صور الصفحة
PDF
النشر الإلكتروني
[graphic][ocr errors][merged small][ocr errors]
[graphic][subsumed][subsumed][subsumed][subsumed][subsumed][subsumed][ocr errors][subsumed][subsumed][subsumed]

THE

114

DRAMATIC WORKS

OF

WILLIAM SHAKSPEARE;

WITH

GLOSSARIAL NOTES,

ANGLAIS

A SKETCH OF his life, AND AN ESTIMATE OF HIS WRITINGS;

Newly Arranged and Edited.

BY CHARLES HENRY WHEELER.

QUIDQUID AGUNT HOMINES, VOTUM, TIMOR, IRA, VOLUPTAS,
GAUDIA, DISCURSUS-NOSTRI EST FARRAGO LIBELLI.

LLA

JUVENAL

LONDON:

FISHER, SON, & CO. 38, NEWGATE-STREET.

1834.

NS.

CILTAUS

JESU

« السابقةمتابعة »