صور الصفحة
PDF
النشر الإلكتروني

SHING

B1

ARE OM

Ubi animus requievit, et mihi reliquam ætatem a republica procul habendam decrevi; non fuit consilium socordia atque desidia bonum otium conterere.

SALLUST.

"НОМ

LONDON :
Printed by A. & R. Spottiswoode,

New-Street-Square.

THE

FAMILY SHAKSPEARE,

In Ten wolumes ;

IN WHICH

NOTHING IS ADDED TO THE ORIGINAL TEXT ;

BUT THOSE WORDS AND EXPRESSIONS

ARE OMITTED WHICH CANNOT WITH PROPRIETY

BE READ ALOUD IN A FAMILY.

exemit labem, purumque reliquit
Æthereum sensum, atque aurai simplicis ignem.

VIRGIL

[merged small][ocr errors][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small]

PRINTED FOR
LONGMAN, HURST, REES, ORME, BROWN, AND GREEN,

PATERNOSTER-ROW.

C

[ocr errors][merged small][merged small]

TIMON OF ATHENS.

VOL. VIIJ.

B

PERSONS REPRESENTED.

[ocr errors][merged small]

Timon, a noble Athenian.
LUCIUS,
LUCULLUS, lords, and flatterers of Timon.
SEMPRONIUS,
Ventidius, one of Timon's false friends.
APEMANTUS, a churlish philosopher.
Alcibiades, an Athenian general.
Flavius, steward to Timon.
FLAMINIUS,
LUCILIUS, Timon's servants.
Servilius,
CAPAIS,
PhiloTUS,
Titus,

servants to Timon's creditors.
Lucius,
HORTENSIUS,
Two Servants of Varro, and the Servant of Isidore ;

two of Timon's creditors.
Cupid and Maskers. Three Strangers.
Poet, Painter, Jeweller, and Merchant.
An old ATHENIAN. A Page. A Fool.

[ocr errors]

Other Lords, Senators, Officers, Soldiers, Thieves,

and Attendants.

[merged small][ocr errors][ocr errors]
« السابقةمتابعة »