صور الصفحة
PDF
النشر الإلكتروني

N principio erat Ver

TN

N the beginning was the Word, and the Word was with God, and the Word was God. This was

bum, et Verbum erat apud Deum; et Deus erat Verbum hoc erat in principio apud Deum. Omnia in the beginning with God. per ipsum facta sunt, et sine ipso factum est nihil quod factum est: in ipso vita erat, et vita erat lux hominum; et lux in tenebris lucet, et tenebræ eam non comprehenderunt.

All things were made through Him, and without Him was made nothing that was made: in Him was life, and the life was the light of men and the light shineth in darkness, and the darkness did not comprehend it.

There was a man sent from God, whose name was John. This one came for

Fuit homo missus a Deo, cui nomen erat Joannes. Hic venit in testimonium, ut testimonium perhiberet a witness, to testify conde lumine, ut omnes cre- cerning the light, that all derent per illum. Non might believe through erat ille lux: sed ut testimonium perhiberet de lumine. Erat lux vera quæ illuminat omnem hominem venientem in hunc mundum.

him. He was not the light, but he was to testify concerning the light. The true Light, which enlighteneth every man, cometh into this world.

He was in the world, and the world was made through Him, and the world knew Him not. He came to His own possessions, and His own people

In mundo erat, et mundus per ipsum factus est, et mundus eum non cognovit. In propria venit, et sui eum non receperunt. Quotquot autem receperunt eum, dedit eis potes- received Him not. But to

tatem filios Dei fieri: his as many as received Him

He gave power to become children of God, to those who believe in His name, who are born not of blood, nor of the will of the flesh, nor of the will of man,

but

qui credunt in nomine ejus, qui non ex sanguinibus, neque ex voluntate carnis, neque ex voluntate viri, sed ex Deo nati sunt. ET VERBUM CARO FACTUM EST [Hic genuflectitur], of God. et habitavit in nobis; et vidimus gloriam ejus, gloriam quasi Unigeniti a Patre, plenum gratiæ et glory, the glory as of the

veritatis.

M. Deo gratias.

WAS MADE FLESH [Here
AND THE WORD
all kneel], and
among us; and we saw His

dwelt

Only-begotten of the Father, full of grace and truth. R. Thanks be to God.

When a feast falls on a Sunday, or other day which has a proper Gospel of its own, the Gospel of the day is read instead of the Gos

pel of St. John.

[graphic][subsumed]

SPECIAL PRAYERS

The Te Deum laudamus.

[blocks in formation]

WE praise Thee, O

God: we acknowledge Thee to be the Lord.

All the earth doth worship Thee the Father everlasting.

To Thee all Angels; to Thee the Heavens and all the Powers therein :

To Thee the Cherubim and Seraphim: cry with unceasing voice :

Holy, Holy, Holy: Lord God of Hosts.

The heavens and the earth are full of the majesty of Thy glory.

Thee the glorious choir: of the Apostles,

Thee the admirable company of the Prophets,

Thee the white-robed army of Martyrs: praise.

Thee the Holy Church throughout all the world: doth acknowledge.

.

The Father: of infinite Majesty.

Venerandum tuum ve

rum

*

* et unicum Filium. Sanctum quoque Paraclitum Spiritum. Tu Rex gloriæ, * Chris

te.

Tu Patris * sempiternus es Filius.

Tu ad liberandum suscepturus hominem, * non horruisti Virginis uterum.

Thine adorable, true; and only Son.

Tu devicto mortis acu

Also the Holy Ghost: the Paraclete.

Thou art the King of Glory: O Christ.

Thou art the everlasting Son of the Father.

Thee to deliver man : didst Thou having taken upon not abhor the Virgin's womb.

Thou having overcome

leo, * aperuisti credenti- the sting of death: didst

bus regna cœlorum.

[blocks in formation]

Te ergo quæsumus,

tuis famulis subveni,

*

open to believers the kingdom of heaven.

Thou sittest at the right hand of God: in the glory of the Father.

We believe that Thou come : to be our

shalt

Judge.

We beseech Thee, therefore, help Thy servants;

quos pretioso sanguine re- whom Thou hast redeem

demisti.

Eterna fac cum Sanc

ed with Thy precious Blood.

Make them to be num

tis tuis,* in gloria nume- bered with Thy Saints: in

rari.

Salvum fac populum tu

glory everlasting.

O Lord, save Thy peo

† During this petition it is usual to kneel.

um, Domine, * et benedic ple: and bless Thine inhæreditati tuæ.

Et rege eos, et extolle illos, * usque in æternum. Per singulos dies * benedicimus te.

Et laudamus nomen tuum in sæculum, * et in sæculum sæculi.

Dignare, Domine, die isto, * sine peccato nos custodire.

ne,

Miserere nostri, Domi* miserere nostri. Fiat misericordia tua, Domine, super nos: * quemadmodum speravimus in te.

In te, Domine, spera

heritance.

Govern them and lift them up for ever.

Day by day we bless

Thee.

:

And we praise Thy name for ever: and world without end.

Vouchsafe, O Lord, this day to keep us without

sin.

Have mercy on us, O Lord have mercy on us.

Let Thy mercy, O Lord, be upon us: as we have hoped in Thee.

O Lord, in Thee have I

vi : * non confundar in hoped let me never be

æternum.

confounded.

On occasions of solemn public Thanksgiving the following prayers are added:

[blocks in formation]

et Filium, cum Sancto ther and the Son, with the

Spiritu.

Holy Ghost.

« السابقةمتابعة »