صور الصفحة
PDF
النشر الإلكتروني
[blocks in formation]

Quee

Queen of the Most Holy Rosary. Lamb of God, who takest away the sins of the world, spare us, O Lord. O Lamb of God, who takest away the sins of the world, graciously hear us, O Lord. O Lamb of God, who takest away the sins of the world, have mercy on us. Christ, hear us. Christ, graciously hear us.

. Pray for us, O holy Mother of God.

R7. That we may be made worthy of the promises of Christ.

LET US PRAY.

Grant, O Lord, we beseech thee, that we thy servants

Sedes sapientiæ,
Causa nostræ lætitiæ,
Vas spirituale,
Vas honorabile,

Vas insigne devotionis,
Rosa mystica,

Turris Davidica,

Turris eburnea,

Domus aurea,

Fœderis arca,

Janua cœli,

Stella matutina,
Salus infirmorum,
Refugium peccatorum,
Consolatrix afflictorum,
Auxilium Christianorum,

Regina Angelorum,

Regina Patriarcharum,

Regina Prophetarum,

Regina Apostolorum,
Regina Martyrum,
Regina Confessorum,
Regina Virginum,
Regina Sanctorum omnium,
Regina sine labe concepta,

Regina Sacratissimi Rosarii.
Agnus Dei, qui tollis pec-

cata mundi, parce nobis, Domine.

Agnus Dei, qui tollis peccata mundi, exaudi nos, Domine.

Agnus Dei, qui tollis peccata mundi, miserere nobis.

Christe, audi nos.
Christe, exaudi nos.

. Ora pro nobis, sancta Dei Genitrix.

R. Ut digui efficiamur promissionibus Christi.

OREMUS.

Concede nos famulos tuos, quæsumus, Domine Deus,

perpetua mentis et corporis sanitate gaudere: et gloriosa beatæ Mariæ semper Virginis intercessione, a præsenti liberari tristitia, et æterna perfrui lætitia. Per Christum Dominum nostrum. Amen.

may enjoy constant health of body and mind, and by the glorious intercession of Blessed Mary, ever a Virgin, be delivered from all present affliction, and come to that joy which is eternal. Through Christ our Lord. Amen.

Here invoke the Holy Angels, whose protection is, indeed, always so much needed by us, but never so much as during the hours of night. Say with the Church:

Sancti Angeli, custodes nostri, defendite nos in prælio, ut non pereamus in tremendo judicio.

. Angelis suis Deus mandavit de te.

R7. Ut custodiant te in omnibus viis tuis.

OREMUS.

Deus, qui ineffabili providentia sanctos Angelos tuos ad nostram custo liam mittere dignaris: largire supplicibus tuis, et eorum semper protectione defendi, et æterna societate gaudere. Per Christum Dominum nostrum. Amen.

Holy Angels, our loving Guardians, defend us in the hour of battle, that we may not be lost at the dreadful judgment.

. God hath given his Angels charge of thee.

R. That they may guard thee in all thy ways.

LET US PRAY.

O God, who in thy wonderful providence hast been pleased to appoint thy holy Angels for our guardians; merciful hear our prayers, and grant we may rest secure under their protection, and enjoy their fellowship in heaven for ever. Through Christ our Lord. Amen.

Then beg the assistance of the Saints by the following antiphon and prayer of the Church:

ANT. Sancti Dei omnes, intercedere dignemini pro nostra omniumque salute.

. Lætamini in Domino

et exsultate, justi.

ANT. All ye Saints of God, vouchsafe to intercede for us and for all men, that we may be saved.

V. Rejoice in the Lord, ye just, and be glad.

[blocks in formation]

Protect, O Lord, thy people; and because we have confidence in the intercession of blessed Peter and Paul and thy other Apostles, ever defend and preserve us.

May all thy Saints ever help us, we beseech thee, O Lord! and grant, that, whilst we honour their merits, we may experience their intercession. Grant thy holy peace unto these our days, and drive all iniquity from thy Church. Direct and prosper unto salvation every step, and action, and desire, of us and of all thy servants. Repay our benefactors with everlasting blessings; and grant eternal rest to all the faithful departed. Through Christ our Lord. Amen.

R7. Et gloriamini omnes recti corde.

OREMUS.

Protege, Domine, populum tuum, et Apostolorum tuorum Petri et Pauli et aliorum Apostolorum patrocinio confidentem, perpetua defensione conserva.

eorum

Omnes Sancti tui, quæsumus, Domine, nos ubique adjuvent: ut dum merita recolimus, patrocinia sentiamus et pacem tuam nostris concede temporibus, et ab Ecclesia tua cunctam repelle nequitiam : iter, actus, et voluntates nostras, et omnium famulorum tuorum, in salutis tuæ prosperitate dispone : benefactoribus nostris sempiterna bona retribue : et omnibus fidelibus defunctis requiem æternam_concede. Per Christum Dominum nostrum. Amen.

And here you may add a special mention of the Saints to whom you bear a particular devotion, either as your patrons or otherwise; as also of those whose feast is kept in the Church that day, or at least who have been commemorated in the Divine Office.

This done, remember the necessities of the Church Suffering, and beg of God that he will give to the souls in Purgatory a place of refreshment, light, and peace. For this intention recite the usual prayers.

PSALM 129.

From the depths I have cried to thee, O Lord; Lord, hear my voice.

De profundis clamavi ad te, Domine: Domine, exaudi

vocem meam.

Fiant aures tuæ intendentes in vocem deprecationis

meæ.

Si iniquitates observaveris, Domine Domine, quis sustinebit?

Quia apud te propitiatio est et propter legem tuam sustinui te, Domine.

Sustinuit anima mea in verbo ejus speravit anima mea in Domino.

A custodia matutina usque ad noctem speret Israel in Domino.

Quia apud Dominum misericordia: et copiosa apud eum redemptio.

Et ipse redimet Israel; ex omnibus iniquitatibus ejus. Requiem æternam dona eis, Domine.

[blocks in formation]

Let thine ears be attentive to the voice of my supplication.

If thou wilt observe iniquities, O Lord, Lord, who shall endure it?

For with thee there is merciful forgiveness; and by reason of thy law I have waited for thee, O Lord.

My soul hath relied on his word; my soul hath hoped in the Lord.

From the morning watch even until night, let Israel hope in the Lord.

Because with the Lord there is mercy, and with him plentiful redemption.

And he shall redeem Israel from all his iniquities.

Eternal rest give to them, O Lord.

And let perpetual light shine upon them.

. From the gate of hell. Ry. Deliver their souls, O Lord.

. May they rest in peace. R7. Amen.

. O Lord, hear my prayer.

Ry. And let my cry come unto thee.

LET US PRAY.

O God, the Creator and Redeemer of all the faithful, give to the souls of thy servants departed the remission of their sins: that through the help of pious supplications, they may obtain the pardon they have always desired. Who livest and reignest for ever and ever. Amen.

Here make a special memento of such of the Faithful departed as have a particular claim upon your charity; after which, ask of God to give you his assistance, whereby you may pass the night free from danger. Say then, still keeping to the words of the Church:

[blocks in formation]
« السابقةمتابعة »