صور الصفحة
PDF

ilfig 1 mia sn

absoluitg insuper in villa Mentyn duos mansos eidem ecclesie cum omni iure dimisitg de villa uero Slasin agetur sollempniter anniuersarius domini nostri episcopi willelmiv et in ea dabitur conuentui ivoui claustri procuratio vel gracia specialisg pro reliquis uero decimis episcopalibus agetur memoria et anniuersarius omnium zverinensium episcoporumg pro parte uero decimaruma que canonicos zverinenses tunc contingebanta in villa llomelowe prepositus et conuentus quinquaginta tremodiav xvrm siliginisa vur ardeiv xxvi auenea singulis annis percipienda zverinensi ecclesie assignauita que ad granarium viggle per colonos iam dicte ville deduci faciet sub suo periculo et suis laboribus et- expensisv quaadusque bona tantum soluentia ecclesie zverinensi commoda et grata ualeat comparare et assignareg ita tamenv quod hec forma compositionis ad bona tunc habitaa sed non ad habenda extendatur1 quia1 si dicta ecclesia Moui claustri in dyocesi zverinensi aliqua bona comparauerit1 in eis saluum erit ius episcoporum et canonicorum per omnia. vt autem hec ardinatio integra conserueturv ut supra dictum est1 sigillorum appensione et .testium subscriptione est roborata et confirmata. rllestes sunt hiiz llodolfus prepositusv wernerus decanusa hlycolaus scolasticusa lirkenfridus scolasticus liruzstrowensisa Petrus canonicus Suzstrowensisa johannes de witenburga rllheodericusg canonici zuerinensesg laiciz lleinricus de .lnsulaa godefridus de lllribbowe.l rllheadericus zoye et alii quam plures. Acta sunt hec in villa lllzarninu anno domini Mo cco xLvurg lllo idus Septembris. hiach dem originale im lianpt-Archive zu Schwerin. An seidenen Schniiren hangen s Siegelz

lj an einer Schnur von griiner Seide das auf Seite MS unter Mn l abgebildete parabolische Siegel des Sischafs wilhelm von Schwerin. mit der lfmschriftz

ula wlLLullaLMvS z neu z Sfmclk z zwæmmassrs z affe

ab ea einer Schnur von rother Seide das ebeufalls auf Seite me unter Sn z abgebildetel grosse. runde Siegel des bom-capitels zu Schwerin. has Siegel zeigt unter zwei kundbogenz links das vorwiirts gekehrte sitzende Sild der lungfrau Marie mit dem christkinde auf dem Scbosse. links den livangelisten johannes vor einem Pulte sitzend. in einem Suche schreibend. mit bintenfass und Peder in den Sindem ljeber dem boppelbogen steht eine liirche. welche fwie der nam zu Schwerinl zckthiirme nn den lireuzschiffen bat nie llmschrift lautetz

ult SleLu . accLia . Sie . Mkkla . i . Scl . loumws . awzreu . m . zwaam

Marie und iohannes rm waren die iieiligen des nomes zu Schwerin. welche auch noch in Sculpturen. sogar aus einem Stiicke neben einander. vorhanden sind. bieses capitelsiegeL welches sehr hiiufig vorkommt. erseheint an dieser ljrkunde zuerst. ist aber jedenfalls viel alter und stammt nacb dem ganzen romanischen Style vielleicht aus der zeit der Stiftung des Sisthums Schwering es ist bis zum llnde im Sebrauche gewesem An dritter Stelle biingtz

si an einer Schnur von gelber Seide das gleicbfalls auf Seite ars unter illa a abgebildete zweite Siegel des Piirsten ilohann L von Meklenburg. Pieses unterscheidet sich von dem oben zu Mn ara abgebildeten ersten Siegel des Piirsten vorziiglich dadurch. dass dem Stierkopfe die haueriihnlicben verzierungen am Maule feblem nie umsclirift lautetz lvl- SlelLLvm . noMlM . immunis . maenarowusrs

in an einer Schnur von griiner Seide hangt das zu un aas beschriebene Siegel des Propstes Adam von Meuklosten

si au einer Schnur von rother Seide hiingt das Siegel des xlosters Sonnenkamp oder Meuklosten wie es zur llrkunde vom ea .luL lzSl tum SSii beschrieben ist. lleklenblrgllches iirkuden-lhcl l.

svs 1 aas filio

pie wahl der Parben der Siegelschniiro scheint absicbtlich getrotfen zu sein.

Allen Seobacbtungen zuiolge wird dus neue liloster Sonnenkump in seinen iirkun den hier zuerst Seukloster genanntg jedoch heisst es schon in einer urkunde vom .L liilo fiih seoi neerhardus prepositus de nono claustrou und in einer urkunde vom L usa mh iasi .Adam prepositus de Souo claustrou. nie vorstebende lirkunde ist auch gedruckt in Lisch MekL lfrlL ll. S. id

[graphic]

filii iua ara

ieue Sept. 1fi. Schwerin. alii. wzlkelm Pzischof von Schwerin. stzftet und bewzldmet das oollegtizt-Stqft zu Putzom

ln nomine sancte et indiuidue trinitatis. lSgo willehelmus zwerinensis ecclesie episcopus omnibus in perpetuum. cum vergentis in senium seculi corruptela non solum defectum corporum1 sed et obliuionem actuum efficiat per momenta temporum successiuaa dignum esta ea que ratione preuia a quibuslibet ordinantura scripti munimine roborarig ut sic facti precedentis cognicianem plenam habeat posteritas secutura. Proinde nouerint vniuersi1 quod nosa considerata pia intencione venerabilis domini et antecessoris nostri bone memorie rfhleodericil zwerinensis episcopi circa structuram in liutzowv opere superante materiam laudabiliter inchoatamv ubi collegium canonicorum ad honorem dei et ecclesie sue instituere proposuerat cultumque diuinum per suam industriam ampliarev sed mortis calamitate preuentus non potuit consummare1 tamen in promocionem ecclesie1 quasi pro angulari lapidea in extremis agens ibi petiit sepeliriz vnde nosa qui miseracione diuina licet immeriti sibi in onere successimus et honorev rationis inductu et discretorum hortatu1 de consensu capituli nostria suum desiderium disponimus adimplerev hac temperamenti equitate seruataa ut cui conferimus1 competens subsidium tribuamusa et cui tollimusv damnum graue non infligimusa iuxta canonicas sanctiones. Ad laudem ergo et gloriam domini nostri .lhesu christi ac intemerate virginis matris eius sanctique .lohannis ewangeliste et sancte lilizabeth1 de vnanimi voluntate et collaudacione capituli nostria ibidem conuentualem ecclesiam canonicorum instituimus secundum disciplinam et obseruanciam cathedralis ecclesie nostre penitus informandama canonicis ibi per nos institutis decimam in Lucow cum aliis mansis et decimis ab antecessoribus nostris quondam collatis assignantesv in Sthenouen videlicet quinque mansos cum omni iurea in zelow decimam decem mansorum1 invLussow decimam sex mansoruma in Lase et in lieynersdorpe nouem mansos cum omni iurea in Moua licclesia decimam mansi et dimidiiv ecclesias parrochiales cum banno ipsius ciuitatis eo modo1 quo nobis et decano maioris ecclesie presentibus noster decreuerat antecessorv ecclesiam hligenkerke talitero ut persona sit canonicusa sustentacione competenti vicario reseruata. Addicimus pretereaa quod nos et successores nostri liberam volumus habere facultatem dignitates i in predicta ecclesia conferendiy ita tamena quod semper de ecclesia

zwerinensi tantum prepositus assumaturg dignum est enim et consentaneum racionia utv que tocius nostre diocesis domina est et mater et de cuius vberibus consolacionis recepimus incrementum1 ipsam speciali prerogatiua pre ceteris honoremus. Si que vero prebende processu temporis dei fauente clemencia ex collacione fidelium fuerint apponende1 collatores ad eas personas presentent idoneas inuestiendas per episcopum prima vice1 deindea dum vacauerint1 ab episcopo dispo

seo iue liil

nantura nisi domini terre aliquam de suo patrimonio velint apponere pro suorum remedia peccatorumv ad talem possunt1 quoad uiuunto presentare et suis heredibus ius relinquere patronatus. vt autem hec pia ordinacio nostra stabilis et perpetua maneat inconuulsav hanc paginam inde conscriptam appensione sigilli nostri et ecclesie nostre iussimus communiri. Acta sunt hec anno domini Mo cco xLvmz indictione vra pontificatus nostri anno primo. rllestes hii suntz Pnodolphus prepositusa wernerus decanusv magister Micolaus scolasticus totumque capitulum ecclesie nostrea magister llerkenfridus scolasticus tihustrowensisv llenricus miles dictus de cernyn1 Albero officiatus noster-1 benedictus marscalcus noster et alii quam plures. natum zwerina sexto decimo kalendas octobris.

Mach dem niplomatarium eccles. Putzaw.. lii-k hin l ffoL lai - l liinter dignitates ist eine Luckeg in der ltasur erkennt man noch in . .. . . ..s. - Sedruckt beiz westphalen 1v. p. ossa Lisch. MekL LlrlL 11L S. ed. und mit dem falschen natum nsexta die calend. octbrf bei Mant-zeL Siitzovvn ftuhestunden l. S. S.

uae Sept. ea llanzign filL

Swantoloolki llerzog von Pommerni cerleiht dem lfloster pargun Sitssow fin llinterpommemji um doselbst ein rneues lfloster fgukowj zu grtmden und dabei ense dlithle anzulegem

Swantopolcus dei gratia dux Pomeranorum vniuersis christi fidelibus hanc paginam inspecturis salutem in domino. quoniam quod humana disponit ratio.i processu temporum a successoribus contingit sepius immutaria presenti scripto nostro et proborum hominum nostrorum testimonia quandam donationem nostram fratribus et monachis cisterciensis ordinis de llargun dignum duximus ratificandam quendam enim situm Sonsowe dictum ad fundandum nouum monasterium eiusdem ordinisa in locoa vbi nunc est transitus inferior per aquam vettraa que fluit ibidema molendinum in eadem aqua facienduma ad honorem dei ampliandum et beate Marie genetricis eiusdem dei et domini nostri .lhesu christi1 pro remissione peccatorum nostrorum contulimus eisdem fratribus in perpetuum possidendum festes huius donationis sunt hiz dominus fetbrandus abbas in oliua1 llermannus et wenceslauus capellanus de Sdanzk et johannes capellanus de Sclawenaa Sugutz castellanus in Sclawenav woiach subdapifer et ceteri quam plures. natum in Sdanzka anno gratie millesimo ducentesimo quadragesimo octauoo decimo kalendas octobris.

Mach liosegartem cod. Pom. dipll L S. figit aus der Matrikel des lilosters nukom - uvettra ist. das todte wasser zwischen Sukow und Sobbeliuf Sasselbach das. S. 1ol1. - Sedruckt auch in nregeris cod. Pom. dipl.. S. SSS. und darnach bei Lisch. MekL lirk. L S. Sl

illa illa SSl iade Sept. ea Meustadt iila

aunzelim amf von Schwerin. schenkt dem neu gestifteten oesterczenser-Momzenkloster lizarrentinj das Porj vSconenlou und vier lzlufen in nllolthusentt

ln nomine sancte trinitatis et indiuidue unitatis. tiuncelinus dei gratia comes zwerinensis omnibus presentem paginam intuentibus salutem in christo ihesu. .ln plerisque gestis oritur obliuio nociuaa que non recolit litteralis descriptio intentiua. unde ad memoriam omnium duximus reuocanduma quod1 cum nos simul cum matre nostra conuentum sanctimonialium ordinis cisterciensis ad nostrum districtum uocaremusa eidem eo.j quod proprie facultates deessenta Lx marcas denariorum in deffectus sui promisimus supplementum Mos uero iam prefata conuentui pro modulo nostre possibilitatis prodesse volentesa quandam uillam Sconenlo appellatam1 necnon quatuor mansos in uilla llolthusen nostris denariis comparatos cum omni iure et obsequioa quo habere dinoscebamura tum in recompensationem summe quam supra taxauimus pollicitev tum pro ampliori gratia1 pro nostre salutis merito impendenda assignauimusa resignantes perpetua sine offensione qualibet possidere ut autem successorum versucia temere non destruatv quod modernorum discretio prouide ordinati in donationis testimonium rei memorate nostrum sigillum cum nominibus testium infra dicendis duximus appendendumz liluerhardusj .lohannes de Molendinoa fratresv Pheodericus Scacmannusv Predericus llasencoby liggelbertus de rliribowea militesa aliique quam plures. natum apud Mouam ciuitatema anno gratie MoccoxLvurg quinto kalendas octobrisj indictione sextaa concurrente tercio.

[graphic]

Mach dem originale im Saupt-Archive zu Schwerin. An weissen leinenen Piiden hiingt die untere Salfte des hieneben abgebildeten schildfttrmigen Siegels des Srafen Sunzeliu lll. / von Schwerin. mit zwei Lindwiirmern am Suumm und mitw der umschrifts

at- Si evuzaum . PlLll - aoMlllS . halMilSl lla lx

svaalu von welcher auf dem an dieser llrkunde hangenden Siegel nacli -- - PlLll non - - erhalten ist.

bies ist das zweite Siegel des Srafen Sunzelin lll. von Schwerin. welches sich von dem zu ML sos abgebildeten ersten wesentlich unterscheidet. bieses zweit-e SiegeL welches vom .L me bis liili varkammt. ist namlich viel grosær und in den licken spitzer. und der lintersatz des Saumes ist rein herzformig gebildet. nie sonderbaren Schriftziige fi statt ht in evuzaLlML id statt M in aoMflS und S statt a in halMlilSl sind klar und bestimmt. bieses Siegel. eine Sachahmung des ersten. ist noch dadurch merkwiirdig. dess die im .L litis wohl nicht mehr passende umschrim in welcher sich det damals gewiss scbon volljahrige Sraf Sunzelin eincn Sohn lleinricbs nennt. beibehalten ist. -- liili drittes Siegel Sunzelins erscheint nur ein Mai. an der lirk. vom 1o..lul. libi

« السابقةمتابعة »