صور الصفحة
PDF
النشر الإلكتروني

PATRES ECCLESIÆ ANGLICANÆ:

ALDHELMUS, BEDA, BONIFACIUS, ALCUINUS,

ET RELIQUI.

THE

COMPLETE WORKS

OF

VENERABLE BEDE,

IN THE ORIGINAL LATIN,

COLLATED WITH THE MANUSCRIPTS, AND

VARIOUS PRINTED EDITIONS,

ACCOMPANIED BY

A NEW ENGLISH TRANSLATION

OF THE HISTORICAL WORKS,

AND

A LIFE OF THE AUTHOR.

BY THE REV. J. A. GILES, D.C.L..

LATE FELLOW OF C.C.C., OXFORD.

VOL. VII.

COMMENTARIES ON THE SCRIPTURES.

LONDON:

WHITTAKER AND CO.. AVE MARIA LANE.

MDCCCXLIV.

[merged small][merged small][graphic][subsumed][merged small]

BEDE

OPERA QUE SUPERSUNT OMNIA,

NUNC PRIMUM IN ANGLIA,

OPE CODICUM MANUSCRIPTORUM,

EDITIONUMQUE OPTIMARUM

EDIDIT J. A. GILES, LL.D.,

ECCLESIE ANGLICANE PRESBYTER,

ET COLL. CORP. CHR. OXON. OLIM SOCIUS.

VOL. VII.

COMMENT. IN SCRIPT. SACR.

LONDINI:

VENEUNT APUD WHITTAKER ET SOCIOS.

MDCCCXLIV.

« السابقةمتابعة »