صور الصفحة
PDF
النشر الإلكتروني

Arcam captam dum rumor spargitur,
Heli cadens sacerdos moritur,

Cum captivum te plebs persequitur,
Obdurescit qui non compungitur.

Philistaeis ut trepidantibus
Samson vinctus catenis grandibus
Caecus lusit cunctis spectantibus,
Irridendus sic pates omnibus.

VI. Quod coram Caipha passus sit Dominus.

[ocr errors]

Hinc profundae noctis in tenebris
Lucem famae perosus celebris
Leo rugit surgens e latebris:
Corda perflat conventus funebris.

Agnum lupi circumdant rigidi,
Innocentem condemnant invidi,
Fontem spernunt coelestem aridi,
Panem vitae canesque rabidi.

Sordes mentis depella varias,
Manusque nostras serva innoxias,
Ut te duce noctis insidias
Declinemus et orci furias.

Kund wird der Arche dreuende Gefahr,
Der Hohepriester sinkt am Frohnaltar.
Dem Opfer lärmend folgt des Pöbels Schar:
Wen da nicht Reue faßt, verstockt sich gar.

In schwere Ketten schlugen, feiggesinnt,
Philister ihn, der Delila geminnt,

Dem Volk zum Spotte stand der Starke blind:
So spie Dich, Schöpfer, an Dein eigen Kind.

VI. Die Leiden Chrifti vor Caiphas.

Erzürnt, daß bald Dein Ruhm die Erde füllt, Wagt aus der Finsterniss, die ihn verhüllt, Sich jezt der Höllenleu hervor und brüllt, Daß Mörderlust das Blutgericht erfüllt.

Von giergen Wölfen steht das Lamm bedroht, Unschuld verdammen Neidische zum Tod, Verschmähn des Heiles Quell in Durstes Noth, Hungrige Hunde scheun das Himmelsbrot.

Du laß uns rein von Seelenschmug erstehn,
An unsern Händen sei kein Fleck zu sehn,
Daß wir durch Dich der List des Feinds entgehn,
Der Hölle Schrecken und der Seele Wehn.

VII. Pharisaei cum Pontifice consilium ineunt.

Quid, plebs caeca, Christus commeruit?

Cui molestus fuit aut nocuit?

Veritatem ipse vos docuit

Et defunctos vitae restituit.

Num sancta eius quae gessit opera,
Ut plectatur, creduntur scelera?
Sed suadente vos agit vipera
Livor, torquens iam olim viscera.

Obsecramus totis praecordiis,
Ne perversis ducti consiliis
Condemnemus iustum suppliciis,

Vel laedamus fratres iniuriis.

VIII. Iesus Pilato sistendus deducitur.

Dudum cultus honore regio,
Cui biceps canebat concio
Dicens: Hosanna David filio!
Iudicaris dignus exitio.

Mititatem cum illic nimiam,
Hic veram perfers patientiam,
Nos vincendi docens scientiam

Fortunamque blandam et contrariam.

[ocr errors][ocr errors]

VII. Die Pharisäer verschwören sich mit dem Hohenpriester.

Was that dir Christ, verblendet Volk, sag an? Wem hat Er Leid, wem jemals weh gethan? Die Wahrheit bracht er euch für dumpfen Wahn, Hieß Todte wandeln neue Lebensbahn.

Gilt Seiner Himmelswerke Heiligkeit

Für Missethat, die man dem Tode weiht?
Doch nein, euch treibt der Schlange Gift, der Neid,
Das längst gezehrt an euerm Eingeweid.

Aus ganzer Seele flehen wir zu Dir,

Daß nicht vom schlimmen Rath verführt auch wir
Verdammen, die da krönt der Tugend Zier,
Die Brüder morde unsre Blutbegier.

VIII. Jesus wird vor Pilatus geführt.

Der sich empor zu Königsehren schwang,
Dem leichtbewegten Volkes Lobgesang

"

Hosanna Davids Sohn!" noch jüngst erklang,

Hast nun den Tod verbrochen, Kreuz und Strang.

Der uns im Glück Bescheidenheit gelehrt,
Im Unglück zeigst Du uns der Demuth Werth.
Ob es Gesicht ob Rücken zugekehrt,

Des Glückes Sieger hast Du Dich bewährt.

[ocr errors]

Ob futuram illic angustiam
Populi plangis ignorantiam,
Fletu compensans reverentiam
Detestaris mundi laetitiam.

IX. lesus perfidae plebis accusationem tacens audit.

Testibus haud falsis convinceris,
Tributa quod danda dissuaseris,
Paupertatis qui auctor nosceris,
Docens nempe, quid observaveris.

Redemtorem totius saeculi,

Qui das artem vitandi iaculi,
Truces coram Pilato aemuli
Seductorem te dicunt populi.

Mititatis qui formam discere
Ex te mones et nos submittere,
Dum culparis te regem facere,
Fuga monstras, te sceptrum spernere.

Quem legatum Deus a latere
Misit, terris pacem indicere
Et dispersos in unum cogere,
Hostem pacis audent astruere.

X. Iesus mittitur a Pilato ad Herodem.

Putas, Pilate, non delinquere,
Innocentem potens absolvere,
Qui Iudaeos timens offendere
Agnum iubes ad lupum pergere?

« السابقةمتابعة »