صور الصفحة
PDF
النشر الإلكتروني

Votis vocemus et Patrem, Patrem perennis gloriae, Patrem potentis gratiae, Culpam releget lubricam.

Informet actus strenuos, Dentem retundat invidi, Casus secundet asperos, Donet gerendi gratiam.

Mentem gubernet et regat,

Casto, fideli corpore

Fides calore ferveat,
Fraudis venena nesciat.

Christusque nobis sit cibus,

Potusque noster sit fides:
Laeti bibamus sobriam
Ebrietatem Spiritus. 5)

Laetus dies sic transcat, Pudor sit ut diluculum Fides velut meridies, Crepusculum mens nesciat.

Aurora lucem provehit,
Cum luce nobis prodeat
In Patre totus Filius,
Et totus in verbo Pater.

Zugleich auch fleh'n wir inniglich Zum Vater groß und ewiglich, Zum Vater voller Gnadenkraft, Daß Er der Sünde uns entrafft.

Er treib' uns zu dem Guten an,
Und stumpfe ab des Bösen Zahn,
Er leite uns auf rauhem Pfad,
Und schenk uns Kraft zu rechter That.

Er lenke unsern Geist dabei,
Daß in dem Herzen, keusch und treu,
Der Glaube in der Liebe glüh',
Und aller Lug und Trug ihn flieh.

Uns speise Christus lebenslang, Es sei der Glaube unser Trank: Dann schlürfen fcelig wir und rein Des heil'gen Geistes Fülle ein.

So fließ die Zeit uns wohlgemuth, Die Schaam sei wie des Morgens Gluth, Der Glaube wie des Mittags Pracht, Im Geiste nie der Dämm'rung Nacht.

Der Tag beginnet seinen Lauf,
Uns aber geh' im Lichte auf
Der Sohn im Vater fort und fort,
Und ganz der Vater in dem Wort.

2.

Rerum creator optime Rectorque noster aspice, Nos a quiete noxia Mersos sopore libera.

Te, sancte Christe, poscimus, Ignosce tu criminibus, Ad confitendum surgimus, Morasque noctis rumpimus.

Mentes manusque tollimus, Propheta sicut noctibus ") Nobis gerendum praecipit, Paulusque gestis censuit.

Vides malum, quod gessimus,

Occulta nostra pandimus,
Preces gementes fundimus :
Dimitte quod peccavimus!

3.
Aeterna coeli gloria,

Beata spes mortalium,
Celsi tonantis unice
Castaeque proles virginis.

Da dexteram surgentibus, Exsurgat ut mens sobria Flagrans, et in laudem Dei Grates rependat debitas.

2.

Der einst dem All das Dasein gab,
Lenker, blick auf uns herab,
Und wecke uns aus fünd'ger Rast,
Die uns, in Schlaf versenkt, erfaßt.

Nach dir, o Christ, geh't unsre Sucht, Gedenk nicht unsrer Sünden Wucht, In Andacht schauen wir erwacht, Herr! zu dir auf in stiller Nacht.

Sieh Herz und Hand dir zugekehrt,
Wie der Prophet es einst gelehrt,
Und Nacht's zu thun geboten hat,
Und wie es Paulus selber that.

Du siehst das Böse, was wir thun:
Sieh' unser Inn'res offen nun!
Wir seufzen auf nach deiner Huld:
O Herr, vergieb uns unsre Schuld!
3.

·

du, des Himmels Zier und Kron Du Hoffnungsstern dem Erdensohn, Des Gottes, der in Wettern groß, Der keuschen Jungfrau einz'ger Sproß.

Reich' beim Erwachen uns die Hand, Daß laut'rer sich der Geist entbrannt Für dich, und Gottes Lobes voll Aufschwing't und bringt des Dankes Zoll.

Ortus refulget lucifer
Sparsamque lucem nuntiat;
Cadit caligo noctium ;
Lux sancta nos illuminet,

Manensque nostris sensibus, Noctem repellat saeculi, Omnique fine temporum Purgata servet pectora.

Quaesita iam primum fides Radicet imis sensibus; Secunda spes congaudeat, Qua maior exstat charitas.

4.

Nox atra rerum contegit Terrae colores omnium, Nos confitentes poscimus Te, iuste iudex cordium:

Ut auferas piacula, Sordesque mentis abluas, Donesque, Christe, gratiam, Ut arceantur crimina.

Mens, ecce, torpet impia, Quam culpa mordet noxia, Obscura gestis tollere, Et te, Redemptor, quaerere!

« السابقةمتابعة »