من داخل الكتاب

ما يقوله الناس - كتابة مراجعة

لم نعثر على أي مراجعات في الأماكن المعتادة.

طبعات أخرى - عرض جميع المقتطفات

عبارات ومصطلحات مألوفة

مقاطع مشهورة

الصفحة 187 - Spirensis diócesis, salutem et apostolicam benedictionem. Cum a nobis petitur quod iustum est et honestum, tarn vigor || equitatis quam ordo exigit rationis, ut id per sollicitudinem officii nostri ad debitum perducatur effectum.
الصفحة 252 - ... quanto crebrius et deuotius illuc confluit populus christianus assiduis saluatoris gratiam precibus implorando. tanto delictorum suorum ueniam et gloriam regni celestis consequi mereatur eternam.
الصفحة 253 - ... de omnipotentis dei misericordia et beatorum Pétri et Pauli apostolorum eius auctoritate confisi omnibus...
الصفحة 229 - ... pastorales inter se transfixi, et inter ipsorum curvaturas forma clypei parvi apparuit; et in ipsius circumferencia poterat legi: secretum Havelbergensis episcopi (Meckl. ÜB. VII 250 Nr. 4603). Für den Abdruck des Hauptsiegels an einer nicht erhaltenen Urkunde von 1331 lautet die Beschreibung von 1350: sigillo oblongo, in quo erat schulpta imago episcopi dextram habens erectam ad benedicendum et in sinistra tenens baculuin pastoralem (ebd.
الصفحة 235 - Günther, nach dem als wir alle sachen funden han, den egenanten von Mekelnburg vnd dy mit yme geuangen wurden wider ere nicht geuangen hat, vnd doch yme zv einer Sicherheit sal er behalten zv dem hiligen, daz...
الصفحة 218 - ... et in hanc publicam formam redegi, quam signo nomine et cognomine meis solitis et consuetis signavi rogatus et requisitus in fidem et testimonium omnium et singulorum premissorum.
الصفحة 236 - Ouch sollen!, die geuangenen vor sich vnd alle die iren vrfeide tun nach des landes gewonheit. Des zv vrkunde ist vnsir ingesigel gehangen an disen brief diser vorgeschriben spräche, die geschehen vnd gegeben sint zv Nürnberg, vff dem samstag nehst nach dem pingestage, do man zalt nach Christus geburte dusent druhundert virzig vnd zwei ¡are etc.
الصفحة 223 - ... canonicis, parrochialiumque ecclesiarum rectoribus seu locatenentibus eorundem plebanis, viceplebanis, capellanis, curatis et non curatis, vicariis perpetuis, altaristis ceterisque presbiteris, clericis, notariis et tabellionibus publicis quibuscumque per civitatem et...
الصفحة 235 - ... von siner wegen bede mit munde oder mit brieuen , daz er denselben von Meckelenburg nemelichen geleydete oder fürte durch sin lant. Ouch sprechen wir minniclichen als vor, daz greue Günther sin vettir, der in vor daz...
الصفحة 234 - Swartzburg, vff die ändern syten, also bescheidenlichen: swie er vns vnd die vnsern vmb die egeschriben sache besaget, scheidet vnd sünet mit dem egenanten grauen Günther mit der minne oder mit dem rechten, daz wollen wir stete vnd vnzirbrochinlich haltin, ane allirleye...

معلومات المراجع