صور الصفحة
PDF
النشر الإلكتروني

COMPENDIOUS VIEW

OF

UNIVERSAL HISTORY,

FROM THE YEAR 1753 TO THE TREATY OF AMIENS IN 1802.

WITH NOTES,

TO VERIFY OR ELUCIDATE THE PASSAGES TO WHICH THEY REFER.

BY

CHARLES MAYO, L.L.B.

RECTOR OF BECHING STOKE AND HUISH, IN THE COUNTY OF WILTS.

Hoc illud est præcipuè in cognitione Rerum salubre ac frugiferum, omnis te Exempli

Documenta in illustri posita Monumento intueri: inde tibi tuæque Reipublicæ quod
imitere, capias: inde fædum Inceptu, fædum Exitu, quod vites.

T. Livii Prafurio.

[blocks in formation]

FOR G. AND J. ROBINSON, PATERNOSTER-ROW; AND J. FAULDER, NEW BOND-STREET, LONDOX.

1804.

« السابقةمتابعة »