صور الصفحة
PDF
النشر الإلكتروني

fully hear and accept the prayers of Thy Church. Of Thine infinite mercy be pleased to grant us pardon of all our sins, soundness of mind, health of body, and all the necessaries of life: grant also peace in our days, freedom from tempests, and fruitful seasons. Grant also to our prayers the unity of the Catholic Faith, the extirpation of heresies, the destruction of wicked counsels, the increase of true religion, fervor of love and piety, sincere devotion, patience and long-suffering in affliction, and joy in hope. Finally, grant us all things needful for the welfare of our souls and bodies, but, above all, whatever may promote the increase of Thy glory. Through Jesus Christ, our Lord. Amen.

AN ACT OF REPARATION FOR

BLASPHEMY.()

BLESSED be God.

Blessed be His holy name.

Blessed be Jesus Christ, true God and true man.

Blessed be the name of Jesus.

Blessed be Jesus in the most holy Sacrament of the Altar.

Blessed be the great Mother of God, Mary most holy.

Blessed be her holy and Immaculate Conception.
Blessed be the name of Mary, Virgin and Mother.
Blessed be God in His Angels and in His Saints.

AT MASS.

The Priest begins, and the Server, kneeling at his left hand, answers him as follows:

NTROIBO ad altare Dei.

S. Ad Deum, qui lætificat juventutem meam.

P. Judica me, Deus, et discerne causam meam de gente non sancta ab homine iniquo et doloso erue me.

S. Quia tu es, Deus, fortitudo mea: quare me repulisti, et quare tristis incedo, dum affligit me inimicus?

P. Emitte lucem tuam, et veritatem tuam : ipsa me deduxerunt et adduxerunt in montem sanctum tuum et in tabernacula tua. S. Et introibo ad altare Dei: ad Deum, qui lætificat juventutem

meam.

P. Confitebor tibi in cithara, Deus, Deus meus. Quare tristis es, anima mea, et quare conturbas me?

S. Spera in Deo, quoniam adhuc confitebor illi; salutare vultus mei, et Deus meus.

P. Gloria Patri, et Filio, et Spiritui Sancto.

S. Sicut erat in principio, et nunc, et semper, et in sæcula sæculorum. Amen.

P. Introibo ad altare Dei.

S. Ad Deum, qui lætificat juventutem meam.
P. Adjutorium nostrum in nomine Domini.

S. Qui fecit cælum et terram.

P. Confiteor Deo, etc.

S. Misereatur tui omnipotens Deus, et dimissis peccatis tuis, per

ducat te ad vitam æternam.

P. Amen.

S. Confiteor Deo omnipotenti, beatæ Mariæ semper Virgini, beato Michaeli Archangelo, beato Joanni Baptistæ, sanctis Apostolis Petro et Paulo, omnibus Sanctis, et tibi, Pater, quia peccavi nimis, cogitatione, verbo, et opere. [Strike your breast thrice, and say] Mea culpa, mea culpa, mea maxima culpa. leo precor beatam Mariam semper Virginem, beatum Michaelem Archangelum, beatum Joannem Baptistam, sanctos Apostolos Petrum et Paulum, omnes Sanctos, et te, Pater, orare pro me ad Dominum Deum nostrum. P. Misereatur vestri, etc. S. Amen.

P. Indulgentiam, absolutionem, etc.

S. Amen.

[At a Bishop's Mass, here give him the maniple.] P. Deus, tu conversus vivificabis nos.

S. Et plebs tua lætabitur in te.

P. Ostende nobis, Domine, misericordiam tuam.

S. Et salutare tuum da nobis.

P. Domine, exaudi orationem meam.

S. Et clamor meus ad te veniat.

P. Dominus vobiscum. S. Et cum spiritu tuo.

When the Priest goes from the book to the middle of the Altar: P. Kyrie eleison. S. Kyrie eleison.

P. Kyrie eleison. S. Christe eleison.

P. Christe eleison. S. Christe eleison.

P. Kyrie eleison. S. Kyrie eleison.

P. Kyrie eleison.

P. Dominus vobiscum. S. Et cum spiritu tuo.

[At a Bishop's Mass :
。.]

B. Pax vobis. S. Et cum spiritu tuo.

When the Priest says, Flectamus genua, as is the case a few times in the year, answer, Levate.

P. Per omnia sæcula sæculorum. S. Amen.

At the end of the Epistle say, Deo gratias; then remove the book to the other side of the Altar, and always kneel or stand on the side opposite to that on which the book has been placed.

P. Dominus vobiscum. S. Et cum spiritu tuo.

P. Sequentia sancti evangelii secundum N.

Making the sign of the Cross on your forehead, mouth, and breast,

[merged small][ocr errors][merged small]

Stand during the Gospel, and at the end say:

S. Laus tibi, Christe.

P. Dominus vobiscum. S. Et cum spiritu tuo.

Here give the wine and water, and prepare the basin, water, and towel for the Priest. When the Priest has washed his fingers, kneel in your former place, and answer:

P. Orate fratres, etc.

S. Suscipiat Dominus sacrificium de manibus tuis ad laudem et gloriam nominis sui, ad utilitatem quoque nostram, totiusque Ecclesiæ suæ sanctæ.

P. Per omnia sæcula sæculorum. S. Amen.

P. Dominus vobiscum. S. Et cum spiritu tuo.

P. Sursum corda. S. Habemus ad Dominum.

P. Gratias agamus Domino Deo nostro. S. Dignum et justum est. At Sanctus, Sanctus, Sanctus ring the bell.

When you see the Priest spread his hands over the chalice, give warning, by the bell, of the Consecration which is about to be made. Then holding up the vestment with your left hand, and having the bell in your right, ring during the elevation of the host and of the chalice. As often as you pass by the Blessed Sacrament make a genuflection.

P. Per omnia sæcula sæculorum. S. Amen.
P. Et ne nos inducas in tentationem.

S. Sed libera nos a malo.

P. Per omnia sæcula sæculorum. S. Amen P. Pax Domini sit semper vobiscum. S. Et cum spiritu tuo. When the Priest says Domine, non sum dignus, ring the bell; and after his Communion, if there are communicants, prepare the cloth and say the Confiteor. After they have received, serve the Priest with wine and water, for the ablutions. Then remove the book to the other side of the Altar, take away the cloth from the communicants, and return to your place.

P. Dominus vobiscum. S. Et cum spiritu tuo.
P. Per omnia sæcula sæculorum. S. Amen.

P. Dominus vobiscum. S. Et cum spiritu tuo.

P. Ite; missa est : or, Benedicamus Domino, S. Deo gratias. In Masses for the dead:

P. Requiescant in pace. S. Amen.

[ocr errors][merged small]

B. Adjutorium nostrum in nomine Domini.

S. Qui fecit cælum et terram.

B. Sit nomen Domini benedictum.

S. Ex hoc nunc et usque in sæculum.

Benedicat vos omnipotens Deus, Pateret Filius et Spiritus Sanctus. S. Amen.]

Remove the book to the Gospel side, if it be left open,

kneel as you

pass, to receive the Priest's blessing, answering Amen.

P. Dominus vobiscum. S. Et cum spiritu tuo.
P. Initium (or, Sequentia) sancti evangelii, etc.

S. Gloria tibi, Domine.

At the end say, Deo gratias.

On Sundays, and whenever need arises, the salt and clean water being prepared, in the Church or in the Sacristy, the Priest, vested in surplice and violet stole, first says.

UR help is in the name of the Lord.
R. Who hath made heaven and earth.

THE EXORCISM OF THE SALT.

EXORCISE thee, O creature of salt, by the living God, by the true God, by the holy God, † by the God who commanded thee to be cast into the water by Eliseus the Prophet, that the barrenness of the same might be healed; that thou become salt for the preservation of them that believe, and be to all who take thee salvation of soul and body; and from the place wherein thou shalt be sprinkled let every delusion and wickedness of the devil, and all unclean spirits, fly and depart when adjured by Him who shall come to judge the living and the dead, and the world by fire.

R. Amen.

[ocr errors]

Let us pray.

E humbly implore Thy boundless clemency, Almighty and Everlasting God, that of Thy bounty Thou wouldst deign to bless and sanctify this creature of salt, which Thou hast given for the use of mankind; let it be unto all who take it health of mind and body; that whatsoever shall be touched or sprinkled with it be freed from all man

« السابقةمتابعة »