صور الصفحة
PDF

Sleidan an Jac. Sturm 13 April 1545 (Brem- und Verdische bibliothek, 1 bds 2 stiick, Hamburg 1753, s. 108): Certo delatum est ad me, Cresarem intellexisse de orationibus meis latinis, et vehementer fuisse commotum. Malevoli vocant libellum famosum, sed in eo mihi faciunt injuriam, et scio ubi lateat famositas. Verum Miltitzius Witteberga scripsit ad Cratonem, scriptum illud meum magno applausu fuisse apud ipsos exceptum, adeo quidem ut Lutherus, qui id idem argumentum fere tractavit, fateatur, se meis orationibus adjutum esse. Quod quidem illius viri judicium ego toti Csesaris aulsB antepono, et in tua tuique similium virorum amicitia et patrocinio libenter acquiescam.

An Cardinal du Bellay 14 Mai 1545 (Porschungen zur deutschen geschichte, bd 10. 1870. s. 177): Opusculum, quod hyeme superiori ad te misi, magnum odium mihi conciliavit apud Csesarem, sed prseter opinionem nihil accidit, et multo pluris facio ipsius Lutheri judicium, qui longe secus de eo pronuntiavit, ut huc perscriptum est.

[Aij] JOANNES SLEIDANUS

lectori s. d.

Script» sunt a me lingua Germanica orationes duae, quœ prodierunt sub nomine Baptista? Lasdeni, et prodierunt sub eo nomine, non tam mea quadam sponte, quam sic volentibus amicis, qui putabant meis rationibus ita convenire, quamdru non essem in Germania, iisque locis haerereni, in quibus argumentum boc minus gratum est atque plausibile. Quantum enim ad me pertinet, liberalius et magis ingenuum semper esse putaTi, non dissimulare vel tegere nomen in libro, quem edi quis velit, ne quid agi videatur callide magis quam veré, tametsi fieri posse non negarim, ut sit locus aliquando dissimulations

[Nachwort zu der Oration an Keiserliche Majestät]

Zum léser.

Dise Oration ist geschriben, nachdem Keiserliche Majestät in Africa zum letsten gewesen, und eben umb die zeit als das Reich in Hungeren schicket, Pest und Ofen zu gewinnen, wie man im lesen wol mercken kau. letz aber, als K. M. in Deutschland komen, ist sie aller erst getrucket, und allein am ende der beschlusrede oder Conclusion, ist etwas newlich darzä gethon worden.

Germanice vero scripsi non alia de causa quam ut ii, ad quos proprie pertinent, melius intelligerent, quae causa fuit etiam, ut alteram ad Cœsarem, Gallica lingua perfecerim: equidem hoc solum spectavi, ut Caesar, quem reverenter agnoscere debemus et colère veluti praecipuum et summum Germanise magistratum, expédiât se ab iis vinculis, quae cursum ipsius remorantur, quo minus, quod res ipsa postulat temporumque ratio, perficiat. Qui secus interpretantur, injuriaiu, mihi faciunt, | quod per haec comitia quidam fecisse dicuntur, sed perpauci quidem illi, quorum judiciis nihil moveor. Verum propter alios, ipsorum plane dissimiles, quibus fortasse non improbabitur hic meus labor, utranque orationem Latine jam scripsi. Quarum ilia, quae est ad imperii principes, commémorât ortum, incrementum et occasum pontificatus. Altera, quae Caesari est dicta, posteaquam ostendit, hanc religionis causam, quae controvertitur, a Deo profeetam et excitatam esse,

demonstrat, jusjurandum illud, quo pontifici Caesar est obli

*

[Deux oraisons historiales de Jean Sleidan. Chez Jean Crespin. S. 3:]

Jean Sleidan avoit escrit deux Oraisons en Alemand, afin que ceux ausquels proprement l'escrit s'adressoit l'entendissent mieux, ce qui pareillement l'induit de mettre en François l'Oraison adressée a l'Empereur.

[An Jacob Sturm, 29 Mai 1545 (Brem- und Verdische bibliothek, 1 Bandes 2 Stück, Hamburg 1753, s. 120): In prsefatione mearum orationum habetur, me gai lice quoque scripsisse illam quae est ad Cffisarem. Hoc verum est. Si nunc idem argumentum aut simile tractatur, orietur forte suspicio, ex qua prodierit officina. Sed tarnen consilium tuum et Buceri sequar: et Bucerus quidem valde Luc inclinât ut scribam.]

Depuis il les a aussi traduites en Latin: dont celle qui s'adresse aux Princes de l'Empire contient la naissance, accroissement, et definemént de la Papauté. L'autre, qui est dédiée à l'Empereur, contient en somme les poincte qui concernent les paches et faits des Rois et Papes, signainment de nostre temps, comme on pourra voir par le discours desdites Oraisons.

[Page 86:] En ceste Oraison, qui est adressée à Charles cinquième Empereur, après avoir monstre que la cause de la Religion qui est aujourdhuy en débat, est venue et suscitée de Dieu, prouve que le serment par lequel l'Empereur est obligé au Pape, est tyrannique et de nulle vigueur et ameine plusieurs exemples tant de ce qui au passé s'est fait, qu'aussi de memoire d'homme on a des histoires du temps present.

gatus, tyrannicum esse, neque vim ullam habere. Et шее quidem est posterior; illam ergo, quia tempore prior est, anteposui, quibusdara in ea mutatis et adjectis, ob ea, quee non ita pridem in banc causam inciderunt. Cœterum ea, quae pertinent ad pactiones et res gestas regum et pontificum, nostris praesertini temporibus, petita sunt ex ipsis regum scriptis, quorum aliqua sunt excusa typis, alia, licet nondum promulgate sint, ipsum tarnen fortasse tempus aliquando proferet. Haec sunt, de quibus te commonefaciendum esse, lector, putavi. Vale. Argentorati, séptimo calendas Julii anno M.D.XLIHI.

[Der spanische Übersetzer s. 114 zum bericht an die reichsstande:]

Sumario de todo lo contenido en la información y oración que se signe.

Del origen y nacimiento del Pontificado Romano, y de como ha ydo creciendo su autoridad y potencia con los tiempos: y que tal ha de ser el fin que ha de tener. Donde por la mayor parte se declaran algunos oráculos de la divina Escriptura, por los quales esta van muchos tiempos ha dichas y Prophetizadas estas cosas: Dan se ansimismo remedios y consuelos, de los quales deye de usar todo fiel Christiano en estos tiempos tan llenos de calamidades y trabajos, para no desfallecer, sino antes perseverar constantemente en la fe del Hijo Unigénito de Dios.

[Aiij] JOANNIS SLEIDANI

Oratio

ad Priucipes ac Ordines omneis Imperii.

Etsi pneter decorum esse videri possit, hominem privatum instituere sermoneni apud vos, Ulustrissimi Principes, qui et ipsi magnam habetis rerum prudentiam, et consiliariis ornati estis, viris sapientissimis, tamen, quoniam exulceratissima sunt haec nostra tempora, quoniam in deterius omnia pedetentim abeunt, et quia luaximae suut, tam publice quam privatini, offensiones animorum in Germania, putavi me facturum ex officio, si forte possem et vobis prodesse et communi patrise, ut nihil in eo prsetermitterem. Ducit enim eo me natura, quge totum quidem genus humanum et omnes ubique gentes

*

■ [3] Oration

an alle Churffirsten, Fttrsten und Stende des Reichs.

Wiewol es bei etlichen als ein onnotigs ding, geachtet

werden mocht, Gnedigste und Gnedige Herren, das sich ye

mand nidern stands undernimpt, gegenwertige Ermanung

an Ewere Chur und Fiirstliche gnaden zii thun, die aus hohem

verstaud alle sachen baC ergrunden, auch mit so vilen tref

lichen iren Radten und dienern versehen seind, dennoch in

erwegung deren widerwertigen handlung und werbungen zwi

schen allen Stenden Teutscher Nation hab ich zfim ersten,

aus underthanigster neigung 2 zft E. Ch. und F. Gnaden, und

volgends aus uatfirlicher eingeborner liebe zum Vaterland nit

1 1541: Nation, auch deren gefahrlichen practicken, so auf sie getriben werden, hab ich ... 2 meynung statt neigung.

« السابقةمتابعة »