صور الصفحة
PDF
النشر الإلكتروني
[blocks in formation]
[ocr errors]
[blocks in formation]

Sich vröwent aber die guoten,

die dâ hôhe sint gemuot,

15 daz der sumer komen sol.

seht wie wol daz menegen herzen tuot.

Wol hoher dannez rîche

bin ich al die zît

số số güetliche

20 diu guote bi mir lit.

si hat mich mit ir tugende

gemachet leides frî.

ich kom ir nie sô verre

sit ir. . . . . . jugende

25 irn wær mîn stætez herze ie nåhe bî.

Ich hån den lîp gewendet

an einen ritter guot.

daz ist also verendet

daz ich bin wol gemuot

30 daz nident ander vrouwen
und habent dés ház

und sprechent mir ze leide.

daz si in wellen schouwen.

mìr geviel in al der welte nie man baz.'

35 'Rîtest du nu hinnen,

der aller liebeste man?
du bist in mînen sinnen

[ocr errors]

für alle die ich ie gewan. kumest du mir niht schiere,

số verliuse ich minen lớp: den möhte in al der welte 5 got niemer mir vergelten ' sprach daz minneclîche wîp. 'Wol dir, geselle guote, daz ich ie bî dir gelac.

du wonest mir in dem muote 10 die naht unde ouch den tac. du zierest mîne sinne,

unde bist mir dar zuo holt (nu merke et wiech daz meine), als édelé gesteine,

15 swa man daz leit in daz golt.'

Ich grüeze mit gesange die süezen
die ich vermîden niht wil noch enmac.
deìch si réhte von munde mohte grüezen,
ach leides, dés ist víl manic tac.

20 swér nu dísiu liet singe vor ir,

der ích số gar unsenfteclichen enbir,

ez sî wîp oder man, der habe si gegrüezet von mir.

Mír sint diu rîche und diu lant undertân

swenne ich bî dér minneclîchen bin;

25 unde swenne ich gescheide von dan,

sòst mir ál mîn gewalt und mîn richtuom då hin:

sènden kumber den zél ich mir danne ze habe.

sus kán ich an vröuden ûf stigen joch abe,

und bringe den wehsel, wæn ích, durch ir liebe ze grabe.

30 Sît daz ích si sô gár herzelîchen minne

und sí âne wánc zallen zîten trage beide in herzen und ouch in sinne, únderwîlent mit víl manger klage,

waz gît mir dar umbe diu liebe ze lône?

35 då biutet si mir ez sô rehte schône.

ê ich mích ir verzige, ich verzige mich ê der krône. Er sündet sich swer dés niht geloubet,

ich möhte gelében mangen lieben tac,

obe jóch niemer krône kæme ûf mîn houbet;

H

des ich mích âne si niht vermezzen enmac.

verlüre ich si, waz hete ich danne?

dâ töhte ich ze vröuden noch wîbe noch manne

und wære mîn bester trôst beidiu ze âhte und ze banne.

[merged small][ocr errors][merged small][merged small]

20

sælic sî daz beste wîp

diu mich træstet sunder spot.

ich bin vrô: dêst ir gebot.

Ein winken unde ein umbe sehen

wart mir do ich si nâhest sach. dâ moht anders niht geschehen wan daz si minneclîche sprach 'vriunt, du wis vil hôchgemuot.' 25 wie sanfte daz mîm herzen tuot! 'Ich wil weinen von dir hân' sprach daz aller beste wîp. schiere soltu mich enphân

unde træsten mînen lîp. 30 swie du wilt so wil ich sîn. lache, liebez frowelîn.

[ocr errors]
[merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][ocr errors][merged small][merged small][merged small]
« السابقةمتابعة »