صور الصفحة
PDF
النشر الإلكتروني

60

Formidolosi Scorpionis brachia,

Non ensis Orion tuus. Prætervolavi fulgidi folis globum,

55 Longéque sub pedibus deam Vidi triformem, dum coërcebat suos

Frænis dracones aureis. Erraticorum fiderum per ordines,

Per lacteas vehor plagas,
Velocitatem fæpe miratus novam,

Donec nitentes ad fores
Ventum eft Olympi, & regiam crystallinam, &

Stratum smaragdis atrium.
Sed hic tacebo, nam quis effari queat

Oriundus humano patre
Amoenitates illius loci? mihi
Sat eft in æternum frui.

Naturam non pati senium.
H EU quàm perpetuis erroribus acta fatiscit

[fundis
Avia mens hominum, tenebrisque immersa pro-
Oedipodioniam volvit sub pectore noctem!
Quæ vefana suis metiri facta deorum

Audet,

65

IO

15

Audet, & incisas leges adamante perenni

5 Asimilare suis, nulloque solubile fæclo Consilium fati perituris alligat horis.

Ergóne marcescet sulcantibus obfita rugis
Naturæ facies, & rerum publica mater
Omniparum contracta uterum fterilefcet ab ævo :
Et se fassa senem malè certis paffibus ibit
Sidereum tremebunda caput? num tetra vetustas
Annorumque æterna fames, fqualorque situfque
Sidera vexabunt? an & insatiabile Tempus
Esuriet Colum, rapietque in viscera patrem?
Heu, potuitne suas imprudens Jupiter arces
Hoc contra muniffe nefas, & Temporis ifto
Exemisse malo, gyrosque dediffe perennes ?
Ergo erit ut quandoque sono dilapfa tremendo
Convexi tabulata ruant, atque obvius ictu
Stridat uterque polus, fuperâque ut Olympius aulà
Decidat, horribilisque retectå Gorgone Pallas;
Qualis in A geam proles Junonia Lemnon
Deturbata facro cecidit de liminc coeli?
Tu quoque Phoebe tui casus imitabere nati

Præ

20

25

30

35

Præcipiti curru, subitâque ferere ruiná
Pronus, & extinctâ fumabit lampade Nereus,
Et dabit attonito feralia sibila ponto.
Tunc etiam aërei divulfis sedibus Hæmi
Dissultabit apex, imoque allisa barathro

,
Terrebunt Stygium dejecta Ceraunia Ditem,
In superos quibus usus erat, fraternaque bella.

At pater omnipotens fundatis fortius aftris Confuluit rerum summæ, certoque peregit Pondere fatorum lances, atque ordine summo Singula perpetuum juflit fervare tenorem. Volvitur hinc lapsu mundi rota prima diurno; Raptat & ambitos fociả vertigine cælos. Tardior haud folito Saturnus, & acer ut olim Fulmineum rutilat cristatâ caslide Mavors. Floridus æternùm Phoebus juvenile coruscat, Nec fovet eff@tas loca

per

declivia terras Devexo temone Deus; sed semper amica Luce potens eadem currit per signa rotarum. Surgit odoratis pariter formosus ab Indis Æthereum pecus albenti qui cogit Olympo

40

45

Mane

50

56

Mane vocans, & serus agens in pascua cæli,
Temporis & gemino difpertit regna colore.
Fulget, obitque vices alterno Delia cornu,
Cæruleumque ignem paribus complectitur ulnis.
Nec variant elementa fidem, folitoque fragore
Lurida perculsas jaculantur fulmina rupes.
Nec per inane furit leviori murmure Corus,
Stringit & armiferos æquali horrore Gelonos
Trux Aquilo, spiratque hyemem, nimbosque volutat.
Utque solet, Siculi diverberat ima Pelori
Rex maris, & raucâ circumstrepit æquora concha
Oceani Tubicen, nec vastâ inole minorem
Ægeona ferunt dorso Balearica cete.
Sed neque Terra tibi sæcli vigor ille vetufti
Priscus abest, servatque suum Narcissus odorem,
Et puer ille suum tenet & puer ille decorem
Phoebe tuusque & Cypri tuus, nec ditior olim
Terra datum fceleri celavit montibus aurum
Conscia, vel sub aquis gemmas. Sic denique in ævum
lbit cunctarum series justiflima rerum,
Donec flamma orbem populabitur ultima, latè

60

66

Circumplexa polos, & vasti culmina cæli;
Ingentique rogo flagrabit machina mundi.
De Idea Platonica quemadmodum Ariftoteles

intellexit. DIC

Icite facrorum præsides nemorum dex,

Tuque o noveni perbeata numinis Memoria mater, quæque in immenso procul Antro recumbis otiofa Æternitas, Monumenta fervans, & ratas leges Jovis,

5 Colique fastos atque ephemeridas Deûm, Quis ille primus cujus ex imagine Natura folers finxit humanum genus, Æternus, incorruptus, æquævus polo, Unusque & universus, exemplar Dei? Haud ille Palladis gemellus innubæ Interna proles insidet menti Jovis ; Sed quamlibet natura sit communior, Tamen seorsùs extat ad morem unius, Et, mira, certo stringitur fpatio loci; Seu sempiternus ille siderum comes Cæli pererrat ordines decemplicis,

Citi

I

15

4 P

« السابقةمتابعة »