صور الصفحة
PDF
النشر الإلكتروني

Page 77, line 2. In villa de Main.—“Robert Gernon of Mayn, in Louth, one of the English Marchers, was bound in his recognizance in the sum of £40, not to take coyn or livery, in the 16th of Hen. VIII., 1524.State Papers, vol. ii. p. 109, part iii.

Page 77, line 1o. Iggelbrith.-Ingelbric appears as the name of a witness to a charter witnessed also by Gilbert de Lynet and printed ante, p. 120, from Alan's Registry, College copy,

p. 10.

Page 77,

line

14. Ricardus Corner. Richard de la Corner was Bishop of Meath from 1230 to 1250.

Page 78. LXXXIX.— This relaxation by Archbishop Talbot was written on the first blank leaf of the Registry.

[blocks in formation]

.

[ocr errors]

A Babbe, Willelmus de

[ocr errors]

ib.

.

Page. Arderne, Petrus de,

65 Ardinc, Johannes de,

59 Armigerus, Thomas,

46 Arrocensium fratrum (Aroasensium) 4 Asscheborne, Asshebourne, Elyas de, 32, 33 Philippus,

33 Robertus,

40, 41 Asseborne, Asshebourne, Rogerus de, 25,

27, 37, 44 Astetoun, Robertus de,

96 Athy, Willelmus filius Willelmi de, 49 Auceps, Hugo,

77 Avenal, Andreas,

85

.

Page.
A.
Bbate, Nicholaus,

60 Abbe, Willelmus de,

65 Abbod de Lodene,

26 Abbot, Bertrandus,

60 Johannes, Nicholaus,

63 Ablyne, Johannes,

81 Abraam, Habraham, Petrus, 25, 26, 27, 47 Agnes, uxor Ricardi pistoris,

39 Albertus, S. R. E. Cardinalis,

6 Albus, Willelmus,

68 Ricardus,

73 Alesley, Adam,

37 Alexander anachorita Sancti Clementis, 49 sellator,

54 Alleyn, Johannes,

83 Ancum(?), Ricardus,

34 Andinodernes, W. .

67 Andreas, tinctor, Prepositus de Wykynglo,

73 Anglicus, Ricardus,

16, 23, 71 Willelmus,

71, 74 Appilby, Appelby, Galfridus de, . 74, 76 Aralt filius Coriaill, .

51 Archere, Galfridus le,

72 Arclo, Andreas de,

74

B.

.

Bacoun, Henricus de,

75 Bagod (Bagot), Robertus, Justiciarius de Banco,

60 Robertus,

68, 69, 85 Baldiswelle, Egidius de,

32 Baly, William and Isabell,

91, 92 Balygodman, Willelmus,

60 Balyheneny, Willelmus de,

24 Bank, de la. See Lamboc. Bartholomeus, Clericus,

62 Bartoun, Willelmus de,

85 Bas, Willelmus le,

47, 49

[ocr errors]
[ocr errors]

.

.

.

[ocr errors]

.

.

.

[ocr errors]

.

[ocr errors]

74

.

.

[ocr errors]

.

[ocr errors]

.

.

.

Page.

Page. Bathon et Wellen, Episcopus D. (R.?) 12,

C. 13, 14 Cadewely, Johannes,

44 Baunco, Randulphus, 48 Calan, Thomas, Parsona de,

16, 23 Bedeford, Nicholaus de, 31 Callan, David de (Kallan),

21, 22 Beggan, Johannes,

81
Johannes,

32 Bel, Philippus de 25, 27 Camera, Bartholomeus de,

28, 29 Bello campo, Thomas de, Comes Warr, 13

T. de,

46 Bellofago, Bellafago, Gilbertus de, 24, 71, Cantoun, Johannes,

45 Canuti, Ricardus filius Roberti,

49 Benedictus, Ca cus Sancti Patricii, . 56 Capella, Robertus de,

16 Clericus Camerario Regis, ib. Cestria, Herbertus de,

67 Berkeleye, Nicholaus de,

85
Willelmus de

26 Bermyngham, Walterus le,

18 Chadesworth, Thomas de, decanus Sti. Bermynghame, Johannes, . 89 Patricii,

85 Bernale (Barnewall), WIfranus, 60 Chamberleyn, Ricardus,

33 Berthelemeb, Willelmus, 62, 63 Champeneys, Johannes,

41 Blundus, Willelmus, 29 Chednor, John,

92 Bocdif, Willelmus, 32 Chipham, Johannes de,

17 Bois, Galfridus de, del,

76, 77 Claricia, filia Gilberti filii Griffini, 70 Bosard, W. 60 Clement, Ricardus, .

16 Bostard, Bossard, Bussard, Galfridus, Clonensis Episcopus, Johannes,

17 63, 66 Nicholaus,

ib. Ingernaldus, Angelar Clontarf, Fr. Herbert, Preceptor de, ib. dus, 63, 66 Cloyn, Ricardus, .

81 Willelmus, 59, 62, 63, 66 Clyfford, Thomas, Miles,

89 Boysher, Johannes Prepositus de Clo Cogan, Johannes de,

67 men,

81
Ricardus,

ib. Ricardus Rector de Culstuffe, ib. Col, Matilda,

47 Willelmus generosus, ib. Margeria,

ib. Brene, Galfridus, ib. Ricardus,

ib. Bret, Alicia uxor Remundi Lamboc, 55 Colet, Edwardus, Walterus de,

72
Willelmus,

25 Breth, Milo le,

16, 23
Colman, Rogerus,

43 Broun, Mauricius, 37 Conac, W. de,

67 Brun, Audoenus, 31 Connycke, Nicholaus,

81 Rogerus, ib. Cor, Hosbertus,

68 Simon, 67 Corner, Ricardus,

77 Thomas,

81
Thomas le,

24, 77 Brystoll (Bristoll), Will de, 21, 60 Cornubiensis, Willelmus,

17 Burel, Elias,

25, 27, 47, 48
· Wydo,

28, 40

62,

.

[ocr errors]
[ocr errors]

44

[ocr errors]
[blocks in formation]
[ocr errors]
[ocr errors]
[ocr errors]
[ocr errors]
[ocr errors]
[ocr errors]
[ocr errors]

Page. Dublin, Archiepiscopus Thomas,

90 Adam Loftus, .

94 Dublin, Archiadiaconus G. de Turvell, 34,

47, 77 G.

55, 56 H.

16 Haket de Ridelesford, 68 Hugo,

17 Dullard, Maganus,

76 Dunnolenensis (Dunolm), Episcopus A. 12,

13, 14 Duraham (Dureham), Philippus de, 45, 48 Elena uxor ejus,

45 Dyllon, Thomas,

37

.

[ocr errors]

.

Page. Cornubiensis, Elyas,

73 Rogerus,

86 Coventria (Conventria), Thomas de, 21, 22,

44 Cradoch,

75 Cravilla, Thomas de, Cancellarius St. Patricii,

47, 49 Crih, Johannes,

32 Cromhale, Thomas de, et Alicia uxor ejus,

96 Crompe, Galfridus,

37 Culache, Helias, Matilldis,

ib. Culkard, W. . .

67 Culoc (Coulock, Culak), Petrus de, 53, 58

59, 61, 71, 76 Cumin, Willelmus,

53 Cursun, Meylerus de,

47, 53 Curteis, Walterus le,

. 73

.

.

[ocr errors]

31

.

.

E.

.

[ocr errors]

.

D.

22

.

23

Edanus, Episcopus, Lug. (Lugwdensis), 11,

13, 14, 19, 20, 50 Edenigmus (Coemginus), Abbas de Glendalacha,

51 Edrich, Stephanus,

62, 63 Edwardus, Rex,

11, 12, 13, 14, 57 Elias, Medicus,

31 scissor,

26 Eliensis, Episcopus J.

12, 13, 14 Eneswel (Eneswell), Stephanus de, . 58, 59 Enna filius meus (Dermicii),

51 Esse, Johannes del,

74 Thomas del,

ib. Estham (Estam) Hugo de, 58, 59, 62, 68 Esthamur, Hugo de,

51 Ethmarchac, filius Coriaill,

ib. Everard, Willelmus,

72 Exonia, Henricus de,

48 Nicholaus de, Clericus,

71

[blocks in formation]

Daniel, Matheus filius,
Decer, Johannes le, .

21, 44 Robertus dictus le,

21 Dermicii, Johannes filius, Claricia, sponsa ejus,

23, 24 Johannes filius Johannis filii, 24 Dermotus, Dermot, Dermicius, Diarmi

micius, Rex Lagenie, 11, 13, 14, 19, 20, 50 Destr. R., Comes (De Strigul) Ricardus Comes,

11, 14, 19, 20 Deveros (Devereux), Johannes,

82 Dermond, Johannes,

68 Douce, Willelmus, Major, .

44 Dougan, Johannes,

94 Dubelday, Henricus,

27 Dublin, Archiepiscopus Laurencius, 11, 13,

14, 19, 20 Lucas,

16, 27 Ricardus,

78

[merged small][merged small][ocr errors][merged small][merged small][merged small][merged small][ocr errors][ocr errors]
[ocr errors]

.

.

J..

[ocr errors]

62

[ocr errors]
[ocr errors]

ib. 23

.

.

[ocr errors]
[ocr errors]

Page.

Page. Feld, Bertrandus de la, . . 58, 64 Foyll, Thomas,

62 Fernensis, Archidiaconus Laurencius 81 Matilda, uxor ejus,

ib. Episcopus, Adam,

15 Frenneys, Frenys, Frenes, Willelmus le, 58, Hugo, ib.

59, 61, 62, 63 16, 23 Fronces, Willelmus,

67 Johannes,

81 Fubley (Fublee, Fuble), Walterus de Willelmus,

86
(Rublei),

58, 62, 63, 66 Feypo. Vide Pheypo. Filius Alexandri Sampson,

73

G.
Bartholomei Johannes,

58
Matildis,

G. Magister, Cancellarius Sancti Patricii,

55 Willelmus,

60, 61

Archidiaconus Dublin, 55, 56 Agnes uxor ejus,

Gardiner, Ricardus de, Decanus, S. P. Dermicii, Johannes,

Dub..

17 Georgii, Mauricius, .

73 Walterus,

ib.

Geram (Gerram), Baldewynus, . 25, 26, 29
Gernet, James, filius Henrici, de,

70
Geroldi, Mauricius, 16, 17, 96
Juliana,

Glendalacha, Edenigmus, Abbas, de, 51 16

16 Glynd (Glendaloch), Archidiaconus W. Helie, Henricus,

75

Willelmus, 17 Helingeri, Gustancia filia Mathei, 21

27 Mauricius, filius Mauricii,

Glyndalacensis, Archidiaconus Hugo,
17
Grantcourt, Rogerus,

32
Ricardi, Johannes,
Graunceter, Rogerus,

37 Ris, Philippus, 67

45 Rolin (Roelin), Haketus,

Graunt, Willelmus le, 72

81
Grawnt, Willelmus,
Robertus,

67
Gregorius,

1 Stephani, Philippus,

48 Thome, Johannes,

Guinilda, vidua,

74, 75
16
Walteri. Vide Walteri.

H.
Willelmi, Alanus,

22, 62
David, Baro del Naas, . 24 Habraham (Abraam), Petrus, major,

47
Mauricius,
ib. Hakefote, Johannes, .

73 Fineglas (Fynglas), Ricardus de,

61, 66
Hals, Adam,

ib. Finogal, Radulphus de,

61
David le,

ib. Flammested (Flamsted), Willelmus de, 31, 48 Hankoke, Walter, Pryor of All Saints, 91 Fonte, Willelmus de, 71 Hareng, Johannes,

29 Forda, Radulfus de, 86 Harold, Johannes,

70 Forestarius, Adam, 72 Haverberg, Ricardus de,

17 Forlong, Johannes, 82 Haysbourne, Robertus,

42 Stephanus, 81 Henricus, Clericus,

48 Fowler, Walterus,

Rex,

11, 12, 14, 18

[ocr errors]

.

75

.

[ocr errors]

.

.

[ocr errors][ocr errors][merged small][ocr errors][merged small][merged small][merged small]
« السابقةمتابعة »