صور الصفحة
PDF
[blocks in formation]

me zzt

iam illama usque dum ueniant super lapidem magnuma qui iacet lsolide terre affixusy et ab illo lapide descendunt per solidam terram in ualleml iuxta paludem longama et tunc inter illam paludem et lsolijdam terram uadunta quousque antiqluorumj sepulchra ad lleuam habeantv et inde reflexi ad austrum per eandeml paludem semper dlurzlantv quoadusque ueniatur ad uoddam lvadj um lapideuma per quod regia via trafnsitja quie ducit ujiantes tltln llemym lledimus etiam predicte claustro solitudijnema que dicitur lvvylakl1 que iacet inter Luchowea lldagen etj stagnum lialant et stagnum Penchfowe llomines ueroL quos labbas ibi locaueritj liberos dimisimus ab omni aduocatiaa abl urbiuma pontiuma aggerum exstructione et ab lomnil expeditionev ita ut nemini quidquam lex debitov nisi soli deo et monasterio teneantur. lestes autema quibus presentibus hec actal suntz Sigwinus episcopus caminensisa conradus prepositus caminensisa Sifridus abbas in Stolpa nodo abbas in lSelbuga flotbertus prepositus in llimina lliochillus castellanus lliminensiso chemkoa llursicolv barinz. natum anno gratie Moocoxvm pridie kal. junii

Mach dem original im flaupt-Archive zu Schwerim biese crkunde bat durch Moder so sehr gelitten. dass die rechte Seite derselben zerfallen und die Scbriit an vielen Stellen ganz zerstdrt ist. jedoch bat mit nulfe einer auscultirten copei aus dem Anfange des 1S. jahrhunderts. welcbe freilicb. nach Anleitung des originals. in der orthographie und wortstellung niclit immer ganz genau ist. der fext so restaurirt werden kbnnenl dass derselbe wobl fiir vollstiindig und sicher gelten kann. - Angehingt ist mit einem Pergamentstreifen liasimars lieitersiegeh wie an ML SSSg llmschriftz

id m.........................okvmz

Schon im Anfange des 1S. jahrhunderts war das original nach kegistraturen unleserlichg in disse-n wird das schon ule gelegte borf Peschesowe. welches in der crkunde vom 1o. Mov. ule auch Pebchowe geschrieben wird. noch beskow genannt. - credruclit in Lisclil MekL crk. L S. li und S. ell Macbtrag auch in xosegartenls cod. Pom. dipl. l. S. ibit v

me ivovbrg 1o. camins est

Sigwim Szschof con camim bcurkmzdet die mcdcrkerstellung des lflosters
Pargzm und verleikt demselben Patronatreckte und zelmtera

Siguinus dei gratia caminensis episcopus vniuersis christi fidelibus presentem paginam inspecturis in perpetuum constituti uelut in specula uinee domini procurande et illius occulto nutua qui dona sua largitur hominibus diuidens singulis prout uult1 curam gerentes ministerii pastoralisa eorum tenemur profectibus insistere uigilantera qui nobis ex subiectionis debito sunt annexi et quorum status sine nostra sollicitudine minus ualet prospere gubernari. Sane quidam locus nomine llargun in nostra est diocesi constitutus1 in quo uiri religiosi de ordine cisterciensi olim fuerant a principe terre et aliis ueris heredibus collocatia sed dum eum per multos annos secundum ritum sui ordinis possedissent1 inualescente

m - me eis

guerra contra terram nostram et malis undique crebrescentibus predicti claustralesa non ualentes ulterius persecutionum incommoda sustinerea de necessitate ipsum locum deserere sunt coactiv ad locum aliuma quem de nouo possidendum susceperunta ad alterius principis se dominium transferentes. cum itaque prefatus locus llargun istis recedentibus et aliis non superuenientibus fuisset longo tempore desolatusa adeo quoda ubi prius fuerat cultus diuinusa nunc esset feris domicilium et spelunca latronuma nosb super eo grauem habentes animum et dolentemv de consilio principis terre domini liazimari et heredum personas de claustro nobran cisterciensis ordinis ad eundem locum duximus euocandasa qui eum de nouoa sicut ordo precipita possiderent1 diuinum in eo seruitiuma ut prius fuerata reformantes. lit quoniam sine fidelium adiutorio nequaquam possent ibidemv uelut in solitudineo sustentaria eis de redditibus nostris episcopalibus decimas de subnotatis uillis libere et de consensu capituli nostri contulimus perpetuo possidendas iiec autem sunt nomina uillarumz clobotzcowea wiguna nalgoling lilisignewita contulimus etiam eis ecclesiamv que est in uilla eorum Polchowea cum omni iure nostroo prout ordo solet ecclesias possiderea cum decima ipsius uille et duarum uillarum uidelicet rPurinitz et wosdelsowe ad ipsam ecclesiam assignata Preterea confirmamus eis uillas cum decimis earumo que ad ipsum locum pertinent ab antiquoa uidelicet llarguna llokitnitzea cusitz et iterum cusitza clasowea Swacowea Poduskowitza llambenowea llobromuzleq Pencowea lllehchowe. blos igitur sub districtione anathematis inhibemus1 ne quis eos uel eorum posteros turbare presumat in predictis bonisq que eis per presentem paginam confirmamus liuius ergo rei testes suntz cristianus Prvtenorum episcopus1 conradus prepositus et totum capitulum ecclesie caminensis natum caminv anno Moccoxvr dominice incarnationisy quarto idus blouembris

Mach dem criginale im ldaupt-Archive zu Schwerim An einem Pergamentstreifen hangt des nischois

rundes Siegelg es enthalt auf leerem Siegelfelde das Prustbild des Sischofs mit dem Stabe in der rechten und einem Puche in der linken nani llmschriftz

PoMammoh . arisuhorus

abgebildet in Sosegartenls cod. Pomer. lai m ML i Links von diesem Siegel hiingt an einer Schnur von ungebleichten linnenen Paden das runde capitel-Siegelz im runden Pelde wird dargestellti wie johannes christum tauftg llmschriftz i

ula SlclLL. aca-Lla- sci lohlS. sam- lbl camur

abgebildet daselbst m S. vgL die Mote zur llrkunde vom SL Pebr. liil Auf dem llande der crkunde steht eine kegistratur in der Schrift des 1S. jahrhundertsz de decimis glasowe et dolgelin et penecowe et brodhertorpe quod slauice dicitur. - cedruckt bei Lisch. MekL llrk. L S. lib und xosegartem cod. Pom. L S. SSSL -- lm Pexte dieser crkundc steht sicher wosdelsow. dngegen in den llrkunden vom da April usa und aa Mai mss eben so sicher woldelsowe und woldesowe

ais me ezr me ltlovbn SL nom zzl

Papst 1mzocenz lll richtet sein liundsclzrciben wegen dcs con der gesam-mten aeistlichkezt aztf drei lahre zum gcs-ten dcs heiligen Landes zu enmcktenden zwanzzzgsten fhezles alirer linkitnftc auda an den Misckof con gramen und dessen Szqfmgan-lizisckofe fzu Mibela Sckwerin und lfatzeburgj

nonorius episcopusq seruus seruorum deia venerabilibus fratribus archiepiscopo Sremensi et suffraganeis eius - - - - -. natum home apud sanctum Petruma xl kalendas necembriso pontiflcatus nostri anno primo.

Mach dem originale tan welchem das Sleisiegel des Papstes nonorius llL haugtl zu Stade. gedruckt bei Lappenberg. flamb. us l. S. asa

1111 aas

acum-ch Pisdwf con liane/bara bqjfehlh mtt zustamnmng der getlstliclæn und weltlzchen Mitglzcder seiner amalvSg/nodm den Mnwoimem des xir is Sergedorf dem Pnbster daseMst das Pauckimhn zu geiiera

neinricus dei gracia liacesburgensis episcopus cum sinado in ecclesiaSergerdorpe presideremusa Arnoldus eiusdem ecclesie sacerdos pro decima pulloruma scilicet quod pullos non darent de areisv cum tamen de iusticia dare deberento contra inhabitantes iam dictam parrochiam querimoniam deposuitv et altercatione facta pro sentencia de eadem causa dictanda liacesburc ad maiorem sinaduma quatenus iusticia declararetura partes citate sunt. in maiori etenim sinado nostra sentencia dictauit et a clericis et a militibus et uniuersisa qui aderanta approbata esta quod1 qui darent decimam maiorem in agro de manipulis et minutam de iumentisa dare tenerentur ex iusticia et pullos de areisv quod wlgato nomine rohon dicitur. Mandamus ergo districte precipientes omnibus parochianis de liergerdorpea ut decimam pullorum scilicet unum de area eiusdem loci sacerdoti sine contradictione persoluantg si quis uero iusticie contradixerit et dare pullum noluerita ipsum auctoritate1 qua fungimura excommunicamus et supplicio damnamus eterno. vt autem rata et inuiolata permaneant et ne quis contraire presumato presentem paginam sigilli nostri appensione munimus lllestes suntz wicmannus liacesburgensis prepositusv wickerus sacerdosq codescalcus camerariusa Lodewicus diaconusv canonici llacesburgensis ecclesiea lieinricus pincemaa willehelmus de zacharana blicolaus de Salema wolmarus milesa Puotherus miles et alii quam plures Pacta sunt hec anno incarnationis dominice MoccoxvlL

[merged small][merged small][merged small][merged small][graphic][merged small]

Mcolausy araf von gallandp vermiilzlt sick mit der ffockter des gmfen auncelin von Schwerm

mccxvlL Pilia comitis Suncellini nubit Mficolaol filio regis waldemari. Aus dem chrom nam 11so-1aoo. bei Langebek 1v. p. zzs.

Mccxvlu hex waldemarus secundus ducatum filio suo Srico comaciamqve llallandiae filio suo Micolao confert. - Pilia comitis Suncelini nubit Micolaoa filio regis waldemari secundi.

Aus dem chrom nam 1ou-1z1s. bei Laugebck llL p. SSL -- Lieber den iverth dieser Annalenl vgL usingerz nam Annalen des Mittelalters S. sa figd.. wo auch die verwirrung in der chronologie der lahre 1z1e- lSlS eriirtert ist. - bie Srafschaft Salland verlieh der Sdnig waldemar seinem unehe1ichen Sohne Micolaus schon 1z1s. nach den AnnaL kyens.. bei Pertz. Scr. xvL p. qaea nliliiz pater - contulit - nicolao filio illegitimo comitatum liallandiaeug und nach dem chrom nam SSS-lSM ibei Langebek lL p. mis .A. 11 mccxvL lwaldemarusj contulit Micolao spurio comitatum Sanandiaeh nicolaus erscheint mu in unserer ML zso schon vermahlh iir starb 111S. tobiit comes nicolaum AnnaL nyens.. Lundens. -- nicolaus comes obiit. chronoL rer. mem. 1ozo-1szs. bei Langebek lL p. szso - bic richtige zeitfolge gibt schon Petrus olai. bei Langebek ll. p. esu - nuitfeldt p. lSS berichtetz nAar mm iick Srefve Sunzelin oc Srefve Senrichs Soster ldde Srefve Miels atf liallind. kong voldemars Son. oc med hende til Medgifft half deelen udi Sverim iz lm l llli erhielt der Sraf Miels von lialland. liiinig waldemars Sohn. em Sunzelins und Sr. lieinrichs Schwcster ldde und mit ibr zur Mitgift die liiilfte in Schwerind vgL unten 1zz1. Pebn ea

me i im zao

ma Schwerim . zso

Sunzelin und gamma arafen- von Sckwenh und lvicolaua araf con gallamL und deren aemaklinnen sckenken dem lohanniter-fldter- orden das Po-rf Sulstorf und aberlassen die yerwaltung desselben der comtkurei werbem

ln nomine sancte et individue trinitatis ego Sonzelinusa ego lleinricusv fratres et comites in zwerinv ego Mycholaus comes in llalant1 cum coniugibus nostrisv animaduertentesa quoniam in hac uita fecit nobis magna dominusa desiderantesque nichilominus1 quatinus in eterna maiora faciata quamuis non condignaml tamen quantulamcunque potuimus gratiarum actionem ipsi totius bonitatis largitori rependere duximus vtilissimuma ad euidentiam nostre deuotionis et desiderii salutaris executionem fidele constituentes argumentum quandam nostre possessionis particulamv non ignaria quoniam exhibitio operis probatio est dilectionis contulimus siquidem hospitali transmarino1 quod in honore sancti baptiste christi beatis ipsius christi pauperibus dedicatum nouimus lasylumo villamv que dicitur Szulowea cum suis attinentibusa videlicet agris1 pratis et nemoribus1 idem beneficium tali libertate fulcientesv ne quis ex eo decimama censuma exactionem aut aliquid talium deinceps audeat extorquereg omnem namque iusticiam tam aduocatig quam cuiuslibet alterius iudicis1 et quidquid solet uersari circa ida quod uulgus uocare consueuit recht et unrechta predicte domui plenarie contulimus cum usibus primitiuis. llec autem ad tytulum et utilitatem hospitalis supradicti lleinrico procuratori curie in vverbenv que ad idem pertinet liospitalev et jacobo confratri eiusdem curie et sacerdoti ceterisque confratribus ibidem constitutis et eorum successoribus procuranda contradidimus in perpetuum et percipienda in eadem libertate et eisdem terminis1 quos predestinaueramus feuthonicis ibidem cultoribus a nobis constituendis. iliis autem statutis testimonium ueritatis perliibent non solum nostra sigillaa sed etiam uiri fidelesa videlicetz magister Apolllonilus de zwerinv Plermannus tunc notariusa dapifer regis ljaciea dapifer comitis de llalantv Seuhardus miles de Luneburgs johannes ueyrillifera constantinus dapifer et alii quam plures. natum zwerina anno dominice incarnationis Mocco xvm

Mach dem originale im Stants-Archive zu Serlim An demselben hangen drei diinne. rothe seidene

Schuiire mit wenigen ueberresten der zerfallenen SiegeL - Sedruckt in liuchholtz Srandenh ereschichte lv. S. sn jedoch mit mauchen Peblerng ferner in lahrb L S. aoL und bei lliedeL cod. dipL lii-and L litt S. S. 1o. - biese Schenkung bildete den Anfang der spiiteren comthurei liraak vgL Lisch.

.lahrb. L S. e f. r i

« السابقةمتابعة »