صور الصفحة
PDF
النشر الإلكتروني

60

Dumque fenex tali incedit venerandus amictu,

Intremuit læto florea terra fono.
Agmina gemmatis plaudunt coelestia pennis,

Pura triumphali personat æthra tuba.
Quisque novum amplexu comitem cantuque salutat,

Hosque aliquis placido misit ab ore fonos ; Nate veni, & patrii felix cape gaudia regni,

Semper ab hinc duro, nate, labore vaca. Dixit, & aligeræ tetigerunt nablia turmæ,

At mihi cum tenebris aurea pulsa quies. Flebam turbatos Cephaleià pellice somnos,

Talia contingant somnia fæpe mihi.

65

ELE GIA QUARTA, Anno Ætatis 18. Ad Thomam Junium præceptorem suum, apud mer

catores Anglicos Hamburgæ agentes, Pastoris mu

nere fungentem. Curre per immensum fubitò mca littera pontum,

I, pete Teutonicos læve per æquor agros ; Segnes rumpe moras, & nil, precor, obstet eunti, Et festinantis nil remoretur iter.

5

10

Ipse ego Sicanio frænantem carcere ventos

Æolon, & virides sollicitabo Deos, Cæruleamque suis comitatam Dorida Nymphis,

Ut tibi dent placidam per sua regna viam.
At tu, si poteris, celeres tibi sume jugales,

Vecta quibus Colchis fugit ab ore viri ;
Aut queis Triptolemus Scythicas devenit in oras

Gratus Eleusina miffus ab urbe puer.
Atque ubi Germanas flavere videbis arenas

Ditis ad Hamburgæ moenia Alecte gradum, Dicitur occiso quæ ducere nomen ab Hama, Cimbrica

quem fertur clava dedisse neci. Vivit ibi antiquæ clarus pietatis honore

Præsul Christicolas pascere doctus oves ;
Ille quidem eft animæ plusquam pars altera nostræ,

Dimidio vitæ vivere cogor ego.
Hei mihi quot pelagi, quot montes interjecti

Me faciunt aliâ parte carere mei!
Charior ille mihi quàm tu doctiflime Graium

Cliniadi, pronepos qui Telamonis erat ;

15

20

[blocks in formation]

25

30

Quàmque Stagirites genorofo magnus alumno,

Quem peperit Lybico Chaonis alma Jovi. Qualis Amyntorides, qualis Philyrëius Heros

Myrmidonum regi, talis & ille mihi. Primus ego Aonios illo præeunte recessus

Luftrabam, & bifidi facra vireta jugi,
Pieriosque hausi latices, Clioque favente,

Castalio sparsi læta ter ora mero.
Flammeus at fignum ter viderat arietis Æthon,

Induxitque auro lanea terga novo,
Bisque novo terram fparfifti Chlori senilem

Gramine, bisque tuas abstulit Aufter opes :
Necdum ejus licuit mihi lumina pascere vultu,

Aut linguæ dulces aure bibiffe fonos.
Vade igitur, cursuque Eurum præverte fonorum,

Quàm sit opus monitis res docet, ipfa vides.
Invenies dulci cum conjuge fortè fedentem,

Mulcentem gremio pignora chara fuo, Forsitan aut veterum prælarga volumina patrum

Versantem, aut veri biblia sacra Dei,

35

40

Cæleftive

45

50

Cælestive animas saturantem rore tenellas,

Grande falutiferæ religionis opus.
Utque folet, multam fit dicere cura falutem,

Dicere quam decuit, fi modo adeffet, herum. .
Hæc quoque paulum oculos in humum defixa modestos

Verba verecundo sis memor ore loqui:
Hæc tibi, si teneris vacat inter prælia Musis,

Mittit ab Angliaco littore fida manus.
Accipe sinceram, quamvis fit fera, falutem ;

Fiat & hoc ipso gratior illa tibi.
Sera quidem, fed vera fuit, quam casta recepit
Icaris à lento Penelopeia viro.

à
Ast ego quid volui manifeftum tollere crimen,

Ipfe quod ex omni parte levare nequit?
Arguitur tardus meritò, noxamque fatetur,

Et pudet officium deseruisse suum.
Tu modo da veniam faffo, veniamque roganti,

Crimina diminui, quæ patuere, folent.
Non ferus in pavidos rictus diducit hiantes,

Vulnifico pronos nec rapit ungue leo.

55

$

[ocr errors]

60

[blocks in formation]

65

70

Sæpe sarissiferi crudelia pectora Thracis

Supplicis ad mcestas delicuere preces.
Extensæque manus avertunt fulminis ictus,

Placat & iratos hoftia parva Deos.
Jamque diu scripsisse tibi fuit impetus illi,

Neve moras ultra ducere passus Amor.
Nam vaga Fama refert, heu nuntia vera malorum!

In tibi finitimis bella tumere locis,
Teque tuamque urbem truculento milite cingi,

Et jam Saxonicos arma paraffe duces.
Te circum latè campos populatur Enyo,

Et sata carne virûm jam cruor arva rigat ;
Germanisque suum concessit Thracia Martem,

Illuc Odrysios Mars pater egit equos ;
Perpetuòque comans jam deflorescit oliva,

Fugit & ærisonam Diva perosa tubam,
Fugit io terris, & jam non ultima virgo

Creditur ad fuperas justa volasse domos.
Te tamen intereà belli circumfonat horror,

Vivis & ignoto. solus inopsque solo ;

7'5

[ocr errors]

80

Et,

« السابقةمتابعة »