صور الصفحة
PDF
النشر الإلكتروني
[graphic]
[ocr errors]
[ocr errors]
[ocr errors]

.

my mother is much better this Summer Than A Enight to be not harrny feen mrs Knight ah

hat I am sick every other day as usual, this day for one : bes mily & always,

your moul afechinate
& most humble Jevant A

[ocr errors]

& mons hemb

van Published as itie llet derests from the weigmul. Jany 1806

[blocks in formation]

Satyra quidem tota nostra est : in qua primus insignem laudem adeptus est
Lucilius; qui quosdam ita deditos sibi adhuc habet amatores, ut eum, non
cjusdem modo operis autoribus, sed omnibus poetis, præferre non dubitent.

QUINTILIAN.

LONDON:
Printed by Thomas Maiden, Sherbourn-Lane, Lombard-Street,
FOR W J. AND J. RICHARDSON; OTRIDGE AND SON; J. WALKER;
CUTHELL AND MARTIN; R. FAULDER; R. LEA; OGILVY AND SON;
J. NUNN; E, JEFFERY; LACKINGTON, ALLEN, AND CO. LONGMAN,
HURST, REES, AND ORME; CADELL AND DAVIES; J. AND A. ARCH;

J. ASPERNE; AND VERNOR, HOOD, AND SHARPE.

1806.

TUN

I carnet mil to uturn you my best thanks for gaur vem Mining, fornent, from the funzat fshich

Ihau vunud quat flapuu ay wall us niftakin. One ought furkaps W regut not so calustli a paraf initijm was not smer om ueniated Ø the world; het, i antir lazdt, Sempfo I salt anpider the publication Af it at the puzet moment az a fetuste aritumstanu, for the utirisk f taste and good letters.I am inhou that your bod may from a timely antidote Bettet poison, (uwah wah pojm, and vomited Afharte well,

the age hat with thich we han ben lately refled Undir tt. Heller of your authority, ou may perhaps center | woww on gencin , tar Datory is ad confined Drinneng couplets, and that is greutat power as net displayed in pelloguy and spilguy.

Fam, Vis, writt real mopul, Delbeck Shut . Um mot dedicat 22 Jan 1702.

kumtte Juwint ,

[ocr errors]
« السابقةمتابعة »