صور الصفحة
PDF
النشر الإلكتروني

I am afraid that if another Dante is to arise in Ireland with the spirit of him of Florence, he will find objects enough for his scathing rebuke and withering indignation; but the language of his choice will be English, for the same reason as that for which the one chosen of old was Tuscan; and to those who lament the decay of the old historical tongue he will not indeed refuse his sympathy, but he will perhaps quote the words of his predecessor

“ Vuolsi cosí colà dove si puote

Ciò che si vuole, e più non dimandare.” No Englishman can step out of the mail steamer in Kingstown harbour in the morning but what he is reminded, without looking to the right or the left, that he is not in his own country; and in fact the elements are differently mixed; but part of my own dream is that the inhabitants of these islands may come to recognise what I believe to be true, that there are no Anglo-Saxons and no Celts in his Majesty's dominions.

CHARLES MONRO.

IN CAPTIVITY.

When o'er the salty marshes seaward their fantastic niorrice

The grey noon spirits tread, and when the yellow locust sings, I seek from press of sorrow insupportable a solace,

And dreams from th' Empyrean to my soul nepen the brings. For I'm a captive only in the body and my tender,

Invisible and gentle narse, angelic sleep, the key Turns in my dungeon grate, and 'tis God himself who sends her

My soul hies back to old Provence, Provence beyond the sea. The dungeon shade, the clanking chain, the heart corroding sorrow,

Do what they will they can no more my spirit hold in fee; Without a yesterday to weep and careless of the morrow,

I dream I am what once I was beside my mother's knee : There at her feet, methinks, it is again, as once, enchanted,

I hearken to the poësie of ages onward rolled, The deeds of knighthood holy, as our troubadours have chanted,

High courtesy and pageant of the stately days of old. Ah, me, the red kine range at will; the white and ruddy clover

Is springing where the roofless walls yawn open to the sky, Across the hill her flock of geese directs the girl drover,

And shrill from far away will sound the curlew's dreary cry. Ah me, the lonely château! In those haunted halls and hoary,

Instead of tapestries the ivy rustles in the blast, Forgotten and for ever all the strange eventful story,

Save for one soul, who dreameth of the sweet and wistful past; Of summer-time in old Provence, how in the jasmine alley,

Their white arms intertwined, or striking lightly a guitar, My sisters pacing to and fro, while from a dewy valley

The convent bell, far off, rings out unto the evening star : Near by, I hear the crickets' silver cymbals clink and tinkle,

A moth flits past her pillow where superb a rose will dream, The vine like some proud beauty in the light of skies that twinkle,

Luxurious snooth ringlets rearranges o'er the stream. The lonely years of sorrow of neglect, of pains, of weeping,

Fall from me like a garment while I slumber; want and woe, Watch beside the captive's pallet, keep vigil, while he sleeping,

Is free among the valleys of Provence of long ago.

P. F. LITTLE.

[ocr errors]

Cléireac do b'eaó éamonn 0 Diomsais ar read deić mbliadan is riċe d'oibris ré i n-ionad íseal 1 mBanc Cuinn agus Moga, i mBaile Áta Cliat. Vi Amras riam ar luċt stiúrta an Banca na féadfað sé beart ni b'aoirde do gañáil, 7 'n-a teannta soin Ó conncadar go raio a Šnó féin dá déanam com MAIĆ sin aige, measadar cóirmáireac gur Heart i n-agaio tola Dé a malairt d'ionad do taxairt dó. Níor cuir sé fiú an Bruió ar an nDiomsac a liact aos nagluigte do ga18 isteac's amać na doirse luascaio, 7 do realouis réim san tseomra jantain. Cad cuige go gcuirfear? Når v'é siúd a bord féin annsúd le nais na fuinneoige maoile; a cuid peann air ; an seanceirt 1 gcóir na bpeann do glanad; agus a pagail; 7 a cuid páipéir rugačáin ? D’é an Diomsac an céad fear do tagad ar maidin agus an fear deirio ag amteact um tráėnóna. éan-uair amáin i gcaiteam na deić mbliadan is fiċe do Šlac sé go deÓNATAĆ lá saoire, 7 nuair d'fiafruigead, lá ar n-a Báireac de cionnus do Čaić sé a rooirseact, dubairt sé gur B’AMLALO ČAIĆ sé an maidin AG siuval poime agus ag féacaint isteac tre fuinneoga18 na siopai, agus go dtáinig sé anuas go dtí an Offig 1 flĆ na trátnona féacaint cionnus do biodar ann.

Firin gruamua neam-oscailtead beag-aiceantais b'eao é. Nior teastuis de rliğe san tsaoğal UAID act spás cum suide os cionn buird scríoneoireacta agus A ceann pinn-árd 10mpuišće ar LEAĊ-TA018 1 gcómnuide mar comarca ar a úir-ísleact.

Nior rantuig an Diomsac, dar leat, aċt go leigfide DÓ A raoğal do caiceañ ar a fuaisnear os cionn buird scribneóireacta, q BeAV soin aṁlaid muna mbead niò do. Čuit. amac air-An t-éin-éact amáin do cuit amač riaľ le linn saogail so-sluaiste síorcoimeádtaig an Diomsaig. Vi sé 'n-e suide os cionn a Quird lá Samraió. D'éirig bročal na fráide agus táinig isteac tríd an Ofuinneois oscailte. Do motuig an Diomsac bolad bog cúmra éigint. bi aṁras air ar dtúis cad ar go dtáinig sé, Act tar éis TAMAILL 'Do Motuig sé gur ar bespit reic do vi 'n-a Láií aige do táinig, 7 gup reic búin-dearg do viistiš 1 lár na beirte é. Ni faca sé bláč le deić mbliadna is fiċe roime sin, agus do teip air a déanam amac pé aca BOLAG an Buide móir, nó táitféiċlinn, nó an cogail ġuipm do čáinig as. aċt díreac q é i lár na smaointi seo, čáinig glaodao ar na seiceannaið. Čug sé do'n uactarán iad, agus ar roin suas go dtí gur dúnad an Banc d'fan sé go luat-LÁMac ag cur rior figiúiri 'n-a lebar.

act an oidċe sin direac 7 é ag tuitim 'n-a codlad d'fill cuirne an Bolaid Ślé air. D'fiafruis sé dé féin cia'r leis an seic, 7 bí catugar air nár téac ré ar an ainm do ví fé n-a Bun. agus ba minic i gcaićeaṁ na haimsire 'n-A VIA10 soin, do stadar sé de'n obair do diod fé 7 do čosnuiğead ar macTNAM Féacaint An BFéadfað sé a déanam amac CIACA BOLAV róis, no bolAV an cogail guirm, no BOLAV An •Buide Móir do ví ann. Nior x'éan-Bolad róis é-oi sé deiminteac de sin. Is iomoa pud do Ćuimnigerð sé ar le linn na n-uaireanta so. Čagad 'n-a ceann smaointí dotcais do vi 1 Orad tar éis Báis d'éagáil, nó nár seinead pian-giotai de rean-rudaib go mb'éidir go dtaidorigeat sé orta, 7 b'éidin fór ná taidorigead.

Bidis ag ruit tré n-a céile čiar 1 gcúl a meaörać, agus níor téad cruaid-piaçlaća a Beatad laeTeamla an ruang do cur orta ar fad, mar nuair táinig an bolað milis céadna an aċ-uair—oi a fios aige an turas so gur BolaD plúir na gréine é-00 óg sé a croide le n-a milseact. Do cuarouis sé i measg na seic go léir é, 7 com luat 7 fuair, do cuir le n-a agaid é, a ceann tán de smaointið silneacta. Lám tanaide Banda do líon an seic, agus “Maisréad De Lása" an t-ainm do ví fé n-a dun. Do fit an Diomsač boċt go raio an t-ainm 7 an scriðneóireact úd lán de céill crunnda éigint. Do stad A láń

1

de scriobal, 7 do beartuig sé clou do-feicsinte éigint mná do Čeaċt 'n-A goire; i maoroa cumpa mar an earrac; duilleadar agus féar 'n-A timĊeall. ar scáil scamaill éigint i, nó sprid cúmra anios as an dtalań, nó ar Bean daripið í? Do teip ar an nViomsac, soin do véanam amac, viov gur d’fada an Maċtnan do vin sé ar an gceist ag brait ar fnám quid an nduibeagán do čárla idir é féin 7 a curpóir. Tugav fé ndeara an trátnóna úd ran mwancan meapval aigne vi ar an Diomsac 7 biceas ag tagairt Dó.

Do'n céad uair riam le linn a faogail Bí átas ar an Diomsac an Banc veić dá vůnao. Čeartuig uaid

di BeIĆ 'n-a aonari mar d'oir sin do'n nua-cuspóir do vi tagia com Hobann sou cuige. “Maisréad De lása," Biod an t-ainm sin ag ruit tré a ceann fé mar do Beav fonn go mbead duine ag iarraid cuiínean air. Do stad sé os comair na bpictiúirí soluis bfuinneoga18 Na siopaí ag iarrait ceann éigint d'éagáil do BEAÓ cosarail léi, act níor B’éancongnam VÓ 11A nainnire úd dá méid a gclú, nó a mi-ċlů. 1s 120 seiceanna cumpa is lumite 7 ir déine tugar Margréad De lása cum a cuinne. Do tagad seic nua ó Maighéad i ndeiread gac mí, 7 ar fead na gcúpla nóimeat go mbioo pé -A reilu ag an 11 Diomsać biov sé gan stand ag beannuģad 007 ag fáiltiugao poime.

Vi éan-smaoinean amáin socruigte go daingean 'n-a ceann istigNi 1118 a fios aige an paio margréad De lása óg nó aosta, dear nó gránda, pósta nó

Ba leór an bolad 7 an t-ainm úd cum an t-éan-smaoineam so do coimeád 1-1 steille-Beacaio ng puić tre aigne faon-lag an cléiri5 aonaránaig seo. I ndeiread A NAOGail rug dúil seirce greim air.

Vi ráflat ar fuid an Banca go raid an Diomsac anraiubir. Níor b'fior é sin ámtać.

Vi a mátair man cúram ar fead mórán bliávanta Air an taid do mair rise nior féad sé veit coimeádtać. Act ó fuairi ri bár ői timċeall £150 curta i leat: ta010 aige. Suim mór ongantać do b’ead i seo dar leis; an mór do bear sé ar a cumas A cur leis ; BA Seall le

AONTA.

« السابقةمتابعة »