صور الصفحة
PDF
النشر الإلكتروني

Evae crimen

Nobis limen

Paradisi clauserat :

Haec, dum credit

Et obedit

Coeli claustra reserat.

Propter Evam

Homo saevam

Accepit sententiam :

Per Mariam

Habet viam,

Quae ducit ad patriam.

Haec amanda
Et laudanda

Cunctis specialiter:

Venerari

Et precari Eam decet iugiter.

Ipsa donet

Ut, quod monet
Natus eius, faciam,
Ut, finita

Carnis vita,

Laetus hunc aspiciam!

Eva's Fehltritt

Hat den Zutritt

Zu dem Himmel uns versagt:
Doch der Hallen
Riegel fallen

Durch die glaubensvolle Magd.

Eva's Schwächen

An uns rächen

Wollte Gott durch strenges Wort:

Durch Marien

Ist verziehen;
Frei der Weg zum Himmelsport.

Ungetrieben
Sie zu lieben

Und zu loben ist uns Pflicht:

Sie erhöhen,

Zu Ihr flehen

All'zeit, unterlasset nicht.

Doch Sie gebe,

Daß ich lebe

Treu dem Worte von dem Sohn:

Daß verkläret

Mir gewähret,

Ihn zu schauen an Gottes Thron!

3.

Resonet in laudibus, 44) Cum iucundis plausibus Zion cum fidelibus : Apparuit, apparuit, Quem genuit Maria!

Natus est Emanuel,

Quem praedixit Gabriel,

Testis est Ezechiel.

Apparuit, apparuit,
Quem genuit Maria!

Natus est rex gloriae
De Maria virgine,
Non virili semine.

Apparuit, apparuit,
Quem genuit Maria!

Pueri concinite,

Nate regi psallite,

Voce pia dicite :

Apparuit, apparuit,
Quem genuit Maria!

3.

Sion laß den Lobgesang,
Deiner Freude Feierklang
Schallen alle Welt entlang:
Geboren ist, geboren ist
Der Heiland aus Maria!

Den verkündet Gabriel,
Ist gebor'n: Emanuel!
Zeuge ist Ezechiel.

Geboren ist, geboren ist

Der Heiland aus Maria!

Er, der Herr der Ehren kam

Von Maria wundersam,

Nicht aus ird'schen Lebens Saam'.

Geboren ist, geboren ist

Der Heiland aus Maria!

Auf! ihr Knaben, groß und klein,
Singt dem König voll und rein,
Alle Kehlen stimmet ein:

Geboren ist, geboren ist
Der Heiland aus Maria!

Sion, lauda dominum,
Salvatorem hominum,

Levalorem criminum.
Apparuit, apparuit,

Quem genuit Maria!

Qui regnat in aethere,
Venit ovem quaerere,
Nullum volens perdere.
Apparuit, apparuit,

Quem genuit Maria!

Ergo nostra concio.
De hoc tanto gaudio
Benedicat Domino.

Apparuit, apparuit,
Quem genuit Maria!

Deo patri sit gloria
Natoque victoria,

Laus sancto Paraclito!
Apparuit, apparuit,

Quem genuit Maria!

« السابقةمتابعة »