صور الصفحة
PDF
النشر الإلكتروني

THE

ECLECTIC REVIEW,

MDCCCXXXVI.

JULY-DECEMBER.

THIRD SERIES.

VOL. XVI.

Φιλοσοφίαν δε ου την Στωικήν λέγω, ουδε την Πλατωνικήν, και την Επι-
κουρείον τε και 'Αριστοτελικήν· αλλ' όσα είρηται παρ' εκάστη των αιρεσίων
τούτων καλώς, δικαιοσύνης μετά ευσεβούς επιστήμης εκδιδάσκοντα, τούτο
σύμπαν το ΕΚΛΕΚΤΙΚΟΝ φιλοσοφίαν φήμι.

CLEM. ALEX. Strom. L. 1.

LONDON:-WILLIAM BALL,

ALDINE CHAMBERS,

PATERNOSTER ROW.

1836.

G. WOODFALL, ANCEL COURT, SKINNER STREET, LONDON

PAGE
353

[ocr errors]
[ocr errors]
[ocr errors]
[ocr errors]
[ocr errors]

Allen's Colonies at Home.
- Psalms and Hymns for Public Worship, containing all those of Dr. Watts
which are deemed valuable, &c. .

265

Anti-Slavery Reporter, July, 1636 . . . . . . . . . 256

Back's Narrative of the Arctic Land Expedition to the Mouth of the Great Fish

River, &c., in the years 1883, 1834, and 1835 . . . . . 417

Barnes's Notes on the Gospel . . . . . . . . . 61

Barrow's Tour round Ireland in 1885 .

Bell's History of British Quadrupeds ..

Bickersteth's Remarks on the Progress of Popery .

Book of the Denominations, or the Churches and Sects of Christendom in the 19th

century. :,

:... • ·

· 225

Boothroyd's Holy Bible

Bread of the First Fruits, or Short Meditations on select Passages of Scripture for

every Day in the Week . . . . . . . . . . 259

Bulmer's Hymns, original and select . .

265

Bush's Questions and Notes, critical and practical, upon the Book of Genesis

- upon the Book of Exodus . ib.

Carey's Memoir of William Carey, D.D., late Missionary to Bengal, &c. . . 449

Carlile's Use and Abuse of Creeds and Confessions of Faith . . . . 517

Caunter's Oriental Annual . .

Clarke's (Rev. J. B. B.) Account of the Infancy, Religious and Literary Life of

Adam Clarke, LLD., &c. . .

Davidson's Pocket Commentary, consisting of Critical Notes on the Old and New

Testament

tor" . . . .

.

. .

Doddridge's Family Expositor .

. . 61

.

352

Drew's Life, Character, and Literary Labours of Samuel Drew, A.M. . . 396

Ellis's Christian Keepsake and Missionary Annual

: 438

- Memoirs of Mrs. Ellis, wife of the Rev. W. Ellis, Missionary to the South

Seas . . . . . . . . .

251

Farr's New Version of the Psalms of David . . . . . . 265

Finden's Biblical Keepsake . . . . . . . . . . 544

Fisher's Juvenile Scrap Book .

438

Fliedner's Collecting Tour to Holland and England, with a circumstantial De-

scription of the Church Constitution, &c. . .

169

Forget-me-not (the).

. . . . . . . 544

Friendship's Offering and Winter's Wreath · · · · · · · 438

Gell's Topography of Rome and its Vicinity . .

137

Gilbert's Christian Atonement. . . . . . . . . : 47

Great Metropolis, (the) . . . . . . . . . . 423

Harris's Mammon, or Covetousness the Sin of the Christian Church.

189

Heath's Book of Beauty . . . . . .

Picturesque Annual .

. .

. . . .

.

. .

. . 544

. . .

Hemans's (Felicia) Poetical Remains . .

Holden's Christian Expositor, or Practical Guide to the Study of the Holy Scrip-

Hoppus's. Sketches on the Continent in 1835 . . .

Illustrations of the Pilgrim's Progress . . . . . . . . 82

Irons's whole Question of Final Causes

Jackson's Memoirs of the Life and Writings of the Rev. Richard Watson, late

Secretary to the Wesleyan Missionary Society . · · · · · 396

[ocr errors]
[ocr errors]
[ocr errors]
[ocr errors]
[ocr errors]
« السابقةمتابعة »