irish Church. The Reform Association, to the Reformers of England, Scotland,
and Wales · · · · · · ·

· ·
Jay's Slavery in America, &c., with an Introduction by S. H. Cox, D.D. 437
Kaye's, Dr., Bishop of Lincoln, account of the Writings and Opinions of Clement

of Alexandria . . . . . . . . . . .
Latrobe's Rambler in North America, 1832, 33 .
Law, Practice, and Principles of Church Rates, being a report of a Vestry Meet-

ing in Louth, Oct. 2d, 1834, when a Church-rate was refused . . . . 519

Lawrance's Geology in 1835. : ,,

· · · ·

Leifchild's Memoir of the late Rev. Joseph Hughes, A.M. . . . .

Lewis's Sketches and Drawings of the Alhambra. . . . . 140

[ocr errors]
« السابقةمتابعة »