صور الصفحة
PDF
النشر الإلكتروني

plishment can alone put a stop to the haughty blas、 phemies of the Gentiles. But, the hour has come; Juda and the Gentiles are to be kept no longer in suspense; Jehovah is about to fulfil his word.

[merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][ocr errors][ocr errors][ocr errors][merged small][merged small][ocr errors][merged small][merged small]

Thou rulest the power of the sea and appeasest the motion of the waves thereof.

Thou hast humbled the proud one, as one that is slain: with the arm of thy strength, thou hast scattered thy enemies.

Thine are the heavens, and thine is the earth; the world and the fulness thereof thou hast founded: the north and the sea thou hast created.

Thabor and Hermon shall rejoice in thy name: thy arm is with might.

Let thy hand be strengthened, and thy right hand exalted: justice and judgment are the preparation of thy Throne.

Mercy and truth shall go before thy face: blessed is the people that knoweth jubila

tion.

They shall walk, O Lord, in the light of thy countenance, and in thy name they shall rejoice all the day: and in thy justice, they shall be exalted.

For thou art the glory of their strength and in thy good pleasure shall our horn be exalted.

For our protection is of the Lord: and of our King, the Holy One of Israel.

Then thou spokest in a vision to thy Saints, and saidst: "I have laid help upon one that is mighty, and have "exalted one chosen out of my "people.

[ocr errors]

66

[blocks in formation]

"I have found David my * servant with my holy oil I "have anointed him.

"For my hand shall help

eum.

Manus enim mea auxilia

[blocks in formation]

Et ego primogenitum ponam illum: excelsum præ regibus terræ.

In æternum servabo illi misericordiam meam : *et testamentum meum fidele ipsi.

Et ponam in sæculum sæculi semen ejus: * et thronum ejus sicut dies cœli.

Si autem dereliquerint filii ejus legem meam: et in judiciis meis non ambulaverint.

Si justitias meas profanaverint: * et mandata mea non custodierint.

Visitabo in virga iniqui. tates eorum: * et in verberibus peccata eorum.

*

Misericordiam autem meam non dispergam ab eo: neque nocebo in veritate

mea.

Neque profanabo testa

[merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][ocr errors][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small]

"He shall cry out to me : "Thou art my Father, my God, "and support of my salva"tion.

66

66

66

And I will make him my 'First-Born, high above the Kings of the earth.

"I will keep my mercy for "him for ever: and my covenant faithful to him.

66

66

"And I will make his seed to endure for evermore: and "his Throne as the days of "heaven.

"And if his children forsake "my law, and walk not in my "judgments:

"If they profane my jus"tices, and keep not my com"mandments:

"I will visit their iniquities "with a rod: and their sins "with stripes.

"But my mercy I will not "take away from him: nor "will I suffer my truth to fail.

"Neither will I profane my

[merged small][ocr errors][merged small][merged small]

These are thy words, O Lord! but thou hast rejected and despised thou hast put off thy Christ.

Thou hast overthrown the covenant of thy servant: thou hast profaned his sanctuary on the earth.

Thou hast broken down all his hedges thou hast made his strength fear.

:

All that pass by the way have robbed him: he is become a reproach to his neighbours.

Thou hast set up the right hand of them that oppress him thou hast made all his enemies to rejoice.

Thou hast turned away the help of his sword: and hast not assisted him in battle.

Thou hast made his purification to cease: thou hast cast his Throne down to the ground.

Thou hast shortened the days of his time: thou hast covered him with confusion.

How long, O Lord, turnest thou away unto the end? shall thy anger burn like fire ?

Remember what my substance is for hast thou made all the children of men in vain?

Who is the man that shall live, and not see death? that

[blocks in formation]

Evertisti servi tui: * profanasti in terra sanctuarium ejus.

Destruxisti omnes sepes ejus posuisti firmamentum ejus formidinem.

:

*

Diripuerunt eum omnes transeuntes viam : factus est opprobrium vicinis suis.

Exaltasti dexteram deprimentium eum : * lætificasti omnes inimicos ejus.

Avertisti adjutorium gladii ejus et non es auxiliatus ei in bello.

Destruxisti eum ab emundatione: * et sedem ejus in terram collisisti.

Minorasti dies temporis ejus: * perfudisti eum confusione.

Usquequo Domine, avertis in finem: * exardescet sicut ignis ira tua?

Memorare quæ mea substantia: * numquid enim vane constituisti omnes filios hominum.

Quis est homo qui vivet, et non videbit mortem:

eruet animam suam de manu inferi?

Ubi sunt misericordiæ tuæ antiquæ Domine:* sicut jurasti David in veritate tua?

Memor esto Domine opprobrii servorum tuorum: (quod continui in sinu meo) multarum gentium.

Quod exprobraverunt inimici tui Domine: * quod exprobraverunt commutationem Christi tui.

Benedictus Dominus in æternum : fiat, fiat.

ANT. Ipse invocabit me, alleluia: Pater meus es tu, alleluia.

shall deliver his soul from the hand of hell?

Where, O Lord, are thy ancient mercies, according to what thou didst swear to David, in thy truth?

Be mindful, O Lord, of the reproach of thy servants, (which I have held in my bosom,) of many nations:

Wherewith thy enemies have reproached, O Lord: wherewith they have reproached the change of thy Christ.

But, blessed be the Lord for evermore! this Christ is coming to us, and this very night! so be it-so be it!

ANT. He shall cry out to me, alleluia: "thou art my "Father" alleluia.

The eighth Psalm is one of delighted joy at the coming of our Infant Jesus, our Saviour. It calls on all nations to adore him, and on all nature to do him homage. This Messias is come to reign over us: he is come to correct, that is, to uphold the whole of creation, which was fallen:-a New Canticle, then, dear Christians!

[blocks in formation]
« السابقةمتابعة »