صور الصفحة
PDF
النشر الإلكتروني

BLANCHE.

Den känner jag icke!

BRIGITTA.

Då skall Du få lära känna den!

AKT IV.

Torget från 1:a akten. Midt på platsen en galge med en

hängd, hvars hufvud är doldt under en kapuschong. Till venster i förgrunden Rakstugan från första akten. Längre bort en liten kyrkport. Till höger i förgrunden krogen Blådufvan med bord och bänkar utanför. Längre bort på samma sida Bryggarskråets hus, rikt dekoreradt med fanor och brokiga dukar; utanför en estrad för Hofvet, samt derunder bord och bänkar.

Fonden utgöres af baksidan af ett kloster med små rundbågsgluggar i en rad; högt tak med en liten takryttare, i hvilken en böneklocka är upphängd.

BARBERARN

står utanför butiken och drar en rakknif på ett läder,
i hvilket han biter.

BÖDELN

står bredvid; rödklädd med en hatt djupt neddragen så att ansiktet icke synes; ser alltjämt ner i marken.

[blocks in formation]

BARBERARN.

Fint folk, snygga kläder. Det är ju mästerman som får kvarlåtenskapen? Hela rikets arfvinge, universalarfvinge, kunde man säga!

BÖDELN

vresigt.

Om det nu så är att jag får paltorna efter de felaktiga, så inte behöver en tala om det! Barberaren får ju behålla hår och naglar, när han skär och klipper, och när han snäppar eller sprutar, så må han taga bloden och det andra som sportler. Icke sant?

BARBERARN.

>> Felaktig», det är ett vackert uttryck och röjer både menniskokännedom och öfverseende. Hvad har den där

pekar uppåt galgen

gjort för felsteg utom det sista han tog fel på stegen när han klef ut i rymden!

BÖDELN.

Jag ska säga Barberarn att jag icke skämtar med den gudomliga rättvisan hvars ovärdige tjenare jag är, och hvad den där angår, så ska han just tas ner i afton, innan festen begynner

BARBERARN.

För att icke störa med sin höga närvaro? Hör nu, här hålles fester hvarje dag, Venetianska fester,

« السابقةمتابعة »