صور الصفحة
PDF
النشر الإلكتروني

!

haines

[ocr errors][merged small]
[ocr errors]

WILLIAM SHAKESPEARE

Sculpat

Ela. 53

.

W OR KS

OF

S HA KES PEAR

IN EIGHT VOLUMES.

The Genuine Text (collated with all the former
Editions, and then corrected and emended)

is here settled :
Being restored from the Blunders of the first Editors,
and the Interpolations of the two Laft:

W I T H
A Comment and Notes, Critical and Explanatory.

By Mr. Pope and Mr. W AR BURTON.

Quorum omnium Interpretes, ut Grammatici, Poetarum
proximè ad eorum, quos interpretantur, divinationem vi-
dentur accedere.

Cic. de Divin.

“Η ΤΩΝ ΛΟΓΩΝ ΚΡΙΣΙΣ ΠΟΛΛΗΣ ΕΣΤΙ ΠΕΙΡΑΣ
ΤΕΛΕΥΤΑΙΟΝ ΕΠΙΓΕΝΝΗΜΑ.

Long. de Sublim.

LONDON:
Printed for J. and P. Knapton, S. Birt, T. Longman and
T. Shewell, H. Lintott, C. Hitch, J. Brindley, J. and R. Ton-
Jon and S. Draper, R.Wellington, E. New, and B. Dod,

MDCCXLVII.

« السابقةمتابعة »