صور الصفحة
PDF
النشر الإلكتروني

Sicut locútus eft ad patres noftros, * A'braham, & fémini ejus in fécula. Ant. Oratio conveniens ut in Proprio de Tempore; & in fine,

. Dóminus vobifcum, R. Et cum fpíritu tuo. . Benedicámus Dómino. R. Deo grátias.

Beá

Sique occurrat Commemoratio,hoc loco fit.Deinde Commemoratio de fanita Maria. Per Annum, Ant. tam me dicent omnes generatiónes, quia fecit mihi magna, qui potens eft. Luc. 1. v. 48. 49.

V. Sanctificávit tabernáculum fuum Altiffimus R. Deus in médio ejus. Pfal. 45. v. 5. 6. Orémus.

Oratio.

Oncéde nos famulos Cuos, tuos, quæfumus, Dómine Deus, perpétuâ mentis & córporis fanitáte gaudére; & gloriósâ beátæ Mariæ femper virginis interceffióne à præfénti liberári triftitia, & ætérnâ pérfrui lætitia. Per Chriftum Dóminum noftrum. B. Amen.

(In Metropoli verò, & in Ecclefiis qua funt fub invo. catione B. Maria; Per Dóminum noftrum Jefum Chrif tum Fílium tuum, qui tecum vivit, &c.)

In Ecclefia Metropolitana

diebus Dominicis non additur alia Commemoratio: in aliis verò Ecclefiis que non funt fub invocatione B. Maria, poft predictam Commemora tionem, fit Commemoratio Patroni Titularis Ecclefia per Antiphonam, Verfum & Orationem propriam. Deinde repetitur,

ý. Dóminus vobifcum.
R. Et cum fpíritu tuo.

. Benedicámus Dómino. R. Deo grátias.

AD COMPLETORIUM. v. Convérte nos, Deus falutáris nofter; R. Et avérte iram tuam à nobis. PS. 84.4. Deus in adjutórium, &c. Per Annum, Ant. 8. g.

Miferére.

C

Pfalmus 4. Um invocárem exaudívit me Deus jufti tiæ meæ : in tribu

latióne dilatásti mihi.

Miferére mei, * & exaudi oratiónem meam. Filii hóminum úfquequò gravi corde ut quid dilígitis vanitátem, & quæritis mendácium ?

Et fcitóre quóniam mirificávit Dóminus fanctum fuum : fuum: Dóminus exáudiet, me, cùm clamávero ad eum.

Irafcímini, & nolíte peccáre:* quæ dicitis in córdibus veftris, in cubilibus veftris compungímini.

Sacrificáte

Sacrificáte facrificium jufdtiæ, & fperáte in Dómino;* multi dicunt: Quis ofténdit nobis bona?

Signátum eft fuper nos lumen vultûs tui, Dómine: * dedifti lætitiam in corde meo. A fructu fruménti, vini, & ólei ui, multiplicáti funt. In pace in idipfum * dórmiam & requiéfcam; Quóniam tu, Dómine, finguláriter in fpe conftituifti

me.

Q

Pfalmus 90.. Ui hábitat in adjutório Altiffimi * in protectióne Dei cœli commorábitur.

Dicet Dómino: Sufcéptor meus es tu, & refugium meum ; * Deus meus fpérábo in eum.

Quóniam ipfe liberávit me de laqueo venántium, * & à verbo áspero.

Scapulis fuis obumbrábit tibi, & fub pennis ejus fperábis.

Scuto circúndabit te véritas ejus, non timébis à timóre nocturno.

Veruntamen óculis tuis confiderábis, * & retributió nem peccatórum vidébis. Quóniam tu es', Dómine, fpes mea; * Altiffimum pofuffti refúgium tuum.

[ocr errors]

Non accédet ad te malum, & flagéllum non appropinquabit tabernáculo tuo.

Quóniam A'ngelis fuis mandávit de te, ut custódiant te in ómnibus viis tuis. In mánibus portábunt te, * ne fortè offéndas ad lápidem pedem tuum.

Super áfpidem & bafilif cum ambulabis, * & conculcábis leónem & dracónem.

Quóniam in me fperávit, liberábo eum ; * prótegam eum, quóniam cognovit no

[blocks in formation]

Pfalmus 133.

A fagitta volánte in die, à Ecce nunc benedicite Dé

negotio perambulánte in ténebris, ab incurfu, & dæmónio meridiáno.

Cadent à látere tuo mille, & decem millia à dextris is; * ad te autem non appropinquabit.

Pars Vernalis.

[ocr errors]

minum omnes fervi

Dómini;

Qui ftatis in domo Dómini, in átriis domûs Dei noftri,

In noctibus extóllite manus veftras in fancta, * & benedicite Dóminum.

[merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][ocr errors][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small]
[blocks in formation]

Quia vidérunt óculi mei, * falutáre tuum.

Quod paráfti, ante få ciem ómnium populórum. Lumen ad revelatiónem Géntium, * & glóriam plebis tuæ Ifraël.

Ant. In manus tuas comméndo fpíritum meum,redemifti me, Dómine Deus veritátis. Pfal. 30.6.

y. Dóminus vobifcum.
R. Et cum fpiritu tuo.
Orémus.

V

Oratio. Ifita, quæfumus, Dómine, habitatiónem noftram, & omnes insidias inimíci ab ea longè repélle; A'ngeli tui fancti hábitent in ea, qui nos in pace cuftódiant & benedictio tua fit fuper nos femper. Per Dóminum. B. Amen.

. Dóminus vobifcum. R. Et cum fpiritu tuo. y. Benedicámus Domino. R. Deo grátias.

V. Benedicat & cuftodiat nos omnipotens & miféricors Dóminus Pater, & Fílius,& Spíritus fanctus. R. Amen.

Ad Completorium in feftis Beata Maria Virginis, Octa

bis, & quando fit de ea Officium in Sabbato.

V1

Hymnus.

IRGINEIS titulis matris quæ jungit honóres, Hac natos foveat nocté benigna fuos. FU'LGIDA Itella maris, fecli dùm mérgimur undis, Sit lux in tenebris, & benè fida quies. Si fopor obrépit, cafti fac mater amóris

Cor vigilans uno fpiret amóre Dei.

O Regína potens própiùs rés áfpice noftras; Dicáris pópuli vita falúfque tui. GlÓRIA fumma Patri, compar fit glória Nato, Quo péperit Virgo glória Spirítui. Amen. Per Annum. In Feftis Sanctorum Semiduplicibus & fu prà.

Hymnus. ONA, Deus, fuffragiis Sancti fuis nos ádjuvent, Ut quos adóptas filios Curâ patérna prótegas. AD fancta proni tóllimus In nocte palmas fupplices; Donis, quibus nos múneras, Grates tibi repéndimus.

Tu de Sion nos réfpice. Corpus tibi fac fübditum, Fac cafta mens te cógitet, Hoftémque per te cómprimat. NOCTURNA per filentia,

Sit laus Patri, laus Filio, Qui noftra pax es, & quies, Sit par tibi laus, Spíritus

Amen.

[merged small][merged small][merged small][ocr errors][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small]
[merged small][merged small][ocr errors][merged small][merged small]

Pfalmus 103.
Enedic, ánima mea,
Dómino; * Dómine
Deus meus, magnifi-

cátus es veheménter. Confeffiónem & decórem amíctus lúmine

induifti,

ficut veftiménto.

Exténdens cœlum ficut pellem; qui tegis aquis fuperióra ejus.

Qui ponis nubem afcénfum tuum; qui ámbulas fuper pennas ventórum.

Qui facis Angelos tuos, fpiritus, & miniftros tuos, ignem uréntem;

Qui fundáfti terram fuper ftabilitátem fuam; * non inclinábitur in féculum féculi. Abyffus, ficut veftiméntum, amíctus ejus : fuper montes ftábunt aquæ.

*

Ab increpatióne tua fúgient; à voce tonftrui tui formidabunt.

Afcendunt montes, & defcendunt campi, *in locum quem fundáfti eis.

Términum pofuifti, quem non tranfgrediéntur,* neque converténtur operire terram. Qui emittis fontes in convállibus, inter médium móntium pertransibunt aquæ.

[blocks in formation]

minum;

Ut edúcas panem de terra; & vinum lætíficet cor hóminis;

Ut exhilaret fáciem in óleo ; * & panis cor hóminis confirmet.

Saturabúntur ligna campi, * & cedri Líbani, quas plantávit.

Illic páfferes nidificábunt:* Heródii domus dux eft córum.

Montes excélfi cervis ; petra refúgium herináciis.

Fecit lunam in témpora ;* fol cognovit occáfum fuum.

Pofuifti ténebras, & facta eft nox; * in ipfa pertransíbunt omnes béftiæ filvæ :

*

Cátuli leónum rugiéntes ut rápiant, & quærant à Deo efcam fibi.

Ortus eft fol, & congregáti funt, & in cubilibus fuis collocabúntur.

Exibit homo ad opus

« السابقةمتابعة »