صور الصفحة
PDF
النشر الإلكتروني

Um das Haupt die Dornenkrone, Schlugen sie den Leib Ihm wund, Spie'n Ihn an in frechem Hohne, Und zerfleischten Seinen Mund. Mit der Nägel scharfem Eisen Sind durchbohret Fuß und Hand, Und die edlen Glieder reißen Schwellend von der Wunden Brand.

Jesus! der Du kamst zu theilen
Unfrer Wunden große Zahl;
Der gewürdigt ward zu heilen
Uns'rer Herzen Schmerz und Qual:
Schenk uns Allen, o wir flehen!
Deine Gnade allezeit,

Daß wir nach dem Tode gehen

Ein zu Deiner Herrlichkeit!

11.

Hätt' ich Schwingen

Hinzudringen

Mit der Seele, kühn und schnell,

Zu dem schweren

Ort der Zähren,

Zu der Kreuzespalmen Stell'!

In qua Iesus,
Totus laesus,

Nobis dat refugium:
Praesentatis

Ad hoc gratis

Quinque plagis vulnerum!46)

O insignis Amor ignis

Cor accende frigidum!

O divini

Vis camini

Cor consume carneum!

Fac me tecum

Permanere,

Fac, me te diligere!

Da coniungi,

Da defungi

Tecum, Iesu, vivere !

Per felices

Cicatrices

Precos et per sanguinem!

Perque trucis

Necem crucis:

Fac me tuum militem!

Wo gefunden
In den Wunden

Christi wir den Rettungsport:

Die zertheilen,

Uns zu heilen,

Fünfmal Seinen Körper dort.

, du hohe

Liebeslohe

Zünde meines Herzens Heerd!

Und die Feuer,

Herr, erneuer'

Bis des Herzens Fleisch verzehrt!

Laß mich wandeln

Mit Dir, handeln,

Gieb, daß Dich nur liebe ich!

Laß im Werben,

Laß im Sterben.

Jesus! mit Dir leben mich!

Bei der Male

Heil'ger Zahle,

Bei dem Blute, hör' mein Fleh'n!

Bei den Leiden

Im Verscheiden:

Laß mich mit Dir kämpfend steh'n!

Dum hic certo,

In aperto

Tu corde me insere:

Ut columbam

Gemebundam

Petrae in foramine!

Haec caverna

Sit aeterna

Mei cordis mansio!

Hic quiescam,

Hic senescain,

Hic morando moriar:

Ut supernae

Et paternae

Consors fiam gloriac:

Qui amati

Vulnerati

Non recessi latere!

12.

Plaudite coeli !

Rideat aether!

Summus et imus

Gaudeat orbis !

Wenn ich streite,
In die Seite,

In Dein Herze schließ' mich ein: Wie die Taube,

In dem Laube

Seufzend zwischen Felsgestein!

Diese Höhle Sei der Seele

Zufluchtsort in jeder Noth!

Hier will bauen

Ich, ergrauen,

Hier erwart' ich meinen Tod:

Daß der hehren

Gottesehren

Theilhaft ich im Paradies:

Weil im Streite

Ich die Seite

Des Erlösers nicht verließ!

12.

Jauchzet, ihr Himmel!

Jubelt, ihr Lüfte!

Was in den Höhen,
Was in den Grüften!

« السابقةمتابعة »