صور الصفحة
PDF
النشر الإلكتروني

Ecce! coeli lapsus arcu
Atque spissa nube tectus
Rector ipse siderum:

Contra saevos mentis hostes
Proeliantem me tuetur,

Bella pro me suscipit.

Franget arcus et sagittas,
Ignibusque sempiternis
Arma tradet hostium:
Ergo stabo sine metu,
Generose superabo

Hostium saevitiam.

Behold! majestic on the arch
Of heaven His footsteps fly,
Who robed in densely rolling cloud
Doth rule the stars on high:
Me, fighting 'gainst my cruel foes
He seeth from afar,

And hasting, on my soul's behalf,
Himself takes up the war.

He breaks in sunder with His arm The arrows and the bows,

And casts into eternal fire

The weapons of my foes.

And therefore shall I fearless stand
And valiant warfare wage,
And overcome by His great might

My fiercest foemen's rage.

THOMAS A CELANO

Little is known of the life of Thomas of Celano, his birth and death. But it is enough to know that he is the author of the "Dies Irae," the greatest Christian hymn, with the possible exception of the "Te Deum Laudamus." A thirteenth century monk of the order of St. Francis of Assisi, he wrote a biography of that saint, and brought to the work the qualifications both of intimate friendship and close sympathy. There are a few other poetical works ascribed to him, but with little internal evidence to sustain the claim. There have been as many as one hundred and fifty English versions or translations of the "Dies Irae " and more than one hundred in German.

Two considerations alone permit one more translation to be offered here; that arising from the desire for completeness, and that of nearer approach to literalness than many other translators have attempted.

THOMAS A CELANO

DIES IRAE

Dies irae, dies illa
Solvet saeclum in favilla,
Teste David cum Sybilla.

Quantus tremor est futurus,
Quando iudex est venturus,
Cuncta stricte discussurus!

Tuba, mirum spargens sonum

Per sepulcra regionum,

Coget omnes ante thronum.

Mors stupebit, et natura,
Quum resurget creatura,
Iudicanti responsura.

Liber scriptus proferetur,
In quo totum continetur,
Unde mundus iudicetur.

« السابقةمتابعة »