صور الصفحة
PDF
النشر الإلكتروني

Quacrens me sedisti lassus, Redemisti crucem passus:

Tantus labor non sit cassus!

Juste iudex ultionis, Donum fac remissionis Ante diem rationis!

Ingemisco tanquam reus, Culpa rubet vultus meus: Supplicanti parce Deus!

Qui Mariam absolvisti:

Qui latronem exaudisti:
Mihi quoque spem dedisti.

Preces meae non sunt dignae,

Sed tu, bone! fac benigne,
Ne perenni cremer igne.

Inter oves locum praesta, Et ab hoedis me sequestra, Statuens in parte dextra.

Confutatis maledictis,

Flammis acribus addictis:
Voca me cum benedictis !

Mich zu suchen war des Lebens
Ziel; das Kreuz war Lohn des Strebens:
Solch' ein Werk sey nicht vergebens !

Strenger Richter, bei der Rache Schenke Nachsicht meiner Sache Einst vor jenem Rechnungstage!

Seufzend steh' ich schuldbefangen, Schamerglüh't find meine Wangen, Herr! laß Gnade mich empfangen!

Der Marien Du erhöret, Schächern Gnade selbst gewähret, Hast auch Hoffen mich gelehret.

Zwar mein Fleh'n tilgt nicht die Schulden, Doch Du, Gnäd'ger! laß in Hulden Mich die ew'ge Qual nicht dulden!

Zähl mich zu den frommen Knechten, Streng gesondert von den schlechten, Stelle mich zu deiner Rechten!

Und wenn vor des Zornes Ruthen Stürz't der Böse in die Gluthen: Rufe Du mich mit den Guten!

Oro supplex et acclinis, Cor contritum, quasi cinis: Gere curam mei finis!

Lacrymosa dies illa! Qua resurget ex favilla Iudicandus homo reus: Huic ergo parce Deus!

Iesu, pie domine:
Dona eis requiem!

Amen.

XXIII.

Alanus Insulanus.

1.

Omnis mundi creatura,

Quasi liber et pictura,

Nobis est et speculum

Nostrae vitae, nostrae mortis, Nostri status, nostrae sortis Fidele signaculum.

Tief zerknirscht, im Staube wende Ich das Herz zu Dir, mein Ende Leg' ich, Herr, in Deine Hände!

O, dem thränenvollen Tage! Wo aus Gräbern tritt zur Wage

Des Gericht's der Mensch voll Sünden: Herr! Gott! laß ihn Gnade finden!

Jesus, Allerbarmer Du,
Schenk' uns allen ew'ge Ruh!
Amen.

XXIII.

Alanus von Ryssel.

1.

In dem Schicksal aller Wesen Kann man, wie im Buche, lesen, Deutlich, flar und unverhüllt, Unser Leben, unser Streben, Unser Werben, unser Sterben, Wie ein treues Ebenbild.

Nostrum statum pingit rosa, Nostri status decens glosa, Nostrae vitae lectio,

Quae dum primo mane floret,

Defloratus flos effloret
Vespertino senio.

Sic aelalis ver humanae Iuventutis primo mane Reflorescit paululum.

Mane tamen hoc excludit

Vitae vesper, dum concludit

Vitale crepusculum.

Cuius decor dum perorat,

Eius decus mox deflorat

Aetas, in qua defluit.

Fit flos foenum, gemma lutum,

Homo cinis, dum tributum

Homo morti tribuit.

Ergo clausum sub hac lege Statum tuum, homo, lege,

Tuum esse respice!

Quid fuisti nasciturus,

Quid sis praesens, quid futurus,

Diligenter inspice.

« السابقةمتابعة »