صور الصفحة
PDF
النشر الإلكتروني

TIE

· LIFE

O

JOHN MILTON.

[graphic][ocr errors][subsumed][ocr errors][ocr errors][ocr errors][ocr errors][ocr errors][ocr errors][ocr errors][ocr errors][ocr errors][ocr errors][ocr errors][ocr errors][ocr errors][ocr errors][ocr errors][ocr errors][ocr errors][ocr errors][ocr errors][ocr errors][ocr errors][ocr errors][ocr errors][ocr errors][ocr errors][ocr errors]

Published April 16.181.61 T. (adell & IV. Davies Strand lunden.

THE
LIFE

OF

JOHN MILTON.

BY

CHARLES SYMMONS, D.D.

OP JESUS COLLEGE, OXFORD.

SECOND EDITION.

Si tyrannos insector, quid hoc ad reges ? quos ego à tyrannis
longissimè sejungo.

Defen. secund..

Nunc sub foederibus cocant felicibus unà
Libertas, et jus sacri inviolabile sceptri :
Rege sub AUGUSTO fas sit laudare CATONEM.

DR. GEORGE.

LONDON:

PRINTED BY T. BENSLEY, BOLT COURT, FLEET STREET,

FOR NICHOLS AND SON; F. AND C. RIVINGTON; OTRIDGB AND
SON; T. PAYNE; J. CUTHBLL; VBRNOR, KOOD, AND SHARPE;
R. LEA; J. WALKER; CLARKE AND SONS; LACKINGTON
ALLEN, AND CO.; J. NUNN; LONGMAN, HORST, REBS, AND
ORME; CADELL AND DAVIBS; J. HARDING; R. H. EVANS;
J. MAWMAN; J. HATCHARD; MATTHEWS AND LEICH; AND
J. JOHNSON AND CO.

« السابقةمتابعة »