صور الصفحة
PDF
النشر الإلكتروني
[ocr errors]

1

A

CRITICAL and PHILOSOPHICAL

COMMENTARY

ON

Mr. P O P E's
ESSAY ON

ON MAN.

In which is contain'd

A VINDICATION of the said ESSAY

From the MISREPRESENTATIONS of

Mr. DE RESNEL, the French Translator,

AND OF

Mr! DE CROUS AZ,
Professor of Philosophy and Mathematics in the

Academy of Lausanne, the COMMENTATOR.

By Mr. WARBURTON.
Vide quam iniqui funt divinorum munerum aftima-
tores etiam quidam PROFESSI SAPIENTIAM.Sen.

L O N D ON:
Printed for John and Paul KNAPTON,
at the Crown in Ludgate Street.

MDCCXLII.

« السابقةمتابعة »